A sikeres ember 12 jellemvonása. A 3 embertípus

A sikeres ember 12 jellemvonása – A 3 embertípus

A sikeres ember 12 jellemvonása 12 olyan jellemző kifejtése, amelyek nagymértékben hozzájárulnak ahhoz, hogy az egyéniségek a sikeres élet megtestesítői legyenek. Szerepelnek benne ismertebb és mások által még soha így meg nem határozott jellemvonások is.

A sikeres ember nem jobb, nem különb, s még csak nem is értékesebb más embereknél, de más a kisugárzása. Egész egyszerűen ő nem úgy áll a dolgokhoz, mint az átlagos, vagy a sikertelen emberek. A sikerének alapja nem az adottságaiban és a körülményeiben, hanem a bensejében rejlő tulajdonságokban és fejlesztett képességeiben van, amelyekről ő gondoskodott.
Következésképp a sikeres ember nem egy „adott embertípus”, aki annak született, hanem az a sikeres ember, aki azzá teszi magát. Lehet, ez első hallásra közhelynek tűnik, mégis a jelenség mélyére hatolva szembetűnő hasonlóságokat fedezhetsz fel a sikeres emberek között, melyek mindegyike egy tudatos belső önfejlesztési folyamathoz vezethető vissza.

A sikeres ember 12 jellemvonása

1.Felteszi a megfelelő kérdéseket önmagának

Az átlagos gondolkodású emberek csak úgy „beleélnek” a világba. Elfogadják, ami jön, vagy mások példáját követik. A körülményeket tényekként fogadják el, és eszükbe sem jut, hogy változtathatnának életük minőségén. De ami a legfontosabb, meg sem fordul a fejükben a kérdés, hogy vajon mi végből születtek meg, mi az életük, vagy egyáltalán a mindenség értelme.

A sikeres emberek egyik legalapvetőbb – de keveset hangoztatott – tulajdonsága, hogy felteszik önmaguknak a megfelelő kérdéseket, és megkeresik rájuk a válaszokat. De melyek a megfelelő kérdések? Erre megkapod a választ, ha elolvasod a 100 legjobb kérdésről szóló önfejlesztő cikket.

2.A sikeres emberek a pozitívumokra fókuszálnak

Tudja, hogy az egyetlen értelmes módja az előrejutásnak és az élet élvezésének, ha konstruktívan gondolkodik, s minden változó dolog mögött meglátja a szépet, a jót. A realitás talaján áll, nem csapja be önmagát, de megtanulta hogyan keresse meg és használja fel a negatívnak tűnő dolgokban is az előnyöket.

Elsősorban a jövőre fókuszál és nem azon agyal, mi történt, vagy történhetett volna a múltban. Gondolkodását, figyelmét a céljainak rendeli alá, ezért azt keresi, ami segíti, fejleszti, előre juttatja. Nem azért szereti (esetleg gyűjti) a pozitív idézeteket, hogy gyönyörködjön benne, hanem az általuk ébresztett érzések motiválják.

3.A sikeres ember önmaga által motivált

Az átlagos gondolkodású emberek ritkán tesznek valamit belső inspirációból. Legtöbbször a vágyaik, előnyszerzési motivációik, vagy a félelmeik indíttatják őket cselekvésre. A sikeres emberek rendelkeznek egy olyan belső erővel, amely az egyéniségük mélyéből ered: mély ösztönzést éreznek arra, hogy tegyenek valamit, ami által jobbá tehetik önmaguk és mások életét.

A sikeres ember önmaga által motivált

Nincs szükségük mások biztatására, egyetértésére, vagy elismerésére ahhoz, hogy „kedvük” legyen megcselekedni azt, amit elképzeltek. Tudják, hogy amit akarnak, az jó nekik, és hozzátesz valami újat ahhoz, amit az emberiség eddig létrehozott. Egy sikeres ember pontosan tudja, hogyan motiválja magát.

4.Célokat tűz ki és valósít meg

A sikertelen, vagy kevésbé sikeres emberek nem szoktak célokat kitűzni, vagy ha igen, akkor azok kényszer (esetleg vágy) szülte, ideiglenes célok. A sikeres emberek folyamatosan célokat tűznek ki, de nem csak azért, hogy sikeresek legyenek, hanem élvezik a célok kitűzésének és megvalósításának folyamatát is.

Nála azért működik olyan jól ez, mert pontosan ismeri a célok kitűzésének és megvalósításának művészetét. Számára a célok értéke nem csak az elérésükben rejlik, hanem a közben szerzett személyiségfejlődésben is, amely sokszor még az eredményeknél is többet jelent.

5.A sikeres ember önfejlesztő könyveket olvas

Ami még fontosabb, célszerűen kiválogatott önfejlesztő könyveket. Az önfejlesztő irodalom igen szerteágazó, s a sikeres ember két fő okból olvassa ezeket. Az egyik az, hogy olyasmit tanuljon, amit addig nem tudott, illetve fejlesszen önmagán, a másik, hogy ezek által plusz inspirációt, ösztönzést kapjon. De ez azért is lényeges, mert az önfejlesztés mindennapjai része.

Akik igazán eredményesek az életben, nem „csak úgy” olvasnak, hanem megkeresik, amire szükségük van, és azt a tudást fel is használják. Bár a magas célokat elért emberek történetei olvasmányként sem utolsóak. Egy régebbi cikkemben már részletesen bemutattam az önfejlesztő irodalom legjobbjait a múlt századtól napjainkig.

6.Tudatos, tervszerű életet él

A „hétköznapi emberek” nem, vagy ritkán gondolnak a távoli jövőre. Ezzel szemben a sikeres ember többek között azért is az, mert nem csak a gyors sikerekre törekszik, hanem biztosítja, hogy akár évtizedeken át anyagiakban-lelkiekben egyaránt eredményes életet éljen.

A sikeres ember tudatos, tervszerű életet él

Ismeri azt a 10 lépést, amely a csúcsra vezeti őt, bármilyen területen is tevékeny. Ezekre alapozva – és persze önmaga erényeit jól ismerve – építi fel működését, és tervezi meg következetesen a jövőjét. A spontánság is része marad életének, de amit befolyásolhat önmaga sorsával kapcsolatban, azt befolyásolja.

7.A sikeres emberek útját követi

Olyan emberekről van szó, akik messze az átlag felett, akár különleges területen, vagy tulajdonságokkal alkottak nagyot. Az átlagemberek sikerről alkotott elképzelése általában nem egyezik a valóban nagyon sikeres emberekével. Míg előbbiek számára előrejutás a vállalati ranglétrán már siker, utóbbinak újabb korlátozó tényező, vagy csak egy tanulási-fejlődési folyamat része.

A valóban sikeres emberek mentalitása a szabadsághoz és függetlenséghez közelít, ezért messze elkerülik azokat a zsákutcákat, amelyeket a hétköznapi gondolkodású egyének felemelkedésnek hisznek. Számukra azok példája és útja követendő, akik saját erőből kiemelkedtek és maradandót alkottak.

8.Egyéniségként cselekszik

Mer új útra lépni, bár megfontolt, mégis elég erőt érez magában ahhoz, hogy újat hozzon létre. Sose majmol másokat, vállalja aki ő maga, kiáll az elveiért, és véghez viszi, amit mond. Nem a bármi elvesztésétől való félelem motiválja, hanem, hogy elérjen valamit, létrehozzon, teremtsen, példát állítson.

Pontosan tudja, hogyan legyen egyéniség. Míg mások inkább azt nézik, hogy tisztelhetnék, értékelhetnék, támogathatnák őket más emberek, ő arra figyel, hogy elképzelése, tettei és szavai egyensúlyban legyenek. Nem foglalkozik azzal, mások csodálják-e, vagy sem, megteszi azokat a lépéseket, amelyeket jónak lát.

9.Képes „játékosként” gondolkodni

A legtöbb sikertelenség oka a túlzott erőlködés, vagy az a hit, hogy csak nagyon nehezen, folyamatos kemény munkával, vérrel-verejtékkel lehet valaki sikeres. Ezzel szemben a legjobbak – bár felemelkedésük kezdetén többnyire ők is keményen dolgoztak – olyan játékként tekintenek a sikerfolyamatra, amely mindenképpen nyereséges számukra, akkor is, ha egy-egy játszmát elveszítenek.

A sikeres ember képes játékosként gondolkodni

Másrészt tisztában vannak azzal is, hogy „magasabb szempontból” az élet is egy olyan játék, amelynek lényege sosem veszik el. Amikor valakinek nincs vesztenivalója, vagy lelkileg-szellemileg felülemelkedik a mulandó dolgoknak, képes bármely pillanatban önmaga legjobbját nyújtani.
10.”Erő szavakat” használ

Figyeld meg a sikertelen emberek szóhasználatát, majd az önmegvalósítókét! Mi a legfőbb különbség? Előbbiek olyan szavakat használnak, amelyek gyengítik, elkedvetlenítik őket, míg utóbbiak olyanokat, amelyek erősítik, felemelik őket.

Tipikus „sikertelen” szavak például: talán, soha, nem lehet, „ilyen az élet”, „ez van”, „derűre ború” stb.

Példák erő szavakra: elérem, megvalósítom, egyre jobb, kiváló, tökéletes, „nekem minden bejön”, szuper, csodálatos, sikerre születtem, stb.

Minden szó, vagy rövid mondás, amelyet gyakran ismételünk, beleég auránkba, s rezgéssé alakulva megnyilvánul életünkben. A tudatalatti mindent igaznak fogad el, amit annak gondolunk, így lehet, hogy bármi megerősítését keressük, meg is kapjuk az élettől. Itt van 7 szó, amelyek kicserélésével gondolkodásmódod, s egyben sorsod is megváltoztathatod.

11.A sikeres ember hasznosítja a mítoszok erejét

Az átlagemberek a számára a történetek csak szórakozás. A nem mindennapi egyéniségek és sikeremberek számára nem (csak) az. Egyrészt a jó történetekben tanulság van, másrészt az átlagosnál nagyobb motiváló erő. Bár a legtöbben meséknek gondolják, a mítoszoknak, legendáknak van valós eredete is.

Az ezekben szereplő lények, személyiségek, és hősök megérintik az arra alkalmas egyéneket. A nagy álmok megvalósításában hatalmas lelkierőt adhatnak a hősök, attól függetlenül, hogy valóban létező, vagy kitalált személyekről van szó.

12.Természetes létérzése a boldogság

A mindennapi élet ismétlődéseibe belefásult emberek mindig valamilyen feltételhez kötik a boldogságot. Öntudatlanul is másokhoz mérik, különböző helyzetekhez, lehetőségekhez, vagy kapcsolatokhoz. A sikeres emberek megtanulták, hogy a boldogság egy olyan állapot, ami vagy jelen van, vagy nincs. És ezt nem külső tényező dönti el, hanem az adott egyéntől függ.

Mivel megtalálták magukban ezt az összhangot, és az „idők során” edzették magukban a „jól érzés” állapotát, könnyebben észreveszik a jó lehetőségeket és elérik, amit akarnak. Birtokolják azt a tudást, hogyan legyenek boldogok, de nem az eredményeik miatt, hanem megtanulták, hogy az eredmények csak egy ráadás legyen számukra.

A sikeres ember erő szavakat használ

A 3 embertípus a sikerrel való kapcsolat alapján

A tömeg útja és kapcsolata a sikerhez

Átlagos dolgok motiválják, mint a pénz, elismerés, jó kapcsolatok, mindennapi örömök. Vannak köztük mindenféle emberek és személyiségek. Lehetnek jóindulatúak, rosszindulatúak, okosak, műveletlenek, vidámak és borúlátók. Szinte sosem lépi át személyisége határait.

Többnyire a „lehetőségektől”, kedvező körülményektől, másoktól, az államtól, a szerencsétől várja helyzetük jobbra fordulását. A sikert leginkább külsőséges tényezőkkel azonosítja, mint a társadalmi helyzet, pozíciók, vagyon, luxus cikkek birtoklása, „sztárság”.

Egyéb jellemzők:

 • Csak korlátozott mértékben vállal felelősséget.

 • Alig várja, hogy végezzen az iskoláival. Egyik legfőbb „boldogsága” hogy utána soha többé nem kell tanulnia.

 • Több időt tölt a problémákon való rágódással, vagy mások (ami lehet akár az állam, a társadalom, a világ, egy csoport) hibáztatásával, mint önmaga fejlesztésével.

 • Néha vágyhat merészebb dolgokra, de amikor (nagyobb) nehézségekkel szembesül, mindig talál egy kifogást, miért nem érheti el.

 • Meg van győződve a körülmények (vagy születés) általi adottságok (születési helyzet, ismeretség, helyszín, személyes vagyon, tehetség) döntő erejéről.

 • Kevésbé jellemző rá a hosszú távú gondolkodás, vagy ha igen, akkor azt a félelem (biztonság igény) inspirálja.

 • Idejét gyakran tölti értéktelen tévéműsorok nézésével, vagy olyan személyek és események figyelésével, akik-amik semmilyen pozitív értéket nem adnak számára.

A középszerűek (Akik sikeresnek hiszik magukat) útja és kapcsolata a sikerhez

Merészebbek a tömegnél, de ambícióikat szinte teljes egészében személyes vágyaik és szükségleteik irányítják. Nagyon sokat számít nekik, hogy másokból milyen hatást váltanak ki. Ha villoghatnak mások előtt, kivívhatják mások elismerését, csodálatát, vagy akár irigységét, az feltölti őket. Lehetnek köztük olyanok, akik imádnak szerepelni.

Lehetnek köztük olyanok, akik a sikerért eladják magukat, és tisztességtelen, vagy akár törvénytelen módon törnek előre. Vannak olyanok, akik sosem vetemednének törvénytelenségre, de gátlás nélkül keresztülgázolnak másokon, nem érdeklik őket mások érzései.

Mások teljesen tisztességesek, akár jóindulatúak, de csak egy vállalaton belüli karrierben gondolkodnak, önállóan nem lépnének színre. Bár kívül sikeresnek és elégedettnek tűnhetnek, belül gyakran csalódottak, hullámzóak, vagy boldogtalanok.

Egyéb jellemzők:

 • Az idejét eladja pénzért.

 • Sok fogyasztási cikket vásárol.

 • Azért tanul, hogy sok pénzt keressen, vagy drágábban adhassa el magát.

 • Biztonsági játékos, aki nem kockáztat, vagy olyan, aki felelőtlenül kockáztat.

 • Törekvő, ambíciózus, és mindig számára előnyös kapcsolatokat keres.

 • Szereti gazdagnak, szépnek, tekintélyesnek, irányítónak, győztesnek láttatni magát.

 • Tudását megőrzi magának – kivéve, ha előnye származik a továbbadásából – nem érdekli mások sorsa, vagy ha igen, nem meri vállalni a felelősséget értük.

 • Szeret másokat irányítani, vezérelni.

A valóban sikeres ember (igazi egyéniség) útja és kapcsolata a sikerhez

A siker tudatosítása

A cikk további fejezetei csak az Egyéniségépítés Tagság Rendszer tagjai számára elérhető.

0 hozzászólás

Hagyjon egy választ!

Szeretne csatlakozni a beszélgetéshez?
Nyugodtan járulj hozzá az alábbiakban!

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük