Személyiségjegyek felsorolása, pozitív, negatív lista

Személyiségjegyek felsorolása egy roppant hosszadalmas lista lenne, így itt a fontosabbak egy részét vesszük át. Megnézzük a jelentését, majd egy jó lista és egy negatív lista következik ezen jegyek bemutatásával. Előbbit több szempontból felosztottam, s végül néhány szürke személyiség jegyet is szemügyre veszünk.

.
Személyiségjegyek jelentése

Személyiségjegyek jelentése olyan jegyek – vagyis az adott személyre jellemző tulajdonságok – melyek egy embert a leginkább kifejeznek. A személyiség jegyek a legkülönfélébbek lehetnek, az általánosan ismert jellemzőktől a kifejezetten egyedi jellemvonásokig.

Pozitív személyiségjegyek felsorolása, bemutatása

Jó személyiségjegyek lista – önmagunkhoz való viszony

Kiegyensúlyozott, harmonikus: Az ilyen ember összhangban van saját magával és környezetével. A különböző ellentétes erők mérlege nála egyensúlyban van, mentes a szélsőségektől, igazi sziget a változások óceánjában. A nem teljesen passzív flegmatikusok között több ilyen személy előfordul.

Nyugodt, békés: Az előző személyiségjegy rokon jellemzője. A jó személyiségjegyek között különösen előnyös tulajdonság egy háborgó világban. Ez is a flegmatikusok között fordul elő legtöbbször, bár nem köthető egyetlen típushoz. Aki ilyen, az vagy eleve a természetéből fakad, vagy élete folyamán megtisztult, megnyugodott.

Boldog, vidám: Sok okot lehetne felsorolni, de éppen az ok nélküliség ebben a lényeg. Ő megtalálja mindabban ami körbe veszi, illetve saját magában a jót, szépet, derűset. Ez is fejleszthető, hiszen a boldogság felismerés, és a jó dolgok megtalálása a pozitív fókusz következménye.

Pozitív személyiségjegyek lista – másokhoz való viszony

Közvetlen, barátságos: Az az ember, aki mindig természetesen, könnyedén közelít másokhoz, és szívesen foglalkozik velük. Többnyire az extrovertált egyéneket sorolják ide, de ez sem kötődik feltétlen egy típushoz, hiszen szintén fejleszthető.

Megbízható, lelkiismeretes: Ő az, aki állja a szavát, akinek a szavai, gondolatai és cselekedetei összhangban vannak. Nem véletlenül az egyik legkeresettebb a pozitív személyiségjegyek közül. A kifejezés onnan ered, hogy az ilyen emberekre szinte bármit rábízhatunk, nem csalódunk.

Őszinte, igaz: Kapcsolódik az előző jellemzőhöz, az a személy, aki nem játszik szerepet, azt mutatja, aki valójában. Az emberi játszmákat ő kerüli, önmagát adja. Lehet alapból ilyen, vagy már túl van mindenen, vagy olyan kiegyensúlyozott és békében van önmagával, hogy ez számára magától értetődő.

Udvarias, tapintatos, előzékeny: Nem feltétlenül az illemre gondolok, sokkal inkább egyfajta lelki érettségre, amikor a másik ember tisztelete egy alapvető jellemvonás. Ez a személyiség jegy valahol mindenkiben jelen van, de kevesen képesek folyamatosan megnyilvánítani, mivel a személlyel, vagy önmagukkal szemben feltételeket támasztanak.

Megértő, empatikus: A legjobb emberi értékek közül ez igen lényeges egy olyan világban, ahol szinte mindent az anyagi érdekek mozgatnak. Az ilyen ember képes nyitottan meghallgatni, beleképzelni magát a helyedbe. Kritika helyett inkább együttérez veled, segít az előrehaladásban.

Elkötelezett, hűséges: Az az egyén, aki kitart valami, vagy valaki mellett. A tartós folyamatok, elvek és kapcsolatok embere. Az alapvető, jó személyiségjegyek lista egyik legkedveltebb eleme. A legtöbben ezt a személyt keresik, legyen szó valamilyen projektről, vagy más jellegű kapcsolatról.

Gondoskodó, támogató: Az a típus, amely törődik másokkal, képes önmagát a háttérben tartani, hogy segítsen, tápláljon, felemeljen. A női személyiségtípusok közül az egyik pontosan ilyen, de egyébként nemtől függetlenül megjelenik az emberi személyiségekben.

Jó személyiségjegyek lista – szellemi és kreatív személyiség jegyek

Művelt, tanult, széles látókörű: Akivel szinte mindenről lehet beszélgetni. Nemcsak a tudományok, de a társadalom és környezet legtöbb témájában tájékozott. Neki fontos, hogy sokat tudjon, ismereteket szerezzen, így számos lehetőség áll nyitva számára a fejlődéshez és előrejutáshoz.

Okos, intelligens, eszes: Az előző tulajdonsághoz képest itt már a tudás kapcsolódik a gyakorlathoz. Az ilyen személy többnyire eredményesen tudja kapcsolni az ismereteit a gyakorlati megoldásokhoz.

Pozitív személyiségjegyek jelentése, lista

Kreatív, találékony: A legtöbb helyzetben feltalálja magát, vagy számos eredeti ötlete van, nagy képzelőereje, esetleg remek kombinatív képességei. Ő ritkán kerül kilátástalan helyzetbe, mert mindig a megoldáson töri a fejét.

Megfontolt, előrelátó, tervező: Soha nem ugrik fejest semmibe, igyekszik tájékozódni, átgondolni a dolgokat és gondosan megtervezni. Több oldalról biztosítja magát, mindent megvizsgál. Általában a melankolikus személyiség ilyen, de maga a tulajdonság hosszú távon kiemelten hasznos lehet.

Pozitív személyiség jegyek – munkával, tevékenységgel kapcsolatos

Gyakorlatias: Nála a gondolat és cselekvés többnyire egy, nem sokat elmélkedik, igyekszik megvalósítani. Az emberi szereptípusok közül a környezet formálók, és a javítók a legjobb példái. Könnyen ér el eredményeket olyan területeken, ahol nem kell sokat gondolkodni, aktívan tenni annál inkább.

Pontos, precíz, aprólékos: Ő az aki odafigyel a részletekre, nála minden elem és minden alkatrész a helyén lesz. Az egészet nem mindig látja át, de az apróságokban otthon van. A végrehajtásban megbízható, alapos és körültekintő.

Szorgalmas: Általában tevékeny ember, vagy a feladataihoz tartozó tevékenységekben aktív. Nem várja, hogy a szájába repüljön a kacsasült, megteszi amit tud. A proaktív személyek általában szorgalmasak, bár az több jellemvonás együttese.

Kezdeményező, vállalkozó: Hamar önállóvá válik, sokuk már késő gyermekkorában azon gondolkodik milyen vállalkozást indítson. Nem várja meg, míg a dolgok megtörténnek, hanem elé megy, igyekszik kézbe venni a sorsát, megvalósítani az elképzeléseit.

Vezetői személyiségjegyek

Felelősségvállaló: Vállalja a tetteiért a felelősséget, nem hárítja a körülményekre, másokra, vagy a véletlenre. Van súlya a szavának és a tetteinek, mert következetesen végrehajtja azokat.

Motiváló, inspiráló, lelkesítő: Pontosan tudja hogyan motiváljon másokat. Ő maga is mélyen hisz abban amit csinál, és örömét leli benne. Képes kihozni a legjobbat másokból, ismeri a mozgatórugókat.

Irányító képesség: Talán az egyik legfontosabb a vezetői személyiségjegyek közül. Pontosan tudja mit akar, és hogyan vezessen, koordináljon másokat. Remekül instruál másokat, jól szervez, és irányítja a csoportokat.

Döntőképesség: Jól átlátja a dolgokat, és képes gyors, határozott döntések meghozatalára. Nem vacillál sokat, nem vesz figyelembe felesleges körülményeket, a lényegre koncentrál, választ és cselekszik.

A kiváló egyéniség 50 jellemvonása című könyvemben számos olyan tulajdonságot mutatok be részletesen, melyek kifejlesztése a vezetői személyiségjegyek közé is tartozik.

Egyéb pozitív és alapvető személyiség jegyek lista

Önállóság: Általánosságban az olyan egyént értjük alatta, aki tudja, hogy mit akar, külső behatások nélkül megteszi amit tud. Nem szorul mások támogatására, elegendő lelki- szellemi erővel és gyakorlatiassággal rendelkezik, hogy terveit megvalósítsa. Ez a sikeres ember jellemvonásainak egyik fő tényezője is.

Humorérzék: Képes meglátni a vidámat a helyzetekben, optimista, és tud önmagán is nevetni. Természetéből ered a humora, a helyzet adja magát. Valamilyen mértékig minden emberben ott a csírája, de sokan elnyomják magukban.

Optimizmus: A jó személyiségjegyek egyike, olyan egyén, aki a dolgok pozitív oldalára összpontosít. Nem összetévesztendő a hiszékenységgel, vagy álmodozással, inkább egy olyan szemlélet, amely a vállalkozói gondolkodásnak is fontos része.

Nagylelkűség: Szívesen ad, örömmel oszt meg másokkal. Az nem nagylelkű, aki csak bizonyos személyekkel az. A nagylelkű ember szívesen támogat jó dolgokat, segíti az arra érdemeseket, és foglalkoztatja a közösség jövője.

A pozitív személyiségjegyek felsorolása még számos jó jellemzőt tartalmazhatna. Ilyen például az egyik külön cikkben bemutatott önuralom mint tulajdonság. De nem célom minden egyes jegy felvázolása. Sokkal jobb, ha a már leírtakon kívül, vagy azokhoz kapcsolódva további idevágó jellemzőket fedezel fel akár saját magadban, akár másoknál.

Negatív személyiségjegyek lista

A negatív személyiségjegyek olyan egyéni jellemzők, amelyeket az emberek általában negatívan értékelünk. Többnyire azokat a tulajdonságokat soroljuk ide, melyek másokkal, vagy saját magával szemben is hátrányosak. Ezek a jellemzők hozzájárulnak a sikertelenséghez, boldogtalansághoz, rossz kapcsolatokhoz.

Agresszív, erőszakos, durva: Az egyik legrosszabb a negatív személyiségjegyek közül. Néha a megfélemlítő típusban fordul elő. Az ilyen személy önmagával sincsen ideális viszonyban, és belső kiegyensúlyozatlanságát másokra vetíti ki. Reakciója a tettlegességig fokozódik, ezért sehol sem kívánatos.

Kritikus, bírálgató, lekezelő: Olyan személy, aki a negatívat veszi észre a másikban, vagy arra hívja fel a figyelmet. Illetve lekicsinylően, leereszkedően bánik másokkal, mintha magasabb rendű volna. A vallató energetikai személyiségtípusnál sokszor előfordul eme jellemző.

Szórakozott, figyelmetlen, szétszórt: Lehet, hogy laza, rendetlen, és nemtörődöm ember, de az is, hogy erősen mentális szemléletű, elméleti síkon mozog, és nehezen koncentrál a gyakorlatra. Nem igazán lehet rábízni fontos dolgot, híjával van az összpontosításnak, aminek több oka lehet.

Igénytelen: Nem izgatja magát semmin, nem foglalkozik a minőséggel, csak elemi szükségletei legyenek kielégítve. Lehet olyan az öltözködése, a viselkedése, a beszéde, a környezete, a munkája, és az ő személyisége is.

Negatív személyiség jegyek

Szeszélyes, kiszámíthatatlan: A legkevésbé sem megbízható, minden attól függ, milyen kedve van, vagy mit akar. Nem irányítja, és nem is akarja saját lelkiállapotát, egyszerre lehet könnyen befolyásolható, és makacs is. Igazából fejlődhet jó irányban, mindez tőle függ.

Számító, érzéketlen, rideg: Csak és kizárólag a saját érdeke számít neki, a legkevésbé sem izgatja mások érzései. Akár meg is játssza magát, hogy elérje célját. Számos ahrimani jellemvonással rendelkezik, megtéveszthet, hazudhat, átverhet, vagy csak félrevezet. De lehet, hogy semmi ártó szándéka nincsen, csupán nem érdeklik mások.

Zsarnoki, despota, leigázó: Nem érdekli mások akarata, annak kell történnie amit ő akar. Igyekszik az irányító helyet megragadni és megtartani. Az okoz számára örömet, ha mások felett uralkodik és dönt.

Zsugori, fukar, fösvény: Magának felhalmozza a dolgokat, de nagyon nehezen válik meg bármitől. Különösen pénzt nem szeret adni, bármit megtesz csak nehogy fizetnie kelljen. Ezt a személyiségjegyet kiválóan jelenítette meg Louis De Funes a filmjeiben, az egyiknek ez is a címe (A fösvény).

Lusta, tétlen, élősködő: Olyan ember, aki sajnálja az erőfeszítést és az energiát, hogy akár magának dolgozzon, mindenben a legkönnyebb utat keresi. Azt nézi mi az egyszerűbb, ahol a legcsekélyebb erőfeszítéssel kaphatja meg, amit szeretne. Így gyakran telepszik másokra, s használja ki azok jóindulatát, bár nem minden lusta élősködő. Van, amelyik alapból átaludná az életét ☺.

Önző, egocentrikus: Igyekszik minden helyzetben a saját érdekét figyelembe venni, s minden jót kiharcolni magának. Mások nem érdeklik, csak annyiban, amennyiben hasznosak, vagy kellemesek számára. A számítótól annyiban különbözik, hogy nem uralja az érzéseit, bár lehet valaki egyszerre mind a kettő.
Rosszindulatú: Örömöt okoz neki, ha mással valami rossz történik. Sajnálja a jót másoktól, abban semmi szórakoztatót nem talál. Szereti ha mások szükséget szenvednek valamiben, vagy kínlódnak. Több fokozata van, van aki csak bosszú miatt ilyen, s olyan is, akinek eltorzult a személyisége.

Gyáva: Több nézőpontból és helyzetből határozható meg. Az még nem gyáva, akinek kicsi az önbizalma. Aki képes a becsületét is feladni szimpla gyávaságból, már igen. Az introvertáltakról gyakran feltételezik a kívülállók a viselkedése alapján, pedig az esetek többségében csupán visszahúzódó és óvatos.

Képmutató, álszent, köpönyegforgató: Az érdekeinek megfelelően változtatja a viselkedését. Mindaz a jó amit mutat magáról, hamis, csupán azért teszi, mert előnye származhat belőle. A kevés emberismerettel rendelkezőket könnyen félrevezeti. Akkor válik igazán veszélyessé, ha szektavezér lesz.

Szürke személyiség jegyek – az átmenet

Számos olyan emberi jellemző van, ami a nézőponttól és helyzettől függően lehet negatív, pozitív, vagy akár semleges. Ilyenek közül mutatok be néhányat.

Átmeneti szürke szemelyiség vonások

Meggyőző: Olyan ember, aki könnyen befolyásol másokat. Hogy ez negatív, vagy pozitív, attól függ, mi a szándéka. Ha a másik fél érdekeit figyelembe veszi, mert csak értékesíti önmagát, vagy valamilyen szolgáltatást, terméket, akkor pozitív. Ha meg akar nyerni valakit magának, s ebben csak egy önös cél vezérli, akkor már a negatív oldalra kerül a hatás.

Szenvedélyes: Attól függ miben, miért, mikor, hol. Aki szenvedélyesen szereti a munkáját, vagy a hobbiját, kiváló lehet benne. Akinek viszont valamilyen szenvedélybetegsége van, számára eme jelző negatív.

Ambíciózus: Itt is a szándék és a cél számít. Lehet egy nagyon pozitív dolog, ha valaki a legjobb akar lenni valamiben, vagy megvalósítani. Ha a karrierje és anyagi okok miatt, akkor helyzettől függő, ha személyes céljait minden más elébe helyezi (akár át is gázol másokon), egészen negatív is lehet ez a személyiség jegy.

 Ha tetszett, oszd meg másokkal is!

0 hozzászólás

Hagyjon egy választ!

Szeretne csatlakozni a beszélgetéshez?
Nyugodtan járulj hozzá az alábbiakban!

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük