Kisugárzás jelentése, idézetek, fejlesztése, javítása

Kisugárzás jelentése, fejlesztése, javítása minden olyan ember érdeklődésére számot tarthat, aki érvényesülni szeretne az életben. A legtöbb ember szeretne lenyűgöző hatással lenni másokra. De amíg ezt csak egós cél mozgatja, éppen a pozitív kisugárzás lesz hiányos. Ez sokkal inkább olyan belső tényezőktől függ, mint amikor valaki önmagára talál. Egyes női kisugárzás idézetek (ld. alul) egészen szépen kifejezik ezt.

Hogyan legyen pozitív kisugárzásom? Milyenek a pozitív kisugárzású emberek? Melyek a legjobb pozitív kisugárzás idézetek? A cikkben ezekről lesz szó, s a szövegben szereplő linkekben számos másik anyagra utalok, ahol még többet tudhatsz meg a részletekről és speciális helyzetekről, kívánságokról.

.
Kisugárzás jelentése

A kisugárzás egy olyan hatás, folyamat, mely emberre vonatkoztatva mindazon jelenségek összessége ami belőle árad. Bár külsődleges jellemzőben is megnyilvánul, nagyrészt energetikai hatás, melyben jókora szerepe van a személyben jelen levő energiamennyiségnek és tudatosságnak.

Minden embernek van kisugárzása, de annak milyensége – vagyis az a hatás, amit másokra gyakorol – adott egyéniségtől függ. Azok az emberek, akik harmonikusak és boldogok, nagyon jó a vonzásfókuszuk. A kisugárzás két részre is bontható: ami általában jellemző valakire, illetve maga a folyamata, adott helyzetben.

A téma azért is érdekes, mert a pszichés érzékelésen túl, komoly gyakorlati hatása is van. A női kisugárzás egy olyan része az egésznek, amelyet külön kezelnek, mint ahogy a férfiét is, méghozzá gyakorlati okokból. Azért fontos erről beszélni, hogy tudd kezelni, vagy fejleszteni.

A jó kisugárzás jelentése egy összetett folyamat megjelenése, melyet azonban egyetlen pillanat alatt érzékelünk valakiben, vagy valamiben. Semmiképp nem működik (nem valódi) csupán külső jegyekből, talán nem meglepő módon még az olyan belső tényezők, mint az érzelmi intelligencia fejlettsége is erősítik.

A pozitív kisugárzás

A pozitív kisugárzás jelentése, hogy valaki jó hatással van másokra tetteivel, szavaival, vagy pusztán a jelenlétével. Bár egyes emberek alapból ilyennek tűnnek, míg mások kevésbé, a pozitív kisugárzás minden esetben fejleszthető. Nagymértékben hátráltatja, ha valamilyen energetikai szerepmintát játszunk el életünkben.

A pozitív kisugárzást befolyásolja az is, milyen emberekkel vagyunk körülvéve. Egy negatív közegben jócskán lecsökkenhet, míg pozitív gondolkodásmódú egyének közelében felerősödhet. A külső helyzetek és események is hatással vannak rá, de leginkább az adott egyén beállítottsága, fejlettsége ami számít.

A belső kisugárzás fejlesztése, javítása

A belső kisugárzás fejlesztése, javítása számos módszerrel elérhető, de alap a személyiség rendezettsége, beállítódása. Az önismereti módszerek abban segítenek, hogy tiszta legyen az önkép, és a személy megismerje valódi lényét, mozgatórugóit. Az önértékelés fejlesztése pedig növeli a személyiség lényéből eredő pozitív kisugárzását.

Nem mindegy ki milyen környezetben nő fel, és milyen lehetőségeket kap képességei kibontakoztatására. Felnőttkorban ez már lassabban változik, de mindig megvan a lehetőség a gyökeres átalakításra. Számít az, ki mit gondol önmagáról, s az is, ez mennyire van összhangban mások gondolataival őróla.

Egyébként ha a belső kisugárzás számodra fontos – ami nem véletlen, hiszen a külsőnek ez ad valós tartalmat – olvasd el a Te csinálod az egészet című művet. Ez segít teljes mértékben felszabadítani a benned rejlő, de leblokkolt, kételyekkel visszafogott energiákat, ami csodás hatással lesz az egyéniségedre.

Pozitív kisugárzás

Hogyan legyen pozitív kisugárzásom?

Egy dolog elméletben beszélni az egészről, de ha engem sok negatív élmény ért, hogyan legyen pozitív kisugárzásom? Sokan kérdezik ezt, és itt megint nagy szerepe van annak is, a különböző női és férfi személyiségtípusok közül melyikbe tartozol. Mert egyesek könnyen túllépnek ezeken, mások évekig szenvednek miatta.

A női kisugárzás jelentése ugyanolyan alapokon nyugszik, de mivel általában a nő jelképezi a passzív, befogadó elemet, másképpen tekintenek rá. De a nőknél ugyanúgy működik a tudatalatti programozása, és ami belül lejátszódik és amit átél, az energetikailag is megnyilvánul.

Bár az emberek általában nem látják az aurát, mégis folyamatosan vannak benyomásaik róla. Amikor egy idegen ember a közeledbe jön, többnyire valamilyen érzésed van, attól függően, az ő energiái, rezgései mennyire harmonizálnak a tieiddel. Leginkább tudattalanul fogjuk fel ezeket a benyomásokat.

De elsődlegesen az aurát – ami a belső kisugárzásod megnyilvánulása is – azok az energiaminták alkotják, amelyek az évek során beléd rögzültek. Ha megváltoztatod a személyiséged, az aurád ehhez hozzáidomul. Az aura eleve nem egy statikus dolog, hanem folyamatosan rezeg, energiák áramlanak benne.

Hogyan legyen pozitív kisugárzásom? Az egyéniséged egy az egyben kivetül a térbe. Az, hogy milyen a külsőd, hogyan nézel ki, és hogyan öltözködöl, számít. De még inkább az, milyen összhangban, vagy ellentmondásban van a belső tulajdonságaiddal. Ha egy bizonyos valakit akarsz bevonzani, akkor meg nem az általánosságok számítanak, hanem konkrét dolgok.

A pozitív kisugárzás növelése legjobb eszköze az önfejlesztés, és a tudatosság növelése. Másrészről az is számít, mennyire vagy oldott, milyen mértékben vagy harmóniában a természettel, a környezeteddel. Ne akarj mindenáron erős kisugárzású lenni, sokkal inkább önmagad adni, mert a természetesség mindig jobb rezgéseket kelt.

Pozitív kisugárzású emberek

A pozitív kisugárzású emberek olyan egyének, akiknek szívesen tartózkodsz a közelében. Ha az energetikát vesszük alapul, olyanok, akik már nem játszanak szerepjátékot, mert könnyedén adják valódi önmagukat. A személyes energia mesterei állnak ennek legmagasabb fokán.

A pozitív kisugárzás független a társadalmi helyzettől is, mert hétköznapi emberekben is van, illetve hírességeknél is előfordul jó-rossz kisugárzású egyén. Érdekes dolog, hogy a jó kisugárzású egyének hatása átjön videón, hanganyagban és olvasmányokban is. Dr. Joseph Murphy, az amerikai lelkész például a történelem legpozitívabb könyveit írta, és ez átsugárzik a sorok között.

Pozitív kisugárzású emberek

A személyes fejlődéshez roppant jól jön az ilyen emberek közelsége. Minél több jó kisugárzású emberrel veszed ki magad, annál jobb lesz az életed. A legjobb, ha magad is ilyen vagy, vagy ilyenné teszed magad. Ehhez engedd el a régi gátló programokat, beidegződéseket, és merj az lenni, aki vagy.

A tagsági rendszerben több anyagban is szó van a személyes kisugárzás fejlesztéséről. Az Egyéniséged vonzása tudásanyagban a személyes kisugárzásod beállításairól van szó A Felemelkedés oktatóanyagban a kisugárzásod sorserőként való használata kerül részletezésre.

Pozitív kisugárzás idézetek

“…a lélek számára az érzések az, ami a testnek a táplálékát alkotó anyagok…Számára tisztelet, hódolat, devóció, tápláló szubsztanciák, amik egészségessé, erőssé tesznek…A tisztelet a lélekben szimpatikus erőt ébreszt és ennek révén a körülöttünk lévő lények tulajdonságai, amik másként rejtve maradnának, közel kerülnek hozzánk…”

Rudolf Steiner: Hogyan jutunk a magasabb világok megismeréséhez

“A napfény a legzordabb szikláról is ragyogást ver vissza, s a havas hegycsúcsot vagy karmos jégcsapot egyképpen tündöklő ékszerré avatja.
Őrizd meg tested mozgékonyságát és lelked tisztaságát, akkor elméd nyugodt lesz, mint a hegyi tó, amely az Ég végtelen derűjét tükrözi.”

Szepes Mária

A pillangók nem látják a saját szárnyaikat, így nem tudják, hogy milyen csodálatosan néznek ki; ez az emberekkel is így van. Ezért van szüksége mindenkinek legalább egy igaz társra az életben: hogy megmutassa a másiknak, mennyire gyönyörű valójában.”

Szerző nem ismert

“A bolygók a Nap körül, az emberek a derűt és kiegyensúlyozottságot sugárzó egyének körül keringenek.”

Meg Cabot

Az önmagadról kialakított kép sugárzó, boldog, sikeres, derűs, hatalmas embert ábrázoljon. …Saját életcéloddal azonosulj, és senkinek, semminek se engedd, hogy eltérítsen a békesség, megnyugvás, sugárzó egészség benső átérzésétől.”

Joseph Murphy

A boldogság útja: szívedet tartsd távol a gyűlölettől s lelkedet az aggodalomtól. Élj egyszerűen, keveset várj és sokat adj. Töltsd ki életed szeretettel. Sugározz napfényt magad körül. Felejtsd el önmagadat és gondolj másokra. Tégy olyasmit, amit magadnak kívánnál. Csak egy hétig élj így és meg leszel lepve.”

Norman Vincent Peale: A pozitív gondolkodás hatalma – másoktól vett idézet
…Aki pedig csupa rosszkedvű és agresszív emberrel találkozik, az valószínűleg saját maga is elégedetlen az életével és önmagával. Ezt sugározza magából, és a környezete is ezt tükrözi vissza – vagyis mindaz, amit maga körül tapasztal, a saját műve.”

Bärbel Mohr

Úgy érzel, ahogy Gondolkozol, és érzéseidtől függően sugárzol. Ez a belőled áradó sugárzás minden létezőre hatással van, Anyagira és nem anyagira Egyaránt. Ez a te erőd, Ami befolyásolja a világ alakulását.”

Abraham – Hicks könyvek

Női kisugárzás idézetek

Kiválogattam egy csokrot azon a témával kapcsolatos szövegekből, amelyek mint női kisugárzás idézetek értelmezhetők. Energetikailag ezek a hála és köszönet idézetekhez hasonlóak, mivel mutatnak valamit, vagy kifejeznek egy érzést, s nem valami elérendőre fókuszálnak. Egyébként közülük több a női szépség idézetek közé is sorolható.

A szépség belülről fakad, az optimizmusból és az életbe vetett hitből.”

Rita Barros

Egy nő, aki tudja, hogy kicsoda, és mit akar, a leggyönyörűbb az összes lény között.”

Maya Banks

A szépség nem annyira a külsőben van, mint a lélekben, a szemekben.”

Ross Macdonald

Azt, hogy vonzó vagy-e, vagy sem, az dönti el, ami a fejedben van.”

Amy Mandeville

A Szép magasztosabb, mint a Jó; a szép magában foglalja a jót.”

Johann Wolfgang von Goethe

A szeretet, öröm és a szenvedély filozófiája a legjobb szépségtanács, amit csak kaphatunk. Ehhez már csak egy kis parfümöt, púdert és a megfelelő életszemléletet kell hozzáadnunk.”

Tish Jett

A szerelem megszépíti az embert.”

Lucy Keating

A legszebb ékszernél is szebben csillog a jóság és a jóindulat! Kívül is látszik, ami belül van.”

Raphaëlle Giordano

A testem én vagyok, a test a lélek temploma: szépen fel kell építeni azt a templomot, hogy valaki be akarjon menni oda a gyönyörű lelkedért.”

Hercsel Adél

 Ha tetszett, oszd meg másokkal is!

0 hozzászólás

Hagyjon egy választ!

Szeretne csatlakozni a beszélgetéshez?
Nyugodtan járulj hozzá az alábbiakban!

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük