Egyéniség 12 jellemvonása, tulajdonsága, jelentése

Egyéniség 12 jellemvonása, tulajdonsága tartalmazza a legfőbb jellemzőket, amelyek valakit kivételes egyéniséggé tesznek. Ennél (sokkal) bővebbet A kiváló egyéniség 50 jellemvonása című e-könyvből tudhatsz meg. Itt sorra vesszük a legfontosabb összetevőket.

Az egyéniség nagyszerű! Az egyéniség ad színt az életnek és viszi előre a világot. Igazából minden ember egyéniségnek születik, mégis csupán kis részük lesz valódi egyéniség. Ugyanis az egyéniség hasonló a virághoz. Megfelelő talajban kikel. Elegendő figyelemmel gondozni, öntözni, kell. Odafigyelést igényel, és sok-sok napfényt.
Ha mindezt megkapja, csodás szirmokat bont és egyedülálló szépségű virágot növeszt. Káprázatos és ragyogó, mindenki szeretné megpillantani, gyönyörködni benne, illatát magába szívni. A használati utasítás az egyéniséghez egy humoros megközelítése az egyéniség kezelésének. A jellemvonás jelentése röviden: adott emberre jellemző szellemi-lelki tulajdonságok.

Egyéniség jelentése

Az egyéniség jelentése: mindazon jellemzők összességét jelenti, amelyek által valaki mindenkitől megkülönböztethetően egyedi, kiemelkedő, sőt egyedülálló. Az egyéniség egyrészt sajátos egyéni jellemzőket jelent, másrészt az átlagból kiemelkedő tulajdonságokat. Attól még nem egyéniség valaki, ha csak más mint a többi, s attól sem, ha valamiben kiemelkedő, de egyébként teljesen átlagos.

Az egyéniség egyedi és kiemelkedő, vagyis eltér az átlagtól és valamiben ki is emelkedik. Magyarán, nem összetéveszthető senkivel, ha találkozol vele, nem felejted! Az egész személyisége nem szokványos, megvan a maga sajátos értékrendje és gondolkodásmódja.

Alább az egyéniség legfőbb jellemvonásait fejtem ki, amely sok szempontból azonos a sikeres ember tulajdonságaival, azonban nem azonos a sikeres emberrel! Ugyanis ha valaki valamiben sikeres, attól még nem biztos, hogy igazi egyéniség. A sikeres emberek jellemvonásait egy másik cikkben közöltem.

Az egyéniség jelentése 9 alapvető jellemzője

1. Senkihez sem hasonlítható

A személyisége olyan egyéni tulajdonságokból, képességekből és összetevőkből áll, olyan egyedi jellemzők sajátos kombinációja, amely senki másban nincsen meg ugyanúgy.
Közbevethetnénk itt, hogy ez minden emberre ráhúzható. Azonban van egy lényeges különbség:

az átlagemberben ezek a jellemzők látensen vannak jelen, úgyszólván beleolvadnak az átlagba, míg az egyéniségben megnyilvánulnak!

Az átlagember igyekszik hasonlítani a többséghez, míg az egyéniség saját magát mutatja! Ő nem azért dolgozik a személyes jellemzői jobbításán, hogy megfeleljen másoknak, hanem azért, mert élvezi, hogy kitolhatja személyisége határait. Az egyéniség jelentése túlmutat azon, hogy különböző emberek vagyunk.

2. Az egyéniség tudja, hogy mit akar

Az igazi egyéniségek nem várják meg, hogy mások, a társadalom, vagy a körülmények mutassanak nekik utat. Ők pontosan tudják, hogy mit akarnak, és meg is teszik. Míg az átlagos embernek csak vágyaik vannak, az egyéniség határozott célokkal rendelkezik. Ez nem attól függ, mit látott másoknál, vagy mi tűnik könnyen elérhetőnek, hanem mi az, amit ő valójában akar.

Az igazi egyeniségek

Arról gondolkodik, arról beszél, és azon munkálkodik, amit akar, szemben az átlagemberekkel, akik mindig arra összpontosítanak, mit nem akarnak. Tudatos egyéniségként nem vár másokra, hogy megmondják neki mit tegyen, mi való számára, egyszerűen megcsinálja.

3. Azt teszi, amit helyesnek érez

Az egyéniségeknek nagyon fejlett, belső vezérlőrendszerük van. Belső késztetés és motiváció hajtja őket, „ösztönösen” tudják, mi az, amit tenniük kell. Nincs szükségük mások bátorítására, helyeslésére, működésüket egyfajta lelki-szellemi világosság határozza meg, tudják, mi az ami jó számukra, és másoknak is. A jellemvonás jelentése is kapcsolódik ehhez.

Tisztában van vele melyek a legfontosabb dolgok az életben, és ahhoz mérten tevékenykedik. Bátran támaszkodik belső intuíciójára, nem hagyja kétkedő gondolatok által magát zavartatni. Ha tudja valamiről, hogy helyes, túllép egója kétségein, aggályain, fenntartásain, és megteszi amit jónak gondol.

4. Vállalja a felelősséget tetteiért és életéért

Az egyéniség sosem keres feltételeket és körülményeket. Létrehozza és megvalósítja anélkül, hogy emberekre vagy helyzetekre hárítaná valami megtörténtét, vagy meg nem történtét. Nem hibáztat és nem hárít, saját magán dolgozik és elfogadja önnön képességeinek és lehetőségeinek mindenkori állapotát.

Elfogadja azt ami van, nem mutogat, nem bosszankodik, igyekszik a lehető legjobbat kihozni abból, ami rendelkezésére áll. Tudja, hogy a legmegfelelőbb döntéseket az önmaga iránti teljes felelősség állapotában találja meg. Ha hibázik, tudomásul veszi, nem sajnálkozik és siránkozik, hanem tanul belőle.

5. Az egyéniség életét magasabb célok vezérlik

Amíg az emberek többsége csak arra törekszik, hogy minél könnyebben boldoguljon, kielégítse vágyait, vagy élvezze az életet, az igazi egyéniség távolabbra néz. Tudja, hogy küldetése, feladata van, amelyet csak ő tud elvégezni és eszerint él. Vannak átlagos dolgai és vágyai, de ezek nem mérhetőek ahhoz a motivációhoz, amelyet egy, az anyaginál sokkal magasabb szintű elv vezérel.

Képes nagy dolgokat megalkotni és eredményeiből az emberi közösség is részesül. Nem azért teszi ezeket, hogy elismerjék, sokat keressen, vagy híres legyen. Egész egyszerűen ő ekkor érzi magát jól. A közönséges vágyak elérése őt nem elégíti ki. Teste és lelke csodás eszköze kortalan szellemének, mely egyre magasabb tudatosságra vágyik.

6. Személyisége mágnesként működik

A személyiségében van valami varázslatos, valami elbűvölő, magával ragadó, az emberekben érzéseket kelt! Felébreszti a bennünk szunnyadó vágyakat, erőket, lehetőségeket. Képes felszínre hozni legjobb oldalunkat. Nagy vezetői erővel rendelkezik, életével és kisugárzásával vonzást kelt és példája új lehetőségeket nyit meg mások számára.

Azért nem tudsz ellenállni a hatásának, mert olyasmi nyilvánul meg benne, mely a benned is gyökerező, gyermeki ember ideál megtestesítője. Mellette azt érzed, sokkal többre vagy képes, nagyszerűbb és jobb vagy, mint valaha is gondoltad volna. Olyan erő, energia és természetes pozitivitás árad belőle, mint az újdonsült csecsemőkből.

Az egyéniség magával ragadó

7. Az egyéniség legyőzhetetlen – minden helyzetből feláll

Az egyéniség sem tökéletes, ő is hibázhat, elbukhat, tévedhet, és bizonyos területeken lehet sikertelen. Azonban az ő számára ezek csak a tanulási folyamat részei. Belátja ha az nem az ő útja, vagy újrakezdi és folytatja, miután megvizsgálta hol hibázott.
Mindig „alapállásban” van, ahonnét bárhova elmozdulhat.

Rugalmas és körültekintő, tudja, hogy mindig minden folyamatban van és változik, ezért semmi sem állandó. Követi a változást és meglovagolja. Amíg mások elvesztik a kedvüket, ő a sikertelen eseményeket is a sikerhez vezető lépéseknek tekinti. Nem hódol be az elme hullámzásainak, mindig előre és felfelé néz.

8. Felülemelkedik a hétköznapokon

Az egyéniség mindig arra törekszik, hogy jól érezze magát. Tudván, hogy ez természetes állapota, nem rágódik apró-cseprő problémákon, képes távolról figyelni a dolgokat. Nem aggódik az éppen elvégzendő feladat megoldásán, tekintetét a távoli célra szegezi. Nem hagyja, hogy mindennapos, negatív, vagy éppen befolyásolhatatlan dolgokkal terheljék elméjét, arra figyel amit tud és tesz.

Teljesen mindegy reggel van vagy este, hétfő, vagy vasárnap, süt a nap, vagy esik az eső, ő mindig feltalálja magát. Soha nem hagyja lehúzni magát a korlátozott gondolkodás börtönébe, képes felülről rátekinteni bármely helyzetre. Még a szavai is ezt tükrözik vissza, semmi ellenállás, inkább a hullámok meglovaglása.
9. Mellette nem lehet unatkozni

Az egyéniség jelentése az egyedi, olyan, ami nem szokványos. Az igazi egyéniség mellett unatkozni olyan, mint a szivárványban a színeket keresni. Ő változatos, sokoldalú, és mindig találni benne valami újat. Érdekes, titokzatos, meglepő, folyton hatást tud gyakorolni ránk. Minden helyzetben feltalálja magát, sosem csügged. Mindig vannak ötletei, képes a legváratlanabb húzásokra.

A legjobb inspiráló történetek az ő életükből származnak. Képes felrázni a legrosszabb kedvedből, felemelni a legnagyobb mélységből, meglátni a fényt ott, ahol mindenki a sötétséget bámulja. Amikor azt hiszed már ismered, rájössz, még csak a felszínt kapargattad. Tízezer különféle személyiség bújik meg benne, de egyikkel sem azonos.

Az egyéniség 3 tulajdonsága

1. Fejlett érzelmi intelligencia

Az érzelmi intelligencia összetett fogalom, magában foglalja saját érzelmi állapotunk felismerését, vezérlését, átirányítását, s egyben mások érzelmeinek felismerését, és azok pozitív felhasználását a kapcsolatokban. A fejlett érzelmi intelligenciával rendelkező ember tisztában van érzelmei működésének mikéntjével, azok kapcsolatával gondolataira és tetteire. Az ilyen egyének nem hajlamosak a szélsőséges személyiségre, sok közülük centrovertált jellegű, bár ez nem feltétele a fejlettségnek.

Képes úgy irányítani saját érzelmeit, hogy azok építő jelleggel működjenek közre tevékenységeiben. Hamar felismeri mások lelki működését, rezdüléseit, ezért könnyen kerül közös hullámhosszra másokkal. Az egyéni és a közösségi sikerekben is nagy jelentősége van az érzelmi intelligencia fejlettségének.

Az egyéniségek magasan fejlett érzelmi intelligenciával rendelkeznek, ezért képesek kiemelkedő tettek végrehajtására és másokból is kiemelkedő teljesítményeket kiváltani.
Az érzelmi intelligencia fejleszthető,
de nem csak önfejlesztés, vagy másokkal való kommunikáció, hanem például olyan egyszerű tevékenységekkel, mint a tudatos olvasás és írás.

2. Kreativitás

Az egyéniség sokoldalú, találékony és alkotásra termett. Képes lényének legrejtettebb zugaiból is ötleteket előhúzni. Hatalmas képzelőereje van, lelkileg-szellemileg bármilyen jövőbeli helyzetben el tudja képzelni magát. Nem csak az eszét használja, mélyen intuitív, több szintről merít.

Képzelőerő

Könnyen ráhangolódik a szokványos tudatállapottól eltérő frekvenciákra, és ezen élményeiből merít. Ezernyi módon képes eladni önmagát, alkotóereje nem szorítkozik a hagyomány korlátaira. Őt nem korlátozza az, hogy lehet, vagy nem lehet, megcsinálta-e már valaki, vagy sem, nem a múltra hagyatkozik, új utakat épít.

3. Humorérzék

Az egyéniség humorérzéke alaptulajdonsága. Még nem láttam olyan egyéniséget, akinek ne lett volna humorérzéke. A humorérzék együtt jár a lelki fejlettséggel. A humor isteni. A humor bölcsesség. A humor élet. És ezalatt természetesen a jó humort értem. A mások rosszindulatból, vagy tudatlanságból való kifigurázása nem humor, hanem butaság.

A valódi egyéniségeknek nagy érzékük van a humor iránt és értékelik is azt. Ha ismered Carlos Castaneda munkásságát, a történetekből tudhatod, hogy a toltékok életművészetét követő, mindennapi élet harcosai, mennyi szívből jövő humorral tarkították a felismeréseket.

Azonban a legnagyobb móka, ha önmagadon tudsz nevetni. Aki túl komolyan veszi magát, az ego rabja. Egyéniségként minden pillanatban képes vagy felfedezni a vidámságot, és mosolyogni. A humorérzék felszabadító erő. Az ember általa kiemelkedik körülményekből, s korlátokból, és egy pillanatra belekóstol a menny gyümölcsébe.

Az egyéniség tulajdonságai, jellemvonás jelentése – milyen mértékben vagy egyéniség?

Ha ismered a siker egyszerű titkát, akkor tudod, hogy mindennek az alapja a bensődben kezdődik el. Nem attól leszel egyéniség, hogy mindenki elismer, vagy egyszer híres leszel. Az egyéniséget nem lehet kierőszakolni. Nem lehet mesterségesen felépíteni. Akkor vagy az, ha végre kiszállsz a mindennapi körforgásból, és a saját utadon, céljaidon haladsz tovább.

Olyan nincsen, hogy tökéletes egyéniség. Az egyéniség ideálját leírtam a cikk elején említett e-könyvben. Mindenki fejlődik, csak vannak ösztönösen, kényszer hatására, és tudatosan fejlődők. Az egyéniségfejlődés magasabb szintjeire való feljutás következetes belső munka eredménye.

A jellemvonás jelentése hosszabban az egyén azon összetevői, melyek lelki-szellemi karakterét a legnagyobb mértékben meghatározzák. Tehát például az erős ambíció valakiben egy jellemvonásait jócskán meghatározó tulajdonság. De azt, hogy mondjuk mindennap almát szokott enni, már nem nevezhetjük annak.

Az egyéniség fejlettsége részben az egyedisége, részben pedig a fejlettségi-tudatossági szintje, amilyen mértékben képes önállóan vezérelni önmagát és életét. Ehhez szükséges kilépnie a hétköznapi élet és a szokványos társadalmi szokások keretei közül. Hogy Te milyen mértékben vagy egyéniség, az alábbi tesztből tudhatod meg:

Egyéniséged mértéke teszt

(Csak Egyéniségépítés Rendszer tagok számára letölthető, bejelentkezés után. Ha még nem vagy tag, itt jelentkezhetsz!)

Ha tetszett, oszd meg, hogy mások is megismerjék!

Megjegyzés: Ennek a cikknek az alapja egy 2012.05.31. -én, az akkori Felsőfokon nevű oldalon megjelent Az egyéniség 12 jellemvonása című írásom. Az eredeti szöveget az évek során kisebb-nagyobb változtatásokkal viszontláttam más oldalakon. Most bővítve, kiegészítve írtam meg újra.

0 hozzászólás

Hagyjon egy választ!

Szeretne csatlakozni a beszélgetéshez?
Nyugodtan járulj hozzá az alábbiakban!

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük