Proaktív jelentése, proaktivitás, személyiség, szemlélet

Proaktív jelentése, proaktivitás fogalma, a proaktív személyiség jellemzői, egy olyan szemlélet és hozzáállás mód, amely előre viszi a világ fejlődését. Ebben a cikkben bemutatom a szó jelentését, az ezzel kapcsolatos kifejezések bővebb magyarázatát, és melyek ezek a tulajdonságok, valamint hogyan lehet fejleszteni ezen jellemzőket.

Proaktív jelentése

Mit jelent a proaktív szó? Ez egy latin eredetű szó, mely a pro (magyarul előre), és az active (cselekvés, mozgás) szóösszetételből áll. A proaktív szó jelentése kezdeményező. A proaktív személyiség jelentése; önmagától – akár külső indíték, impulzus nélkül – dönt, és cselekszik.

A proaktív jelentése kapcsolódik a cselekvés mozgás szempontjából az előrelátáshoz, tehát a proaktív személyiség nem várja meg míg megtörténnek a dolgok, előre felkészül. Aki ilyen, képes gyorsan és határozottan a legjobb döntések meghozatalára, és gyakorlati cselekvésbe vitelére.

Proaktivitás jelentése

A proaktivitás jelentése a kezdeményező, tevékeny hozzáállás, a proaktív személy egy felelősséget vállaló, döntésképes ember. Míg a proaktív a tulajdonságot, jellemzőt, jelöli, a proaktivitás jelentése a munkamódot, a személy részvételének módját a folyamatban. Arra utal, hogy valaki milyen módon működik, a munkavégzés nála mennyire aktív, külső ösztönzés nélkül.

Az önfejlesztő irodalom egyik klasszikusát, A kiemelkedően sikeres emberek 7 szokása könyvet szerző Stephen R. Covey a következőképpen határozza meg, mi a produktivitás jelentése. Ő azt mondja, hogy viselkedésünk saját elhatározásunktól függ, képesek vagyunk arra, hogy érzéseinket értékeinknek rendeljük alá.

A proaktív személyiség tevékeny, kezdeményező

Szerinte a proaktív személyiség viselkedése a saját tudatos választásából fakad, és nem egy érzéseken alapuló kondicionáltság eredménye. Az ilyen mbereket értékeik mozgatják, a proaktivitás egy szemléletmód, olyan belső hozzáállás, tudati attitűd, mely nem engedi meg, hogy külső körülmények és környezetük határozzák meg életüket.

Proaktív személyiség

A proaktív személyiség jelentése éppen a reaktív személyiség ellentéte, mivel utóbbi külső indítékra, vagy ingerre reagálva cselekszik. A proaktív személyiség igyekszik előrelátóan tervezni, megtenni amit lehet, hogy kézben tartsa a vele kapcsolatos eseményeket. Ez a jellemző az élet minden területén megnyilvánul, de különösen a munkafolyamatoknál veszik figyelembe, mely egy ember értékét is meghatározhatja teljesítmény szempontjából.

Milyen egy proaktív személyiség?

Nézzünk néhány tulajdonságot, ami fokozottan jellemző az általában maximális hatékonyságra törekvő, tevékeny személyiségeknél.

 • Céltudatos, pontosan tudja mit akar
 • Megelőzi az eseményeket, nem várja meg míg „muszáj” tennie valamit
 • A proaktív személyiség belülről motivált
 • A saját döntéseiért és tetteiért vállalja a felelősséget
 • Nem kerüli a kudarcokat, a hibáiból tanul és jobb lesz
 • Nem ösztönből és érzelmi alapon reagál, hanem a belső elvei alapján
 • Nem a „tényekre” koncentrál, hanem arra, mit hozhat ki abból ami van
 • Szövegében proaktív szavakat használ
 • Az ilyen személyiség arra figyel, amire behatással lehet

Mindezekből látható, hogy a proaktiv személyiség az egyéniség legjobb jellemvonásai közül sokkal rendelkezik. A proaktivitás jelentése közül az egyik lényeges dolog a valóban fontos dolgokra való fókusz. Ami arra utal, hogy nem pazarolja az idejét olyasmire, amivel úgysem tehet semmi, ehelyett azt teszi amire közvetlen hatása van, amivel előre léphet.

Stephen R. Covey egyik remek meglátása, hogy a reaktív emberek főként az érdeklődési körükre használják el az energiáikat. A proaktív személyiség hozzáállása viszont az, hogy főleg olyasmivel foglalkozik, amivel kapcsolatban tehet is valamit. A gyakorlati befolyásolás módjával, használatával Az önmegvalósítás iskolája 2. -ben én is foglalkoztam, mert az emberek 90 százaléka ebben nem tudatos, és átengedi a kontrollt külső erőknek.

Proaktív szemlélet, hozzáállás, gondolkodás, viselkedés

Proaktív gondolkodás

A proaktivitás, proaktív szemlélet része a pozitív gondolkodás fejlesztésének, tehát összhangban van azzal, s nem áll szemben vele, mint azt néhányan gondolják. A proaktív gondolkodás része, hogy az ilyen személy sosem azzal foglalkozik, mi lehetne, helyette törekszik a lehető legjobbat kihozni a jelenlegi helyzetéből.

Proaktivitás jellemzői

Általában a proaktív gondolkodás szemléletét elsajátítók a legalkalmasabbak a vállalkozói gondolkodásmód elsajátítására is. A proaktivitás alapvető, sőt elengedhetetlen, ha valaki vállalkozóként helyt akar állni. De egyébként az élet más területein is sokszorta eredményesebbek lehetünk általa.

Hiszen amennyiben valaki az emberi kapcsolataiban, vagy általában az életmódjában alkalmazza, akkor eleve jobban alakul. Minden tekintetben előrevivő, s amennyiben valaki nem törtető, hataloméhes, akkor messzire juthat anélkül, hogy feleslegesen ellenségeket szerezne.

Proaktivitás jellemzői – Az aktív, tevőleges hozzáállás, viselkedés

A proaktivitás szó jelentése kapcsán a jellemzői közé tartozik – sőt egyik legfőbb tulajdonságának tartják – a kezdeményező készséget. A kérdés, ami sokszor felmerül, s amit az introvertáltsággal kapcsolatban is gyakran feltesznek, hogy ez veleszületett, vagy formálható tulajdonság? Mint azt gondolom sejted, vannak, akiknek könnyebben megy, másoknak kevésbé.

Általában az extrovertált egyének kezdeményezőbbek másokkal, viszont ők külvilági ingerekre reagálnak, vagyis ezzel például nem kapcsolható egyértelműen össze, mennyire proaktív személyiség valaki. A proaktív viselkedés egyik jellemzője, hogy tudatos, s célszerű.

Megfigyelhető a cselekvés mellett a beszédben, az írásban, s persze átvitt értelemben a gondolkodásban is (amire csak következtethetünk). Csak kevés példa van arra (bár előfordul), hogy valaki egyes területeken inkább reaktív. Ez inkább ott lehet jellemző, amit nem tartunk fontosnak, lényegtelen mellékszál életünkben.

Már többször szóba került, hogy a proaktív szemlélet és életmód szerves része, a szelektált, pozitív figyelem. De a proaktivitás jellemzői közé tartozik többek közt az is, ki mennyire függ mások véleményétől, vagyis mennyire képes önállóan döntéseket hozni és az végre is hajtani.

A proaktív ellentéte a reaktív, mint az is már szóba került. Vagyis aki nem ilyen, az általában kivár, alkalmazkodik, reagáló típus. Ez nem jelenti feltétlen, hogy alárendelt szerepet játszana, csupán más a jellege. Például megfigyelésekre alapoz, vagy óriási önkontrollal rendelkezik.

A proaktivitás fejlesztése

A proaktivitás fejlesztése egyik alapfeltétele, hogy leszokjunk a „hárításról”, vagyis arról, hogy más személyeket, körülményeket, helyzeteket okolunk azért, amit most átélünk. Ugyanis amíg valaki nem vállalja a saját felelősségét az életéért, nem lehet igazán proaktív személyiség.

Ez nem annyira velünk született dolog, mintsem fejlettség és tanítás következménye. A fejlődése végbemehet úgy is, hogy az egyén szinte észre sem veszi. Másrészt jó példa hatására, illetve a legjobb példaképek vonzása miatt szintén megtörténhet. Vagyis egyedül, vagy segítséggel, de járható út.

A proaktív hozzáállás jelentése kapcsolódik a kreativitás fejlesztéséhez is, mivel sok esetben egyéni megoldásokat igényel. Nem annyira tehetség, mint elszántság és törekvés kérdése. Aki akar, az előrejut, aki nem (eléggé), az kifogásokat keres, vagy megáll a nehézségeknél.

Proaktív munkavégzés

A proaktív munkavégzés nagyobb tudatosságot igényel, így általában a vezetők ide sorolandók. A legjobb üzleti könyvekben nagyon jó példákat láthatunk ilyen személyiségekre. A gondolkodásmód és hozzáállásuk az alapja annak, hogy olyan messzire vitték, és ezt az aktív, előrelátó cselekvéseikkel párosítva, kiváló eredményeket értek el.

Ugyanakkor a nagy teljesítmény nem minden esetben jelenti, hogy proaktív munkavégzés áll mögötte. Van amikor valaki csak azért eredményes valamiben, mert gyakorlott, jól fizetnek érte, stb., de igazából nem saját magától motivált. Egy másik dolog ami ezzel kapcsolatos, a proaktív kommunikáció.

A proaktivitás jelentése magában foglalja a tudatos elszántságot, ugyanakkor nem jelenti azt, hogy mások igényeit, szándékait semmibe venné. A proaktiv ember nem erőlteti rá az akaratát másokra, éppen arról van szó, hogy arra fókuszál, ami az ő irányítása alatt van. Inkább együttműködve, és ügyes kommunikációval használja fel mások segítségét is.

A proaktivitás fejlesztése

Az előzőekből kifolyólag létezik proaktív értékesítés is. Ugyanis ez esetben két dolog működő; ha valaki kezdeményező, vagy jó a vonzásfókusza. Az eladás egy felelősségteljes dolog, másrészt elkötelezettséget követel, aktívan csinálja valaki, vagy nem működik.

Foglalkozásokkal kapcsolatban vannak, amelyek kifejezetten igénylik ezt a fajta szemléletmódot, míg másoknál kevésbé fontos. Általánosságban egy monoton, egyforma munka esetén nem szükséges ezen készségek megléte, bár nem hátrány. A határozottságban és magabiztosságban mindenesetre segít.

A proaktív hozzáállás összességében egy jó és vonzó tulajdonság a munkaadók szemében. A pontos hasznosságát csak a tevékenység ismeretében lehet megmondani. Ha valaki a hivatásának él, ott biztosan az, bár lehet, hogy mint magánember, az ellentéte ennek.

A létezés teremtő módja

Az igazi változások belülről indulnak el, a külső nagy művek is egy-egy egyéniség szelleméből születtek. A proaktív jelentése az önirányítás azon képessége, hogy belső energiánkból merítve hozunk létre nagy változást a külvilágban. A jellemes ember még nem feltétlenül proaktív személyiség, de magában hordozza annak lehetőségét.

A létezés teremtő módja az a proaktív hozzáállás, amikor mi megyünk elébe a dolgoknak. De nem feltétlenül úgy, hogy mindent mi akarunk csinálni, sokkal inkább előkészülve mintegy alkalmassá tesszük magunkat rugalmasan kihozni a legjobbat abból, ami van. Úgy létezni, hogy a külvilági problémákba való belegabalyodás helyett, építő módon gondolkodunk.

A proaktivitás fejlesztése magában foglalja az önállóságot, az ember képes legyen saját bensőjéből kiindulva – akár külső impulzus nélkül – tenni, ha kell. A mai világban, ahol a mesterséges intelligencia osztogat tanácsokat, még inkább érdemes észnél lenni. A céltudatos egyéniségek szerepe fontosabb, mint valaha.

A létezés teremtő módja egyfajta tudati állapot is, ám semmi köze az olyan sarkított félreértésekhez, mint például a tízmilliószoros napok. Ez folytatólagos, és tevőleges, ami annyit jelent, hogy nem az számít milyen nap van, hanem mire fókuszálunk. A proaktív jelentése olyan tevőleges életmód, melynek alapja a jó tudati hozzáállás.

Visszatérve egy előző kérdésre, senki sem születik eleve ilyen embernek, de sokan hajlamosabbak rá a természetük miatt. Amiből az következik, hogy ezek a tulajdonságok, és ez a fajta cselekvés és életmód elsajátítható. Nem szükséges mindenkinek kezdeményezőnek lennie, viszont jó lenne, ha a saját életét kézben tartaná.

 Ha tetszett, oszd meg másokkal is!

2 hozzászólás
 1. Tőke Gábor
  Tőke Gábor says:

  Tisztelt Szerző,

  Őszintén nem tudom hogy Ön ki és hány éves meg mennyire eredményes az életében, de Covey a Könyvében nagyon érthetően le írja hogy se a proaktivitáshoz, se a többi szokáshoz nincs semmi köze a pozitiv gondolkozásnak: ez a 2 (proaktivitás és pozitiv gondolkozás) dolog olyan, mint a tűz és a víz.
  Kérem szépen olvassa sokkal figyelmesebben Covey remekművét, hogy olyan építő tartalmakat tudjon megosztani másokkal (mert szerintem ez az igazi célja) amik tényleg az egyének fejlődését segítik minden esettben elő.

  Tisztelettel: Tőke Gábor

  Válasz
  • Eyn
   Eyn says:

   Köszönöm a tartalmas hozzászólást. Értem amit ír, arra utaltam a pozitív gondolkodás része lehet a proaktív szemlélet. S a kettő kiegészítheti egymást semmi összeférhetetlenség nincsen.

   Válasz

Hagyjon egy választ!

Szeretne csatlakozni a beszélgetéshez?
Nyugodtan járulj hozzá az alábbiakban!

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük