Ambíció jelentése, típusai, tapasztalatok, történetek

Ambíció jelentése, típusai nem annyira közismert mint gondolnánk. Ebben a cikkben több oldalról és nézőpontból igyekszünk megvilágítani a szó jelentését. Megnézzük a személyes ambíció milyen típusai lelhetők fel az életben. Végül az ambícióval kapcsolatos tapasztalatokból és valós történetekből, valamint példa sztorikból válogattam.
Az ambíció jelentése

Mit jelent az ambíció? Bár van egyfajta általános meghatározás, egyénektől függően más-más része az, ami valaki számára azt jelenti. Nézzük meg néhány meghatározását a különböző oldalairól.

Mit jelent az ambíció különböző szemszögekből?

Az ambíció olyan erős vágy, belső ösztönzés, amely hajt minket a célok és a sikerek elérése felé.

Törekvés arra, hogy önmagunkat folyamatosan javítsuk, a legjobbat hozzuk ki magunkból és elérjük a legmagasabb szinteket a munkában, a sportban, vagy az élet más területein.

Az ambíció jelentése egy olyan személyes motiváció, amely lehetővé teszi számunkra, hogy kitűzzünk magunk elé egy célt, majd elszántan, mindent megtéve dolgozzunk azon, hogy elérjük.

Egy olyan érvényesülésre, elismerésre, megbecsülésre való törekvés, amelynek elérése belső megelégedettséget hoz létre. Ez lehet egyszeri és sokszor ismétlődő egyaránt.

Az ambíció jelentése nem más, mint elérjük azokat a dolgokat, amelyekről álmodtunk, és eljussunk egy olyan pontra, ahol maximálisan elégedettek vagyunk az elért eredményekkel.

Egy olyan személyes beállítottság és szemléletmód, amely arra ösztönöz bennünket, hogy magasabb szinteket érjünk el, és rendszeresen elérjük az általunk kitűzött célokat, még akkor is, ha ez rengeteg erőfeszítést és időt igényel.

Ambíció szó jelentése, ambíció szinoníma, rokon értelmű szavak

Mint oly sok más kifejezés esetében, az ambíció szó jelentése is latin eredetre vezethető vissza. Magyarra fordítva körül járást (ambi-itum) jelent, és onnan származik, hogy az ókori Rómában azok, akik különböző tisztségekre pályáztak, felkeresték azokat a személyeket („körbejárták”), akiknek a támogatását meg akarták szerezni. 

Az ambíció szinonimái, olyan rokon értelmű szavak, melyek kifejezik a jelentését, más-más árnyalatban. Ilyenek a törekvés, nagyravágyás, becsvágy, vagy az érvényesülési vágy. Pozitív értelemben az alap érzelmekhez társulhat, mint az embert megmozgató előrejutási, fejlődési vágy. (Engem meglepett milyen sokan helytelenül írják a szót, pl. ambició jelentése.)

Ambíció szó jelentése

Negatív értelemben jelentheti az ego uralmát, ami törtetés, bármi áron való előre/feljebb jutás, akár mások kárára. Azt, hogy melyik érvényesül, az egyén szellemi-lelki fejlettségi szintje határozza meg. Különböző területeken másként nyilvánul meg, attól függően, hogy egy adott pozíció megszerzése csupán személyes haszonnal jár, vagy másoknak adott szolgálat is.

Tehát az ambíció jelentése összefoglalva: valaminek az elérésére irányuló vágy, amely a személyes előrejutást, sikert, fejlődést helyezi előtérbe. Minden esetben egy erős belső törekvés egy adott eredményért, elsőségért, érvényesülésért, elismerésért, a társadalom, vagy mások által elismert cél eléréséért.

Személyes ambíció típusai, fajtái

Nézzük meg a személyes ambíció típusai, fajtái miként fejeződnek ki, miben nyilvánulnak meg! Nem térek ki mindenre, de vegyünk néhány példát azok közül, melyeket a legtöbbször tapasztalhatunk a mindennapokban.

Karrier típusú ambíció: A cél maga a karrier, egy egyén előrelépése, minél magasabbra jutása, amely szakmai elismeréssel, pozíciókkal, és anyagi juttatásokkal jár. Az önmotiváció alapja lehet a pénz, a hírnév, a hatalom, a dicsőség, a presztízs és a szakmai kihívások, vagy mindezek együtt.

Személyes fejlődésre irányuló ambíció: A cél a személyes növekedés, fejlődés, új képességek és a tudás megszerzése. A motiváció lehet a kíváncsiság, a fejlődésre és önképzésre való igény, megismerés iránti vágy, valamint a belső önmegvalósítás igénye.

Önkifejezésre irányuló ambíció: A cél az önmegvalósítás, mely külső megnyilvánulásokban teljesedik ki, s egyben a kreativitás és az egyéni stílus kifejezése. A motiváció lehet az önkifejezési vágy, az alkotói folyamatok élvezete és a művészeti vagy szórakoztató iparban való siker.

Szociális orientáltságú személyek ambíciója: Ilyen lehet az enneagram 2 -es típus is. A cél az ő esetében az emberekkel való kapcsolatok kialakítása és az egyéni befolyásolás. A motivációja lehet a társadalmi kapcsolatok erősítése, az emberek iránti érdeklődés és az önkéntesség. Mindenképpen szüksége van arra, hogy valakikről gondoskodjon, valakiket támogasson, s valamennyire befolyásoljon (negatív, vagy pozitív értelemben is lehet), mert ez ösztönzi.

Anyagi – pénzügyi ambíciók: A cél a jobb anyagiak, a pénzügyi függetlenség, vagy gazdagság elérése. A motiváció lehet az anyagi biztonság, anyagi jólét, vagy vagyonszerzés. A törekvés oka a haszonszerzés, és/vagy függetlenség anyagi téren másoktól, mely több szinten valósulhat meg.

Életmód-orientált ambíció: A cél egy olyan életmód elérése, amely lehetővé teszi a szabadidős tevékenységek, a kikapcsolódás és a magánélet fontosságának megőrzését. A motiváció lehet az egyensúly megtalálása a munka és a magánélet között, a kikapcsolódás és a hobbik, szenvedélyek fontossága.

Ambícióval kapcsolatos tapasztalatok

Amikor arról van szó, az ambíció mit jelent, legtöbben csak a személyes ambíció önmaga érdekeiért való törekvésére gondolnak, pedig mint fentebb láthatjuk, több típusa, árnyalata van. Attól függően milyen területről, pályáról van szó, nem midig egyformán hasznos, és kérdés, hogy melyik helyen áll a fontossági sorrendben.

Sokak szerint egy politikusnál a legfontosabb, szerintem meg nem, ott éppen a szolgálatnak kellene az elsőnek lenni. Az olyan szerepköröknél, ahol a pozíció által valaki sokak életére van befolyással a jó vezetői személyiségjegyeknél a személyes ambíció alárendelődik azon törekvésnek, hogy sokak számára hasznos legyen.

Az ambícionizmus

Már láttam olyan álláshirdetést, ahol kifejezetten nagyravágyó, törtető karrieristát kerestek, aki bármire hajlandó a sikerért. Na egy ilyen embert én sosem szeretnék alkalmazni. Egy dolog saját erőből eredményeket elérni és más dolog sikermítoszokra alapozva, vagy mások hátán, azokat eltaposva előrejutni.

Ambícióval kapcsolatos valós történetek, és példa sztorik

Az egyik híres történet, amely a személyes ambíció, s egyben a kitartás erejét is demonstrálja, az a Virgin Atlantic légitársaság megalapításához kapcsolódik. Az 1980-as években, amikor Richard Branson elhatározta, hogy saját légitársaságot alapít, az emberek többsége azt mondta, hogy nem fog sikerülni.

A nagyobb légitársaságoknak ugyanis olyan előnyük volt, amivel nehéz volt versenyezni: az óriási márkaismertség és a kialakult kapcsolatok. Bransonnak azonban nem voltak kétségei, és elhatározta, hogy a saját módján fogja megteremteni a saját légitársaságát.

A Virgin Atlantic megalapítása körül számos probléma adódott. Azt tervezték, hogy az első járat New Yorkba megy majd, de a járat szervezésekor több nehézséggel is szembe kellett nézniük. A légitársaság ugyanis nem kapta meg a megfelelő engedélyeket, így Bransonnak azzal kellett szembenéznie, hogy az első járat szervezése után az amerikai hatóságok megtilthatják a Virgin Atlantic járatainak indulását.
Branson azonban az eredményes vállalkozói gondolkodásmód képviselőjeként nem adta fel, és az első járatot megfelelő időben és engedélyekkel indította el. Az első járat nagy sikerrel zárult, és később a Virgin Atlantic a világ egyik legnépszerűbb és legismertebb légitársaságává vált.

A részleteknek utánanézhetsz Branson könyveiben, személyes beszámolóiban, valamint az általa alapított Virgin csoport hivatalos honlapján. Egy másik jól ismert ambícióval kapcsolatos valós történet egy osztrák srácé. Ő elhatározta, hogy a világ legizmosabb embere lesz.

Rengeteg akadállyal kellett megküzdenie, de mérhetetlen ambíciója, hogy a legjobbá váljon, a csúcsra vitte. Később úgy döntött, hogy a filmvilág csúcsait is megpályázza. Először csak kis szerepeket kapott, s rengeteg kritikát, később viszont a filmjei a világon a legnagyobb bevételeket elért mozik közé emelkedtek.

De ő még ekkor sem állt le, és politikai pályán is elindult, melynek eredményeképp eljutott Kalifornia állam kormányzója tisztségéig. Azt, hogy hogyan valósította mindezt meg, elolvashatod a könyveiben. Engem mindig is motivált, különösen két tulajdonsága. Az egyik a hihetetlenül erős önkontrollja, hogy képes volt mindent alárendelni a célnak.

A másik pedig az a jó hozzáállás, melynek eredménye lenyűgöző magabiztossága. Őt kifejezetten éltette, kihívás volt számára, hogy olyasmiket elérjen, melyeket mások elérhetetlennek tartottak. Pedig ő sem volt különleges, mint ahogy Branson sem, csupán bizonyos tulajdonságokat megerősített magában, és nem állt meg, míg a céljait el nem érte.

A pozitív törekvés eredményei, negatív és pozitív példák kitalált történetekben

Személyes ambíció nélkül nehéz bármi nagyobb dolgot véghez vinni. Ha már megtaláltad a hivatásod, akkor ez az, ami előre fog vinni benne. Az ambíció még a spiritualitásban is jelen van – még ha más célból is – mivel magasabb szellemi szintre jutni, csak elszántsággal, összpontosítva, eltökélten lehet.

Pozitív törekvés eredményei

Az ambícióval kapcsolatosan számos pozitív és negatív példa van, mind a valós életben, mind kitalált történetekben. Ha például a nagy sikerű Darth Bane életútját vesszük a Star Wars univerzumából, ott a személyes előny az első. Törekvés tisztán saját érdekből, de a cél eléréséhez számos hasznos tulajdonságot kellett kifejleszteni a főszereplőnek.

Ugyanez még negatívabban, ellenszenvesebben megjelenik ugyanezen világban Palpatine kancellár, majd császár végtelen hatalomvágyában. Egy pozitív törekvéssel kapcsolatos történetet mesél el Og Mandino A világ legnagyobb üzletkötője című művében. Ott a főszereplő úgy válik a legjobbá, hogy számos pozitív tulajdonságot és szokást kifejleszt magában.

A pozitív törekvés eredményei a célok elérése, magasabb szintekre való jutás valamiben. Az ambiciózus magatartás hozzásegíti az egyént, hogy megvalósítsa álmait. A valós és a kitalált sztorik egyaránt hasznosak lehetnek, mert felemelő hatású történetekként motiválhatnak a cselekvésre.

Az ambició jelentése lehet egyfajta buzgalom, vagy odaadás is, ami sokféle irányultságból eredhet. Egészen más a vallásos buzgalom, és például a kutatás iránti. Ezekre is létezik számtalan példa, amelyekbe most nem megyek bele. Ami a lényeg, hogy ez a jellemző egyfajta fókuszként működik, mely nagy eredményekhez is vezethet.

Ha tetszett, oszd meg másokkal is!

0 hozzászólás

Hagyjon egy választ!

Szeretne csatlakozni a beszélgetéshez?
Nyugodtan járulj hozzá az alábbiakban!

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük