Enneagram típusok, karakterek, csoportok, könyv, példák

Enneagram típusok, karakterek, csoportok, könyv, példák

Enneagram típusok, karakterek, csoportok bemutatása, valamint példák és könyvek felsorolása a cikk témája. Az enneagram személyiségtípusok évezredek óta ismert, ma már a pszichológiában és cégeknél használt módszer a személyiség megértésére és kezelésére. Érdemes összevetned más tipológiákkal, mint például a klasszikus személyiségtípusok.

Az enneagram jelentése

Mi az enneagram magyar jelentése? Az enneagram a görög ennea (kilenc) és gramma (ábrázolás, vagy leírás) szóösszetételből származik. Az enneagram típusok egy olyan személyiség tipológia, mely 9, egymással összefüggő, de különböző típus részletesen kidolgozott leírását jelenti.

Az enneagramot az enneagram nevű geometriai alakzattal szokták ábrázolni.

Enneagram képe

Az enneagram típusok eredete

Az enneagram típusok eredete egészen az ókorig nyúlik vissza. Több ezer évvel az időszámításunk előtt, Közel-Keletről származhat. Feltehetőleg a sumérok használták, körülbelül 2 és fél évezreddel időszámításunk előtt, de Egyiptomban is ismert volt. A görögöknél újra felbukkant időszámításunk előtt fél évezreddel.

Később a keleti ortodox egyházaknál, és a szufi hagyományban felbukkant. A nyugati kultúrába G.I. Gurdjieff, görög-örmény misztikus által jutott az 1900-as évek elején. Újólag az 1970-es évek táján bukkant fel ismét.

A pszichológusok és a cégek rájöttek arra, mekkora lehetőség van az enneagram típusok alkalmazásának a munkatársak kiválasztásában, alkalmazásában, kezelésében és irányításában. Az enneagram személyiségtípusok ismerete önmagunk és mások megértésében is mérföldkő lehet.
Hogyan jön létre az ember karaktere?

Nagyjából 7 éves korra alakul ki az ember karaktere. Ez egy olyan viselkedési minta, aminek milyenségét nagyban meghatározza, mit tapasztalt az ő családjában. Különböző szerepeket lát, melyeket beazonosít. Például valaki az irányító, másvalaki a gondoskodó. Alapesetben ezek az apa és az anya, de vannak helyzetek, amikor egy másik családtag, rokon.

Az elvárások és saját reakciói alapján a gyermekben egészen fiatalon kialakul az a minta, amit későbbi életében folyamatosan ismétel. Sokszor egy mély érzelmi élmény, vagy konfliktus rögzíti ebben a szerepkörben.

Enneagram típusok – A 3 mozgató

A személyiségtípusok enneagram 3 típus, vagyis 3-féle csoportba lehet osztani az embereket a belső mozgatójuk alapján. Ez pedig az ösztön, az érzelem és a gondolkodás. Ezekhez három érzés kapcsolódik: a düh, a szeretet és a félelem. Bizonyos mértékben minden emberben jelen van az összes, de valamelyik mindig domináns.

Az, hogy hogyan reagál valaki a helyzetekre, miként viselkedik és hogyan oldja meg a dolgokat, attól függ, melyik a domináns mozgató. Akiket az ösztön vezérel, az énérzésük erőteljes, az érzelem vezérlésűeket inkább az énkép érdekli, akiket a gondolkodás, azokat a félelem mozgatja.

Az ösztönös típusok számára az akarat az eszköz, az érzelmiek számára az érzelem, a gondolkodás típusúaknak pedig az elme munka, vagyis folyamatosan gondolkodnak valamin. Az első csoport az irányítás lehetőségét keresi, a második, hogy figyeljenek rá, a harmadik, hogy elkerülje a jövő problémáit. A 9 személyiségtípus az enneagramban a karakterek.

A 9 enneagram karakter típus csoportos jellemzői

A fentebb bemutatott 3 csoport mindegyike három jellemző karaktertípust foglal magában.

Az 1-es, a 8-as és a 9-es tartozik az ösztön csoporthoz, a 2-es, 3-as és 4-es az érzelem csoporthoz, az 5-ös, 6-os és 7-es a gondolkodás csoportjához.

Az 1-es, 2-es és 6-os karakterek többnyire alkalmazkodók, irányíthatók, engedelmesek, és ragaszkodnak a gyermekkorban elsajátított viselkedés és szabályformákhoz.

A 3-as, 7-es és 8-as karakterek inkább ego orientáltak, igyekeznek befolyásolni, vagy irányítani környezetüket.

A 4-es, 5-ös és 9-es karakterek saját világukban élnek, szeretnek fantáziálni, álmodozni, visszafogottak, zárkózottabbak.

Enneagram típusok – A 9 enneagram karakter típus

Az enneagram 1-es típus

Az egyes karakter mélyen lelkiismeretes, számára lényeges mi a helyes és helytelen, nagy a fegyelme, fontosak számára a szabályok. Igazi maximalista, minden esetben a szervezettségre, rendre törekszik. Az az alapgondolata, hogy neki és a világnak is folyamatosan fejlődnie kell.

Az enneagram 1-es típusnak valami nagy célja van a világban, erős felelősségtudattal bír, saját belső erkölcsi útmutatásának engedelmeskedik. Erős önkontrollja miatt képes saját kényelme mellőzésével, gyengeségei leküzdésével a saját maga által választott küldetésnek szentelni életét.

Negatív oldala lehet, hogy túlzottan komolyan veszi saját nézeteit, ezért kétellyel fogad minden más elvet. Merevsége, ragaszkodása a kötött, szabályos formákhoz, megoldáshoz nehézzé teheti a vele való együttműködést. Azt hiszi, mindig neki van igaza, és tart attól, hogy nem ismerik el az ő újító rendszerét. Túlzottan kézben akar tartani mindent, erős a meggyőződése, gyakran vitázhat, kommunikációja akár oktató jelleget ölthet.

Pozitív oldala az egyenesség, megvesztegethetetlenség, becsületesség. Fontos számára az igazság, és úgy is él, amit prédikál. Képes felülemelkedni saját érdekein, ha az ütközik az elveivel, az igazsággal, vagy valami nemes céllal. Tudja, hogy mit akar és kitart elképzelései, tervei mellett. Következetes és állhatatos.

Gyermekkorában valószínűleg túl hamar meg kellett érnie józanságban, felelősségben, vagy erkölcsben. Igyekezett túlszárnyalni az elvárásokat és saját maga elveit megalkotta eme tekintetben.

Az enneagram 1-es típus az ösztön csoporthoz tartozó típus, de még túl gyengén fejezi ki az ösztönöket.

Az egyes típus jól be tudja osztani az idejét, és remek szervezői tehetsége is van. Viszont folyamatosan késztetve érzi magát, hogy tevékenykedjen valamit, és olykor türelmetlen. Önfegyelme által nem pazarol és általában pontos, precíz, de hajlamos a kritikára.

A 2-es típus

A kettes karakter egy igazi nagylelkű, segítőkész, barátságos, és együtt érző lélek. Azonban a szeretete elég sokféle módon megnyilvánulhat és eredhet hiányból is. Mindig figyelmes és önzetlen, de sokszor bele is szól mások életébe. Belül tart attól, hogy nem találják elég értékesnek, vagy nem szeretik. Úgy gondolja, akkor szeretik, ha mások érdekeit előbbre helyezi. Sokban hasonlít a szegény én energetikai személyiséghez.

Negatív oldala lehet, hogy jónak gondolja magát, miközben van benne egyfajta tudat alatti manipulálási szándék másokkal szemben. Néha túlzottan hamar várja el az érzelmi intimitást, vagy túl hamar viselkedik bensőségesen. Előfordulhat, hogy hízeleg, vagy túl sokat beszél másokról másoknak. A bűntudatkeltés, érzelmi zsarolás is megjelenhet nála.

Pozitív oldala az empátia, vagy az, hogy nehéz helyzetben gyorsan tud segítséget adni. Gondoskodó és hamar viszonozza a szeretetet. Sok van köztük, aki az állatokkal szemben is ugyanilyen befogadó és gondoskodó.

Már gyermekkorában megtanulta, hogyan gondoskodjon más családtagokról, mivel úgy gondolta, ezzel nyeri el a családban a védelmezőt betöltő szeretetét és védelmét. Korán megtanulta, hogy előbb adjon, mielőtt kapna, ezért önfeláldozó lehet negatív és pozitív szempontból is.

Az enneagram 2-es típus az érzelem csoporthoz tartozó, aki túlzóan fejezi ki az érzelmeket.

A kettes típusban óriási az életszeretet, állandóan tettre kész, a kisebbrendűségi érzés megjelenése azonban visszavetheti útján. Emberközpontúsága és az, hogy könnyen ráhangolódik másokra, kiváló szociális lénnyé teszi, önértékelésén ellenben javítania kell.

Az enneagram 3 típus

A hármas erősen sikerorientált, nagy önbizalommal rendelkező típus, aki általában realista. Nagy dolgokat képes elérni, bár hajlamos a túlzásokra is. Arra törekszik, hogy az adott környezetében leginkább megbecsült tulajdonságokat testesítse meg. Állandóan fejleszti magát és a legjobb akar lenni. A férfi személyiségtípusok közül a karrierista tipikus példája.
Negatív oldala lehet, hogy túl sokat foglalkozik magával, amely egészen az önimádatig fokozódhat. Mivel nem akarja, hogy mások megelőzzék, a végtelenségig hajszolhatja a sikert. Nehezen érti meg azokat, akik nem akarnak, vagy nem képesek sikereket elérni. Előfordulhat, hogy különböző státuszszimbólumokban, külsőségekben nyilvánítja meg a sikereit.

Pozitív oldala, hogy tudatában van képességeinek, és tesz is azért, hogy elérje a céljait. Rengeteg különböző területen képes fejleszteni önmagát, és fontosabb számára, hogy a legjobb legyen, mint a társadalmi pozíció. Jól el tudja adni magát, és képes a kiválóságra, példaképpé válni. Nem olyan énközpontú, mint az egyes típus, másokat is segíteni (képezni) tud abban, hogy hasonlóan eredményesek legyenek.

Gyermekkorában ragaszkodott ahhoz, aki gondozta őt, és igyekszik, hogy életével megtestesítse az ő álmait.

Az enneagram 3as az érzelem csoporthoz tartozó típus, aki a leginkább elszakad az érzelmektől. Sok mindenben hasonlít a klasszikus besorolás szerinti kolerikus típusra.

A hármas típus igazi karrierista, aki magasra törekszik, ehhez kellő lendülettel és megvalósítóerővel rendelkezik. Teljesítményorientáltsága az élet más területein kevésbé toleránssá és türelmessé teszi, így meg kell tanulnia a rugalmasságot.

Személyiségtípusok enneagram 4-es típus

Az enneagram 4-es típus igazi tudatos, kreatív, individualista és tapintatos szellem. Általában mindenkit megért, de hű érzéseihez. Folyton önmagát figyeli, kivéve amikor alkot. Igazán egyéni, és úgy érzi, őt senki sem érti. Állandóan önmagát keresi, eközben érzékeny, könnyen kibillen az egyensúlyából, Gyakran visszavonul, távolról figyeli a világot. Az enneagram típusok közül ő igazi különc lehet.

Negatív oldala, hogy hajlamos a depresszióra, rosszkedvében érzelmileg megbénul, és belsőleg összezavarodik. A négyessel nem könnyű együtt élni, az ihletet keresi, munkája rendszertelen lehet. Hajlamos a magába fordulásra, az aggódásra, hogy mások nem fogják értékelni. Arra vár, hogy felfedezzék őt, de gyakran elutasító, kimeríti magát, és másokat is lefáraszt.

Pozitív oldala a hatalmas képzelőerő, az érzelmi őszinteség, az, hogy egyéniség. Művészi lélek, képes az emberi lélek mélyére hatolni. Finom és elegáns, jó érzéke van mások érzéseihez, gondolataihoz. A szépséget és a művészetet értékeli, vevő a különleges dolgokra.

A 4-es enneagram típus, a művész

Gyermekkora nem lehetett túl boldog, magányosnak érezhette magát. Kevés figyelmet kaphatott, talán úgy érezte, valami hibádzik benne. Úgy érzi, nem értették meg, ezért mindenkiben az anyát, vagy apát keresi.

Az enneagram 4-es típus az érzelem csoporthoz tartozó típus, aki túl gyengén fejezi ki az érzelmeket.

A négyes típus valódi idealista, mindig a szépet keresi, és őszinte, mély kapcsolatra vágyik, de nem szereti az átlagosat. Alkotóerejét érdemes kihasználnia, viszont érdemes felfedeznie másokban is az egyénit, nyitottabbá válnia, és önmagát teljes mértékben elfogadnia ahhoz, hogy bármit elérhessen.

Az 5-ös típus

Az ötös, valódi kérdező, a tudás keresője és szakértő. Van egy terület, amiről mindenkinél többet tud. Igazi gondolkodó elme, aki mindent meg akar érteni. Nem elég számára egy általános válasz, szeret a dolgok mélyére hatolni, meggyőződni róluk. Sokat készül, tanul és mindent megfigyel. Gyakran valamilyen specializált területbe ássa bele magát. Szinte végtelenül kitartó lehet, ha valami végére akar jutni. Nehéz a közelébe férkőzni, ösztönösen tartja a távolságot.

Negatív oldala, hogy sosem érzi magát elég jónak, mindig többet akar tudni, attól tart, nem tud eleget. Könnyen munkamániássá válhat, és oly mélyen belemerül a kutatásba, hogy elidegenedik a világtól. Ha sokat fókuszál negatív dolgokra, és kételyekkel is küszködik, pszichotikus betegségekre is hajlamos lehet. Hétköznapi dolgokban gyakorlatlanná válhat.

Az enneagram 5 típus Pozitív oldala, hogy kiváló szakértővé válhat valamiben, vagy jelentős felfedezéseket tehet. Csodás találmányai is lehetnek, amennyiben elképzeléseit a gyakorlatba ülteti. Sok tudást halmozhat fel, vagy jelentős gyűjteménye lehet, de széles körű ismereteit másokkal megosztva, hasznos tanító válhat belőle.

Gyermekkorában valószínűleg nem érezte magát eléggé biztonságban, visszahúzódott, és valamilyen őt érdeklő területbe ásta bele magát. Valamit akart, amit megmutatva egyenrangúnak érezheti magát másokkal. Egyes területeken gyermekkorában akár versenyeket nyerhetett.

Az enneagram 5 típus az a gondolkodás csoporthoz tartozó fajta, aki túlzóan fejezi ki a gondolkodást.

Az ötös típus óriási tudásvágya nagyszerű vizsgálódóképességgel párosul, szellemi tulajdonságai pedig segítik munkájában. Érdemes néha ellazulnia, valamint nyitnia a külvilág felé, mások tudását felhasználni, s másokat is inspirálnia a tudás iránt.

Az enneagram 6-os típus

A hatos típus mindenben hűséges, lojális, és állhatatos. A végletekig kitart egy eszme, rendszer, mozgalom, szervezet mellett, anélkül, hogy megkérdőjelezné. Fontos számára a biztonság, ezért kerüli a konfliktusokat, nem akarja elveszteni kapcsolatait. Keményen dolgozik, elköteleződött, nagy felelősségtudattal, biztosítani akarja, hogy amit felépített, megmaradjon. Az enneagram típusok közül neki szüksége van egy tekintélyre, ami lehet egy cég, az egyház, valamilyen irányzat, vagy egy személy.

Negatív oldala, hogy mindig mindenre fel akar készülni, ezért folyamatosan pörög az agya, sosem lankad. Szeret vitatkozni, de igényli a támogatást és előfordul, hogy szorongó. Mindig szemmel tartja a környezetét, hogy észrevegye a veszélyeket. Ha nem kap elég támogatást, vagy aggodalmai felülkerekednek, lehet, hogy másokat hibáztat, vagy eljátssza az áldozat szerepét, esetleg saját magát bünteti.

Pozitív oldala, hogy képes a köz érdekeit előtérbe helyezni, és azért mindent megtenni. Fontos számára a közös eszme, egyetértő család, vagy szervezet. Bár hű az eszmékhez, azokat az egyéneket megkérdőjelezi, akik visszaélnek a hatalmukkal. Jó érzéke van a részletekhez, aprólékosan kidolgozza a megoldásokat. Éles az esze, sokat kérdez, szereti az egyértelműséget, és nem kell attól félni, hogy megváltozik, vagy hűtlen lesz.

Gyermekként tartott attól, hogy elveszti a támogatást, vagy útmutatást, és egyedül marad. Lehetséges, hogy szülei, vagy valamelyikük távol volt, vagy egyikük túlzottan domináns, így több introvertált jellemző alakult ki nála.

Az enneagram 6os típus a gondolkodás csoporthoz tartozó típus, aki a leginkább elszakad a gondolkodástól.

Az enneagram 6 típus számára a kötelesség, megbízhatóság és felelősségvállalás elsőrendű, de ez sok aggodalommal és bizonytalansággal is párosul. Meg kell tanulnia ellazítania elméjét, s anélkül élvezni a jelent, hogy folyton a jövőn rágódna.

Enneagram típusok – A 7-es típus

A hetes, igazi lelkesedő, élénk személy, aki, könnyedén él el sikereket. Optimista, kalandvágyó, de kevésbé kitartó. Hajlamos a jövőben élni, ennek ellenére gyakorlatias. Igényli a folyamatos ingereket és élményeket. Jókedvű, vidám, és életrevaló. Olyan tulajdonságai vannak, melyeknek nehéz ellenállni.

Negatív oldala, hogy a jelent nem mindig veszi komolyan, és nem jól bánik a pénzzel, gyakran elfolyik a kezei között. Túl gyorsan akarja megszerezni a dolgokat, kicsi az önkontrollja. Néha erőszakosnak tűnhet, s emögött mégis bizonytalanság áll. Nem tud sokáig egy dologra koncentrálni. Gyakran szétszórt és kapkod, fél, hogy lemarad valamiről. Lehet követelődző és pazarló, nehéz kielégíteni.

Pozitív oldala, hogy számos területen lehet jó, könnyen elsajátítja a nyerő gondolkodásmódot, s ha jobban odafigyel, valamiben kiválóvá is válhat. Számos dologban eligazodik, s feltalálja magát. Nem aggódik a képességei felől, magabiztosan beleveti magát az új lehetőségekbe. Rajongását képes továbbadni és mást is jókedvre deríteni, lelkesíteni. Több dologban működhet jól egyszerre, bár fontos, hogy a realitás talaján maradjon.

Gyermekkorában valami miatt viszonylag hamar elvesztette az anyai gondoskodást, vagy kapcsolatot. Így a játékokba, s más, figyelemelterelő dolgokba menekült.

Az enneagram 7es típus a gondolkodás csoporthoz tartozó egyén, aki túl gyengén fejezi ki a gondolkodást. Sok tekintetben hasonló a klasszikus besorolás szerinti szangvinikus típushoz

A hetes típus a szórakoztató lény, aki színt hoz a mindennapokba. Pozitív hozzáállása feltölt energiával, azon érdemes dolgoznia, hogy fenntartsa érdeklődését, amíg be nem fejezett valamit.

Az enneagram 8 típus

A karaktertípusok közül a nyolcas, az önálló, bátor vezető, aki magabiztos és erős. Jó vezető és oltalmazó. De elvárja az elismerést és a tiszteletet. Ő a kihívások embere, kiváló adottságokkal rendelkezik az irányító szerepére. Jó önérvényesítő, egyben él is a hatalma adta helyzetével. Tart attól, hogy mások irányítása alá kerülhet, ezért mindig uralni akarja a helyzetet.

Neki nincsen szüksége lelkesítő idézetekre ahhoz, hogy belevágjon valamibe. Az enneagram 8 típus negatív oldala, hogy veszély és izgalomszeretete kockázatos helyzetekbe sodorhatja. Hatalmát negatívan használhatja, és szélsőséges esetekben diktátorrá válhat. Egyes esetekben dicsekvő, vagy zsarnoki lehet a viselkedése, és olykor azt hiszi, neki mindent lehet, a törvények felett áll.

Pozitív oldala, hogy akarat és életereje hatalmas, nagy változásokat tud hozni magával. Nem hagyja, hogy befolyásolják, de aki segíti őt, azt támogatja. Született vezető, aki egyéniségével magával ragad másokat. Nem fél dönteni, szenvedélyes, kiáll az ügyért. Ambiciózus, testi és lelkiereje is nagy. Gyakorlatias és mindig befejezi a munkáját. Megvédi a gyengébbet.

Az enneagram típusok közül ő az, aki gyermekként egyfajta kiegészítő, apai szereppel azonosult és ő is védelmező szerepet vett fel. Előfordulhat, hogy nagyon korán önállóvá kellett válnia és kiállnia magáért. A kudarcok ellenére sem húzódott vissza, inkább tanult és továbblépett, hogy függetlenné válhasson.

Az enneagram 8 típus az ösztön csoporthoz tartozó egyén, aki túlzóan fejezi ki az ösztönt.

A nyolcas típus hatalmas öntudata jelentős vezetői erővel párosul, amelyet másokkal megosztva, nagy tetteket vihetnek végbe. Ügyelnie kell arra, hogy „uralkodása” ne csupán a tekintélyen alapuljon, képviselje mások érdekeit is és segítse útjukon.

A 9-es típus

Az enneagram jelentése alapján 9 személyiségtípus van, melyek közül a 9-es típus az egyik legkomplexebb. A kilences, a béketeremtő diplomata, aki türelmes, segítőkész, erősíti a kapcsolatokat. Lemond a saját akaratáról a béke kedvéért, de megtalálható benne a többi típus számos jellegzetessége. Számára az összhang és az egység a legfontosabb az életben.

Negatív oldala, hogy nem mindig áll ki önmagáért, és olykor a saját véleményét is elfojtja. Naiv és nehezen érvényesíti önmagát. Nehezen mond nemet, nem néz szembe a problémákkal, inkább depresszióba menekül. Ha túlzottan elhagyja magát, másoktól való függőség, vagy zavartság léphet fel nála.
Pozitív oldala végtelen türelme, egyszerűsége, és jóhiszeműsége. Ő az, aki hisz benned, őszinte veled, és megbízik benned. Nem játszik szerepet, és sosincs hátsó szándéka. Jellemző rá a lelki béke, a harmónia és a törekvés a spiritualitásra. Toleráns, nyugodt és nem siet. Nagy belső stabilitása van, állhatatosan eléri célját.

Gyermekkorában a háttérbe húzódott, csendes maradt. Megtanult befelé figyelni, és kizárni magából a külvilág konfliktusait. A klasszikus személyiségtípusok közül a flegmatikus személyiség itteni megfelelője.

Az enneagram 9-es típus az ösztön csoporthoz tartozó személy, aki a leginkább elszakad az ösztönöktől.

A kilences típus mindig a harmóniát keresi, de néha túlzottan passzív és kényelmes. Fel kell vállalnia negatív érzelmeit is, csodálatos jóindulatával és végtelen türelmével magasra emelhet másokat.

Enneagram típusok – Példák és elnevezések

Az enneagram személyiségtípusok közül az egyes karaktertípusokat így is nevezik:

  • az egyes karaktert reformernek, vagy maximalistának

  • a kettes karaktert segítőnek, vagy gondoskodónak

  • a hármas a sikerorientált, menő, vagy eredményes

  • a négyes karaktert a melankolikusnak, vagy felfedezésre váró, különc művésznek, individualistának, romantikusnak

  • az ötöst szakértőnek, vagy megfigyelőnek (vizsgálódónak, gondolkodónak)

  • a hatost lojális szövetségesnek, kétkedőnek, vagy vallatónak

  • a hetest felfedezőnek, ötletzsáknak, álmodozónak, kalandozónak, vagy rajongónak

  • a nyolcast főnöknek, vagy kihívónak

  • a kilencest béketeremtőnek, vagy alkalmazkodónak

Az egyes típusra jó példa: Harrison Ford

A kettes típusra jó példa: Teréz anya

A hármas típusra jó példa: Bill Clinton, Arnold Schwarzenegger

A négyes típusra jó példa: Michael Jackson, Edit Piaf

Az ötös típusra jó példa: Albert Einstein, Bill Gates, Howard Hughes

A hatos típusra jó példa: George Bush, Diana hercegnő, Julia Roberts

A hetes típusra jó példa: Mozart, Robin Williams, Bruce Willis

A nyolcas típusra jó példa: Indira Gandhi, Lee Iacocca, Mihail Gorbacsov, Bonaparte Napoleon

A kilences típusra jó példa: Ronald Reagan, Kevin Costner

Milyen foglalkozás való az egyes enneagram típusoknak?

A karakterek és a számukra javasolt foglalkozások részletesen kidolgozott tartalma az Egyéniségépítés Tagság Rendszer tagjai számára letölthető, bejelentkezés után.

Enneagram könyvek magyarul

Beesing-Nogosek-O’Leary – Enneagram az önmegismerés útja (Korda Kiadó, 1996)

Eli Jaxon-Bear – Enneagram – az önismeret szolgálatában (Emil Coué Egyesület, 1997)

Renee Baron-Elizabeth Wagele Játékos enneagram (LEELA Alapítvány, 1998)

Elizabeth Wagele A gyereknevelés enneagramja (LEELA Alapítvány, 1999)

Don Richard Riso, Russ Hudson – Személyiségtípusok (PARK Kiadó, 1999)

Richard Rohr – Ebert, Andreas Enneagram – A lélek kilenc arca (Ursus Libris Kiadó, 2000)

Don Richard Riso, Russ Hudson – Az Enneagram bölcsessége (PARK Kiadó, 2000)

R.Baron, E.Wagele – Én a te típusod vagyok, te az enyém? (LEELA Alapítvány, 2000)

Eli Jaxon-Bear A megszabadulás enneagramja (Ursus Libris Kiadó, 2001, 2005)

Klausbernd Vollmar Enneagram (Bioenergetic Kiadó Kft., 2003)

Richard Rohr, Andreas Ebert Enneagram (Ursus Libris Könyvkiadó, 2003)

Prakash Vörös Ákos A használható Enneagram (Ezo tér kiadó, 2007)

Helen Palmer Enneagram a szerelemben és a munkában (Ursus Libris Könyvkiadó, 2015)

0 hozzászólás

Hagyjon egy választ!

Szeretne csatlakozni a beszélgetéshez?
Nyugodtan járulj hozzá az alábbiakban!

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük