A magasabb tudatosság és energiaszint elérése

Térj magadhoz, és láss! – Kilépés a tömegtudatból

Képzeld el, hogy ott van benned minden képesség, hogy mindazon lehetőségeket, melyeket az élet elébed tár, megéld, átéld. És természetes módon mindez meg is történne, de valami közbe jön, s mindez nem, vagy nem így történik meg.

Amit fentebb írtam, az a legtöbb ember életének a leírása. A kérdés, ami ebből következik, mi az, ami meggátol abban, hogy teljes, minden szempontból kielégítő életet élj?

Térj magadhoz és láss - Kilépés a tömegtudatból

Egy napon arra ébredtem, hogy semmi sincs már belőlem. Az életem nem más, mint mások által belém ültetett programok halmaza, és nincs is valódi akaratom. Azt sem tudtam igazán mit akarok!

Egy tömegszuggesztió “áldozata” voltam másokkal együtt, és nem vettem észre, hogy álmodom. Mások álmait. Még a képzeletem sem volt az enyém.

De nem jött egy tanító, vagy egy bölcs, senki sem, aki kiránthatott volna.

Csak a rideg valóság volt előttem, amiről rájöttem, hogy nem is a valóság, hanem csak egy nézőpont, amit megtanultam látni. Amikor rájöttem, hogy más nézőpontok ugyanolyan valóságosnak tűnnek, már tudtam, hogy minden csak személyes döntés kérdése.

De a tömeget eléggé elkábították ahhoz, hogy ne merjen dönteni. Nekem viszont nem volt mit veszteni.

Tudtam, hogy többé nincs helyem az átlagemberek között.

Mert számomra ez a fajta élet a totális lelki-szellemi halál.

Ezt a könyvet nem azoknak írtam, akik állandóan azt nézik: mi hasznom lehet ebből? Hanem azoknak, akiket már nem elégítenek ki az anyagi vágyak és magyarázatok, a színfalak mögé szeretnének látni.

Manapság az emberek többnyire egy dolgot szeretnek: mutasd meg gyorsan, hadd lássam, és máris csinálom! Ez itt most nem fog működni. Miért? Mert ez az ego hangja, aki mindent gyorsan, azonnal akar a maga érdekében. De így sosem fogsz eljutni a tudatosság magasabb fokaira!

Számtalan önképző, önfejlesztő, vallási és ezoterikus iskola próbálja az „igazságot” megmagyarázni neked (és sokszor egymással ellentétes információkat adva), ami abban segít, hogy számtalan oldalról láthatod a világot. Vagyis számtalan nézőpontot megismerhetsz. Azonban mindezek csupán mankók, mert a tényleges valóságot egyedül a saját tapasztalatodon át élheted meg.

Nincsen más útja a „teljes” valóság megtapasztalásának, mint a saját energiatested kiképzése, hiszen belső érzékeid itt találhatók, és magadon keresztül kapcsolódsz a mindenséghez. Ilyen szempontból teljesen mindegy, mit mond bármilyen irányzat, csak az lesz a Te igazságod, amit személyesen átélsz.

Sokszor próbáltak emberek befolyásolni úgy, hogy valamit meg kellene tennem. Persze ez csak az ő gondolkodásmódjuk szempontjából volt igaz. Minél jobban ellenkeztem, annál inkább. Ugyanis innen már ez a játszma. Ebből ki kell lépni, és több évtized megszokás után ez nem könnyű.

Ez nem történhet meg, amikor stabil vagy lelkileg szellemileg, és pontosan tisztában értékeiddel, céljaiddal. Nem függhet az értékességed, vagy „jóságod” mások véleményétől. Figyeld meg,
ha nem mész bele a játszmába
, hanem önmagad maradsz, s teszed, amit belül jónak érzel, előbb-utóbb abbahagyják a befolyásolást, mert nem mennek vele semmire.

Manipuláció és energiaszint

Ezekkel a hazugságokkal próbálnak meg irányítani

 • Az a valóság, amit a média közvetít

 • Csak az az igaz, amit az érzékszerveiddel tapasztalsz

 • Nem számít a jellemed, a világot a pénz uralja

 • Azonos vagy azzal a szereppel, amit éppen most fejez ki a személyiséged

 • Életed minősége független attól, amire figyelsz

 • A sorsod javarészt a körülmények függvénye

Valójában

 • A valóságot csak személyesen tapasztalhatod meg

 • Az az igaz, amit tudsz, az érzékszervek becsaphatók

 • A jellemed fejlesztésének egyenes következménye a sorsod (leg)jobbra fordulása

 • A személyiséged nem te vagy, hanem egy felvett szerepe a teljes Énednek.

 • A figyelmed fókusza határozza meg legnagyobb mértékben életed minőségét

 • Élményeid a benned lezajló változások, fejlődések következményei

Szokások korláta

Az életben a nehézségek azok, amik segítenek a tudatosságunk felébresztésében. A másik út, ha tudatosan dolgozunk ezen. Mivel a legtöbb ember nem akar, vagy nem is tud erről, ezért van oly sok probléma és szörnyűség a világban.

A filozófiák, a vallások, a nézetek, de még a közönséges tudomány is csupán egy nézőpont. Az nem te vagy. Egyik sem tartalmazza a „végső” igazságot, csupán egy lehetséges szemléletét. Azért, mert a végső igazság te magad vagy, amikor felismered, hogy mindezektől függetlenül is létezel.

Azoknak az embereknek a többsége, akiket látsz életed során, nem fogja ezt az utat követni. Behódolnak annak, hogy ezt, vagy azt az utat kövessék, melyet mások előírtak, mivel az sokkal könnyebb. Ez az oka a vallási fanatizmusnak, a tudomány istenítésének, s bármely olyan szemlélethez való ragaszkodásnak, melyet mások hoztak létre.

Amikor tudatosan átéled, hogy semmilyen külső esemény nem gátolhatja meg fejlődésed, és minden mulandó, egy magasabb nézőpontról szemlélheted a létet. Csak ekkor tudod időtlen boldogsággal átélni az élet tapasztalatait.

Ezen a ponton minden játszmává válik számodra (pozitív értelemben), és egyre jobbá tesz, de nem az egódat, hanem a tudatosságodat növeli. Nem válsz érzéketlenné, éppen úgy tudatában leszel annak, ami körülötted zajlik, de nem hagyod, hogy mások negatív energiái lehúzzanak, éppen Te leszel az az erő, amelyre támaszkodhatnak.

Energetikai tudatosság

Mit tartalmaz a könyv?

 • A valóság mint nézőpont – hogyan emelkedj a személyes szubjektivitás fölé
 • Energetikai személyiségtípusok és játszmák okai, megoldásai
 • Hogyan legyél mindig egészséges? A titok az energetikában rejlik
 • Fiatalnak maradni, testben is
 • A sötét oldal – média, háttérhatalmak, szélsőségek, tömegtudat, manipuláció, betegség mint üzlet
 • A látható világ mögött rejlő hatóerők
 • Hogyan fejleszd ki energetikai tudatosságod és érzékelésed
 • Életmódod és jellemed hatása energiatested erővonalainak rendeződésére
 • Nem fizikai érzékeid fejlesztése
 • Testi, lelki, szellemi erők és képességek fejlesztése
 • A jellembeli tulajdonságok tudatos fejlesztése és annak erőteljes hatása a sorsra
 • Magasabb energia és tudatossági szint elérése
 • Saját tapasztalatok
Önmagad nagyobb lényisége

Van egy pont az ember életében, amikor belefárad, vagy egyszerűen nem érti, miért történnek vele bizonyos események (pl. sorscsapások). Ilyenkor őszinte vágy ébred belül, hogy megértse, mi végre mindez, és milyen erők kormányozzák a sorsát.

Ehhez csak saját magán – önmegismerésen – keresztül vezet az út. De ennek semmi köze a pszichológiában ismert önmegismeréshez. Itt egy olyan lényhez érkezünk el, aki az ember saját maga valójában, és amit addig annak hitt, csupán egy része. Az energetikai-szellemi tudatosság nem valami elvont dolog, hanem színtiszta gyakorlatiasság.

A szellemi fejlődésnek és a magasabb tudatosság szintek elérésének az egyik legfontosabb feltétele, hogy a nyitottságod megmaradjon, és túlemelkedj mind a személyes, mind az egyoldalú látásmódokon.

…Globálisan például a média programozza a tudatalattit, és a felkészületlen átlagemberek gondolkodás és életmódján ez meg is látszik.

A látható világ mögötti energiák
Térj magadhoz könyv elolvasásának legfőbb oka