Erős jellem 7 tulajdonsága, jelentése, erős jellemű nő

Erős jellem 7 tulajdonsága olyan stabil és értékes belső tulajdonságok tárháza, melyek az egyént a biztos ponttá teszik az élet kavargó tengerében. Ebben a cikkben 7 fő tulajdonságot emeltem ki amelyek meghatározzák az erős jellemet, láthatod milyen jellemek vannak. Többségük közismert, néhányuk talán hiányzott az eddig a témában közzétett tanulmányokból, mégis szerves részét képezi az erős jellem alkotóelemeinek.

Az emberi jellemek megfigyeléséből az is kiderül, hogy a jobbak a számukra ideális munkát is könnyebben megtalálják. Egy határozott megingathatatlan ember belső tulajdonságok olyan garmadájával rendelkezik, melyek egy egységben magas szinten tartják az ő egyéniségét.
Erős jellem jelentése

Mi a jellem jelentése? Az erős jellem több, mint egyszerű személyiségtulajdonság, a belső lelkierő kisugárzása az egyéniségben. Nem egy statikus, megkötött, változhatatlan állapotot, hanem egy dinamikus, nyitott, a korral haladó egyént jelez. Az erős jellemű emberben mindenkor megbízunk és a jelleméből erőt merítünk.

Az erős jellem szavak hatására az emberek lelki szemei előtt egy szilárd, megingathatatlan egyén képe villan fel. Az erős jellem jelentése azonban több tulajdonságot hordoz magában, amelyek együttesen alkotják a személyiség stabilitását.

Az erős jellem sokak hiedelmével ellentétben nem makacs, akaratos személyt jelent, sokkal inkább olyan valakit, aki belső tulajdonságai által erős, határozott egyén, de egyben kellő rugalmassággal és nyitottsággal is rendelkezik.

Az erős jellem jelentése tehát nem egy merev, vaskalapos, soha nem változó személyiségre utal, hanem egy fejlett egyéniségre, aki természetéből adódóan kihozza önmagából a legjobbat. A jellemes jelentése közvetlenül ide, de legalábbis a pozitív jellemhez kapcsolódik. A jellemerő óhatatlanul magában hordozza a sors irányítására való képességet, azt, hogy az ember nincsen kiszolgáltatva a körülmények kénye-kedvének. Tehát mi a jellem, és milyen jellemek vannak egy egyszerű, egyben sokrétű téma, amelyben való jártasság sokat segít az emberismeretben.

Az erős jellem 7 tulajdonsága

Számos jellemvonás létezik, melyet idesorolhatnánk. Az egyszerűség végett a legfontosabb 7 tulajdonságot mutatom be a jellemes ember tulajdonságai közül. Többé-kevésbé minden emberben jelen vannak ezek, de ahogyan az élet előrehalad, egyeseknél gyengülnek, másoknál megerősödnek. Éppen az erős jellemeknél erősödnek meg a legjobban.

 1. Önuralom – az erős jellem birtokolja az önirányítás képességét

Ura önmagának, s ezáltal életének.

Belső meghatározásból irányítja cselekedeteit. Nem vét a társadalmi szabályok ellen, de elsősorban saját értékrendszere alapján tevékenykedik. Tudatosan él, céltudatos, döntésképes és határozott. Tudja, hogy mit akar és kellő önfegyelemmel rendelkezik ahhoz, hogy a nehézségek ellenére céljait megvalósítsa.

Soha nem hagyja, hogy az ego gyengeségei eltérítsék választott útjáról. Felülemelkedik a pillanatnyi gyengeségeken és csábításokon, tekintetét a hosszú távú célokra szegezi. Tudja, hogy a siker titka nem a külső körülmények szerencsés összejátszása, hanem a saját hozzáállásának, előrelátásának és munkájának eredménye.

Az erős jellem titka

2. Emberi jellemek – Elvekkialakult belső értékrendszere van

Szilárd elvei vannak, amelyekhez mindenkor tartja magát.

Őt nem lehet megingatni csak úgy, belső értékrendszere mindenkor megmutatja számára a helyes utat. Érzései és gondolatai mély hitből táplálkoznak, amely erősebb a külső körülményeknél. Ezeket nem valami társadalmi törvény, tanítás, program táplálja, hanem saját maga legbensőbb meggyőződése.

Ezek az elvek az emberi jellem olyan részei, melyek az örök szellemi törvényekkel kapcsolatosak, s nem holmi változó nézetekkel. Az erős jellem nem ragaszkodik az elveihez, ő maga azok eleven megtestesülése. Ezek az élet legjelentősebb igazságain alapulnak, melyekkel nem csak megértés, de mély átélés alapján azonosul.

A gyenge jellem jelentése meghatározásakor – éppen ebből kiindulva – az egyik tulajdonság, hogy nincsen szilárd értékrendszere. A gyenge jellem éppen az ellentét, mivel ő a saját érdekeinek megfelelően változtatja ezt, vagy nem is érdekli.

3. Összhang – mentális-lelki-cselekvésbeli harmónia

Gondolatai, érzései, szavai és tettei harmóniában vannak.

Elveivel összhangban él, ezért következetes, megbízható és hiteles emberi jellem. Pozitív énképe van és jól érzi a bőrében magát. Viselkedése teljes mértékben kifejezi azt a „belső embert”, aki ő valójában. Ez az egyik legfőbb oka, amiért olyan vonzó a személyisége. Azt teszi, amit gondol és érez.

A személyisége egységes, amit ő mond, azt valóban úgy gondolja, a szavainak súlya van. Róla tényleg elmondható, hogy szavai felemelő hatással bírnak pozitív energiájuk folytán. Mindez az összhang azon természetéből ered, hogy egyszerű, képes mindenben meglátni azt, ami jó, ami előreviszi őt.

4. Felelősségtudattudatában van hatalmának, a jellem erősítése

Vállalja a felelősséget az életéért és a körülményeiért.

Tisztában van azzal, hogy elsősorban saját maga az oka az életében jelenlevő és bekövetkező dolgoknak. Az emberi jellemek közül ő ahelyett, hogy másokat, vagy a körülményeket hibáztatná, gondolkodik és cselekszik. Mindig tanul abból, ami éppen történik, s tapasztalatát beépíti elkövetkezendő tetteibe. Az erős emberi jellem, vagy a jellemes jelentése nála kapcsolódik az önirányításhoz és önkontrollhoz.

Nem hadakozik azzal, ami van, hanem abból kiindulva igyekszik a lehetséges legjobb jövőt felépíteni. Tudja, hogy bármilyen módon vállalkozóvá válik, azaz alakítja a saját sorsát, csakis saját magából kiindulva teheti azt meg. Nem szidja a körülményeket, vagy másokat, hanem megnézi, mit hozhat ki belőlük.

5. SzolgálatAz erős jellem képes áldozatot hozni

Képes áldozatot hozni, vagy lemondani, ha magasabb értékek ezt kívánják

Magasabb elveivel összhangban akár habozás nélkül félreáll, ha ezáltal egy helyes dolgot szolgál. Személyes érdekeinél fontosabbak azok a szellemi-lelki értékek, amelyek elvei alapjául is szolgálnak. Éppen ezért roppant értékes embernek látják azok, akik felismerik az élet anyag felett álló szellemi-lelki minőségeit.

A 3 én-állapot közül a “felnőtt-én” igazi megtestesítője. Legnagyobb céljai nem valamilyen személyes vágy kielégítése, sem anyagi, vagy hatalombeli csúcspontok. Tudja, hogy az élete messze túlmutat személyes jelenlétén, megtestesül mindazokban a tettekben és alkotásokban, melyekkel gazdagabbá teszi az emberi nemet. Érzékeli, hogy milyen jellemek vannak az emberiségben, de nem ítél, elfogad és cselekszik.

6. FejlődéskészségMindig készen áll jobbá tenni önmagát

Tudja, hogy nem tökéletes, elismeri hiányosságait, vagy ha hibázott és dolgozik rajta.

A jellemes ember tulajdonságai egyike, az esetlenség erővé alakítása. A valóban erős jellem nem ragaszkodik tévedéséhez, képes túllépni rajta és korrigálni a hibáját. Nincsenek megrögzött álláspontjai és szokásai, bármikor készen áll a tanulásra. Számára a fejlődés nem valami előírt, vagy elvárt dolog, hanem egy olyan folyamat, amely az élet örömteli része.

Fejlődéskészség

Tisztában van vele, hogy soha nem jut az időben a tökéletesség állapotába, mivel onnan nem lenne hova jutnia. Ezért az életet egy olyan csodás folyamatként éli meg, ami mindig jobbá és jobbá teszi, de nem csak egy irányban. Tudja, hogy szelleme sokdimenziós, a lehetőségei korlátlanok.

7. EmberszeretetKépes meglátni a másikban önmagát

Képes tiszteletet, udvariasságot, tapintatot és gyengédséget tanúsítani mások iránt.

Tudja, hogy egy ember értéke abban ismerszik meg igazán, amit másokért is tesz, és a jellemek változnak. Szívesen elismer másokat is és ha szükséges, kiáll értük. Figyelmes és erős egyéniségét visszafogja, ha bizonytalan és kis önbizalmú emberekkel van dolga. Erős jellemét mindig mások erősítésére, sosem elnyomásukra használja.

Bármikor kész erőt adni, de nem hagyja, hogy mások önző módon befolyásolják, mert az senkinek sem lenne jó. Neki a jellem erősítése része a tudatos objektivitás. Számára mindenki egy olyan téridő pont, amelyben ő is lehetne, vagy volt, vagy lesz. Ezért nem ítél, a személy mögött álló időtlen entitásra összpontosít, amely mindenki alapja.

Erős nő jellemzői – erős jellemű nő

Az erős nő alapvető jellemzői ugyanazok a tulajdonságok, mint a férfiaknál. De vannak bizonyos nemekre jellemző tulajdonságok, amelyek miatt ez a téma is létjogosultságot élvez. Az erős női jellem, a határozott megingathatatlan jellem tulajdonságai ugyanaz, mint a másik nemnél, azonban számos élettani sajátosságból eredő apróság nagyobb figyelmet eredményez bizonyos jellemvonásokra.

Az erős jellemű nő nem feltétlen ugyanaz, mint amit általában erős nő alatt értenek, vagy némelyik erős női személyiségtípus. Egy ilyen nő képes az önállóságra, a család támogatására, saját céljai elérésére, és mások segítésére egyaránt. Vagyis nem fekete-fehér, nagy tartása van, de nem nyomja el érzelmeit.

Erős jellemű nő

Számos olyan erénye van, amelyet hosszú lenne itt felsorolni, de lássunk néhány felejthetetlen jellemvonást. Az erős jellemű nő tovább lát saját igényein, felismeri, ha másokért tehet valamit. Képes vezetni és támogatni egyaránt. Párkapcsolatban kihívó, izgató, és szenvedélyes marad, de nem akar mindenáron vezetni.

Képes meghallgatni másokat, nem beszél túl sokat feleslegesen , jó empátiás érzéke van. Mindezzel együtt a távolba tekint, számít rá, hogy a dolgok egyszer megváltoznak, ezért együtt halad az áramlással, és idős korára sem veszíti el vonzerejét. Amennyiben képes túllépni azon, hogy ezen életében női szerepet játszik, akkor szinte bármit elérhet.

Emberi jellem erősítése – A vonzó és ellenállhatatlan 7 egyedi tulajdonsága

Az a nő, aki ezen jellemvonásokkal bír, sokkal magasabb minőségű életet él lelki, szellemi és anyagi szinten is. Ez kihatással van kapcsolataira is, hiszen egy teljesen átlagos egyént kiemelten vonzóvá varázsol. Ehhez nincsen szüksége külső praktikákra, egész egyszerűen olyanná válik, akinek nagyon nehéz ellenállni.

Amennyiben nő vagy, ismered és alkalmazod is ezeket, fényévekkel vonzóbb leszel mint előtte bármikor. Az a csodálatos, hogy nem kell ehhez különösen szépnek, gazdagnak, vagy ismertnek lenned, mert Te alakítod önmagad.

A cikk további része csak az Egyéniségépítés Rendszer tagok számára elérhető, bejelentkezés után, a Zárt cikktartalmak almodulban.

Ha tetszett a cikk, oszd meg másokkal is!

0 hozzászólás

Hagyjon egy választ!

Szeretne csatlakozni a beszélgetéshez?
Nyugodtan járulj hozzá az alábbiakban!

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük