Jó vezető személyiségjegyei, idézet, titka, rossz vezető

Jó vezető személyiségjegyei a fejlett egyéniség jellemzőivel összhangban állnak. Ebben a cikkben megnézzük a főbb tulajdonságokat, és mi a jó vezető rossz vezető között a különbség. Megnézzük azt is mitől leszel jó vezető, valamint régebbi könyvekből összegyűjtött jó vezető idézet példákkal zárjuk a témát.

A jó vezető személyiségjegyei – mitől leszel jó vezető

Az előző cikkemben már bemutattam néhány vezetői személyiségjegyet. A jó vezető személyiségjegyei több oldalról megközelíthetők. Itt több szempontból mutatom be ezeket, de nem mind, csak a főbb vezető tulajdonságokból válogatok, melyek jó támpontot adnak arra, mi a lényege.

Szellemi képességek, vezető tulajdonságok

Intelligencia: Ez az egyik alapvető készség, ha arra vagyunk kíváncsiak, kiből lesz jó vezető. Az általános intelligencia egy igen sokrétű dolog, felismerhető abban ki hogyan tudja felismerni, kezelni, s megoldani a feladatokat, s általában az élet eseményeit. Több más tulajdonsághoz is kapcsolódik, mivel a „száraz” intelligencia önmagában még kevés.

Gyors gondolkodás: Ez elengedhetetlen ahhoz, hogy a kellő időben és hatékonyan tudjon cselekedni. Bár vannak olyan vezetői területek, ahol nem kell szinte semmiben sietni, mégis, általában egy vezetőnek a gondolkodásbeli gyorsaság előny, és sokszor az eredményesség alapja.

Gyors döntőképesség: A pozitív vezetői jellemzők egyike, mely egyes területeken létfontosságú, főleg ahol életekről van szó. A gyors döntőképesség nem kapkodást jelent, inkább olyan határozottságot, mely a tudásból és a tapasztalatból ered, valamint egyes esetekben megérzésből, intuícióból.

Jó kombináló készség: Kapcsolódik az előzőekhez. A vezetői erények egyike, ha a rendelkezésre álló lehetőségekből képes megfelelő idő alatt hatékony döntést, cselekvést kiválasztani. Az ilyen egyén képes átlátni a dolgokat, és a legjobb gyakorlati megoldás mellett dönteni.

Következetes gondolkodás, irányítás, vezetésmód: Ez az ami a stabilitást adja, és azt a jellemzőt, ami hosszú távon értékessé teszi őt. Ehhez persze megfelelő körülmények is kellenek, egy állandóan változó emberi és termelési környezetben igencsak nehéz tartani. De mint szellemi tulajdonság olyan, amelyhez könnyen igazodnak a követők, vagy alkalmazottak.

Jó vezetői lelki tulajdonságok

Higgadtság, önuralom: Érdekes dolog, hogy az általában erős vezetőnek tartott kolerikus személyiségre ez nem jellemző. De elérheti, ha önfejlődésében túllép a típusa árnyékán. Bizonyos helyzetekben a higgadtság az alapja a helyes döntéseknek és a megfelelő irányításnak.

Inspiráló képesség: Vannak emberek, akiknek egy szalmaszálat sem tennénk arrébb szívesen, s olyanok is, akikért tűzbe mennénk. Utóbbiak pozitívan hatnak ránk, a személyiségükben jelentős inspirációs erő van. Az egyéniségével, tetteivel sarkall, vagy képes rálelni mi mozgat téged.

Bátor és rátermett: Milyen tulajdonságokkal rendelkezik egy jó vezető? Az egyik alapvető lelki jellemző, hogy nem riad vissza a nehézségektől, bátran felvállalja a helyzeteket. Nagy lelki tartása van, nem roppan csak úgy össze a váratlan eseményektől, igazi erős jellem.

Beleérző képesség: Nem csak a saját szemszögéből figyeli a dolgokat, de képes bizonyos fokig mások hangulatát, érzéseit, lelkületét felfogni. Ezáltal tud pozitívan hatni rájuk. Ami különbözik a manipulációtól, mely a rossz vezető jellemzője. Ő inkább a maga oldalára állítja a másikat azáltal, hogy nem veszi semmibe annak szándékát, érzéseit.

Jó vezetői személyiségjegyek – hozzáállás

Pártatlanság: A döntéseit nem a szimpátiája határozza meg, hanem egy magasabb érdek, mely a küldetéstől, céltól függ, amit szolgál. Ehhez szükséges egyfajta távolságtartás a szélsőséges dolgoktól lelkileg és szellemileg.

Megoldásközpontú gondolkodásmód: Ez a nyerő gondolkodásmód része, sosem a problémára összpontosít, hanem hogyan lehet jól megoldani a feladatot. Ez a fajta kondicionáltság az, amely a legnehezebb helyzetekben is eredményt hozhat.

Lényeglátó és lényegre törő: Ez a hatékony irányításhoz elengedhetetlen, mivel korlátozott idő alatt jó döntéseket kell hoznia. Ezért a jó irányító sosem merülhet túlzottan bele a részletekbe, minél előbb meg kell ragadnia a lényeget. Ez (is) nem feltétlen veleszületett, hanem megtanulható képesség.

Vezetői személyiségjegyek

Eredménycentrikus: Ha valamely cég alkalmazásában áll, a dolga a minél jobb eredmények elérése. Ha egyéb vezető, akkor pedig abban érdekelt, hogy a követői jobb eredményeket érjenek el az életben, vagy az önmegvalósításukban. Fókuszálnia kell tudnia azok figyelmét és tudását.

Egyéb vezetői személyiségjegyek a sikeres vezető tulajdonságai

Szervező készség: Bár nem mindig a vezető szervez – hanem vannak erre emberek – mégis ő irányít, s ehhez megfelelően kell tudnia intézkednie, s koordinálni másokat. Az ambivertált emberek között sok ilyen van, mivel ők értenek a különböző típusú emberek nyelvén.

Elkötelezett, céltudatos: Mindig a cél, vagy küldetés lebeg a szeme előtt, amíg azt el nem éri. Ha ő maga nem tartana ki, akkor másokat sem tudna odáig vinni. Ez az az összetartó erő, ami serkenti, az úton tartja, és egyben számonkérhetővé teszi őt.

Semlegesség, tűrőképesség: Vezetőként jól kell tűrnie a kritikát és bírálatokat. Nem kell, hogy mindenki mindenben egyetértsen vele és szeresse, arra van szükség, hogy mutassa az utat, és az élre állva vezessen a csúcsra.

A jó vezető rossz vezető összehasonlítása, különbségei

Ebben az esetben sok hasonlóság van abban, amit egy régebbi cikkben a jó tanítóról mondtam el. Sokféle vezető van a munkahelyi főnöktől a vállalatvezéren át MLM -es és spirituális vezetőkig. Ami mindegyikben közös, az a másokra való hatás, ami lehet irányítás és útmutatás is. A sikeres vezető tulajdonságai között az első a pozitív belső ösztönzés, a száraz külső irányítás helyett.

A munkahelyi és céges vezetők esetében nagyobb szerepet kap az irányítás és utasítás, de azt is lehet tenni robotikusan, vagy motiváltan, inspirálva. A más jellegű vezetőknél még nagyobb jelentősége van a személyes kisugárzásnak, és annak, hogy mit képvisel. Kissé más módon, de mindkettőt el lehet rontani, s ebben legnagyobb szerepe az egyéniségnek van. Azért, mert jó vezető rossz vezető különbségei a személy tulajdonságaira vezethetők vissza.

A következő felsorolás nem egy mechanikus irányítói posztról szól, hiszen nyilván egyes munkafolyamatoknál, vagy például fegyveres egységeknél, rendvédelmi szerveknél hatékonyság és az idő miatt kell a szabályozottabb kommunikáció. Tehát ha olyan vezetésről van szó, amely nem csupán egy mechanikus termelési folyamatot, vagy védelmet lát el, akkor érvényesek az alábbiak.

Rossz vezető

Parancsol

Engedelmességet vár el

Tekintély, vagy félelem alapú irányítás

Hatalom alapú működés

Minimális információt ad

Csak az eredmény érdekli

Eszközként használ

Saját ambíciói számítanak

Mindig neki van igaza

Átadja a felelősséget, hibáztat

Személyválogató, vannak kedvencei

Elsősorban a saját haszna érdekli

Feltétlen odaadásra, fanatizmusra nevel

Jó vezető

Utat mutat

Eléri, hogy magadtól cselekedj

Motiváltság alapú vezetés

Példamutatása, személyes tulajdonságai miatt követed

Megmutatja a miérteket és a célt

Az akarja, hogy sikeres legyél

Kölcsönös eredményességben érdekelt

A te sikered az ő sikere (is)

Nyitott a fejlődésre

Vállalja a felelősséget

Mindenkivel egyformán bánik

A közösség felemelkedése is motiválja

Arra késztet, hogy magad (is) győződj meg a dolgokról

A jó vezetés lényege

A jó vezetéssel kapcsolatban számos hasznos tanulmány, könyv és egyebek jelentek már meg. Érdemes elolvasnod a leghasznosabb üzleti könyveket, mivel azok egy magasabb perspektívából mutatják be az egész folyamatot. Ez egy olyan dolog, ami folyton fejlődő, és egyetlen igazi vezető sem marad változatlan tapasztalatai során.

Hogyan legyek jó vezető? A jó vezető titka

Ez a kérdés a miértekkel indul? Ha azt kérdezed, „hogyan lehetek jó vezető”, az első kérdésem, miért akarsz az lenni? Általában a legjobb vezetők nem akartak szándékosan azok lenni, hanem a személyes fejlődésük abba az irányba vitte őket, hogy azzá váltak. Aki csak másokat akar irányítani, az nem igazi vezető, csupán egy főnök karakter.

Vagyis ez egy olyan dolog, amit magas fokon úgy tudod művelni, hogy nem is akarod. Bár ez egy paradoxonnak hangzik, mégis így van. Ha vezető akarsz lenni, másokat akarsz vezetni, márpedig az igazán jó cél, ha magadat. Ha már célba értél, vezethetsz másokat, de akkor az inkább tanítás, útmutatás, bár kétségkívül van vezetői jellege.

A jó vezető titka

Fentebb olvashattad milyen tulajdonságokkal rendelkezik egy jó vezető. De még ezeken felül is sok személyes apróság van, ami a vezetőket megkülönbözteti egymástól. A vállalkozói gondolkodásmód mellett a személyes irányultságok is meghatározzák ki milyen típusú emberekre van felemelő hatással. A sikeres vezető tulajdonságai nem egyenként fontosak, hanem a komplex egész hatása miatt, ami kialakítja azt a karizmát, amely másokat jó működésre sarkall.

A jó vezető idézet

Alább összegyűjtöttem néhány velős mondást a jó vezető idézetek közül. Ezeket nem az internetről másoltam, hanem főként könyvekből, vagy más forrásokból.

“Abból lesz jó vezető, aki nem akar vezető lenni.”

Platón

Segíts az embereknek, hogy teljesen kibontakoztassák képességeiket!”

Ken Blanchard – Spencer Johnson

A jó vezetők mindig szánnak időt az elmélkedésre, a legtöbbet pedig azon filozofálnak, hogyan teremthetnek több értéket azok számára, akiket szolgálnak

Robin Sharma

“A hadvezér: a bölcsesség, a megbízhatóság, az emberség, a bátorság és a szigorúság.

Szun Ce

A távol levő vezető a jó vezető.

Timothy Ferris

Tényleg akarod, hogy az emberek kedveljenek, tiszteljenek, és a vezetőjüknek tekintsenek? Gyakran mindössze egyetlen dolgon, a lelkesedésen múlik, hogy ezeket a célokat sikerül-e elérned vagy sem.

Joe Girard

Ahhoz, hogy megnyerjék egy magasan képzett dolgozói és alkalmazotti állomány szívét és fejét, a vezetőknek a tekintélyelvű irányításról át kell térnie a részvételi irányításra.

Terry Gillen

A menedzsert nem az általa végzett munka alapján kell megítélni, hanem abból kiindulva, milyen sikeresen tud rávenni másokat, hogy elvégezzék a munkát.

Geoffrey Moss

A tehetséges vezető olyan beosztottakat nevel, akikre bármely vezetői részfeladatát rábízhatja. Hiszen csak így sokszorozhatja meg az erejét, csak így lehet egyszerre több helyen, csak így foglalkozhat egyszerre több dologgal. Örök igazság, hogy az emberek több pénzt kapnak azért a képességért, hogy rávesznek másokat a cselekvésre, mint amennyit azzal keresnének, ha maguk cselekednének. A hatékony vezető a szakértelme és a személyes kisugárzása révén nagyban növeli mások hatékonyságát, és ráveszi őket, hogy többet végezzenek, mint amennyit vezető segítsége nélkül végeznének.

Napoleon Hill

 Ha tetszett, oszd meg másokkal is!

0 hozzászólás

Hagyjon egy választ!

Szeretne csatlakozni a beszélgetéshez?
Nyugodtan járulj hozzá az alábbiakban!

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük