Kreativitás jelentése, fejlesztése, alkotóképesség növelése

Kreativitás jelentése, fejlesztése, alkotóképesség növelése egy olyan téma, amely mind az egyén, mind a civilizáció fejlődésének fontos része. Minden ember rendelkezik ennek alapjaival, csak tőled függ, mennyire kreatív módon éled, vagy oldod meg a dolgokat. Ez a cikk abban segít, hogy ebbéli képességeidet felismerd és könnyen tovább fejleszthesd.

Részletesen kifejtem a kreativitás fogalma meghatározását, több szemszögből. Majd megnézzük, hogy iskoláskorban, majd később, felnőttkorban mi segíti elő ennek a növelését. Számos olyan kreativitás fejlesztő gyakorlat is bemutatásra kerül, amit megcsinálhatsz, s ezáltal életed sokkal jobbá és könnyebbé válik.
Mi a kreativitás jelentése?

Mi a kreativitás jelentése? Szokás szerint nem egy rögzített, sablon választ adok, hanem igyekeztem több szemszögből szemügyre venni. Ha címszavakban nézzük, a kreativitás jelentése:

  • alkotóképesség, teremtőképesség, új dolgok létrehozása
  • problémák és feladatok újszerű, eredeti megoldása
  • megszokottól eltérő, teremtő gondolkodási folyamat
  • egyedi válasz az ingerekre
  • leleményesség, fantázia és intuíció gyakorlati összhangja
  • tanuláson és megszokotton túli cselekvésmód

Az alkotóképesség definíciója több oldalról

Különböző szemszögekből a kreativitás fogalma, definíciója:

Az alkotó folyamat szempontjából: A kreativitás egy olyan alkotó folyamat, amelynek során az egyén különböző gondolatokat és ötleteket kombinál, átalakít és olyan új dolgokat alkot, amelyek korábban nem léteztek.

A kreativitás fogalma eredmény szempontjából: A kreativitás az új ötletek vagy megoldások eredménye, amelyek innovatív, meglepő és hatékony módon szolgálják a célokat, amelyeket meg szeretnénk valósítani.

A kreativitás jelentése, fogalma

A kreativitás jelentése, mint szemléletmód: A kreativitás egy szemléletmód, amely az új dolgok felfedezésére, a kihívások megoldására, az érdekes és izgalmas dolgok megtalálására és a változásokra való nyitottságra épül.

A kreativitás fejlesztése szempontjából: A kreatív élet folyamatos fejlődést igényel. Az egyénnek folyamatosan új dolgokat kell felfedeznie, és fejlesztenie kell a kreativitását, hogy jobbat, újabbat alkothasson és hatékonyabban oldja meg a felmerülő problémákat.

Az én fogalmazásomban ugyanaz, mint a kreatív jelentése: Egyéni meglátás, alkotó és megoldóképesség, mely a tapasztalat, a képzelőerő, a fantázia és az intuíció teljesen újszerű, egyedi folyamatával jár. Ez a hatékonyság és az eredetiség egészen új dimenzióját hozza létre, mely megnyilvánulhat a szellemi síkon (pl. művészetek), vagy az anyagi síkon, mint megoldás, vagy valami létrehozása.

A kreativitás fejlesztése

A kreativitás fejlesztése egyik leghatékonyabb módja, ha időt szánunk arra, hogy ötleteinket és elképzeléseinket megvalósítsuk, s ezáltal ténylegesen tapasztalatokat szerezzünk. De milyen eszközökkel és módszerekkel a legeredményesebb a kreativitás fejlesztése?

Kreativitás fejlesztése az iskolában

A kreativitás fejlesztése iskoláskorban, és gyermekkorban a szabad játékok által könnyű. Ezek lehetővé teszik az ötletelést és az új megoldások keresését, anélkül hogy a teljesítményre vagy a végső eredményre összpontosítanánk. Így a gyermek örömmel és élvezettel rögtönöz. Sőt, közvetve az önuralmat is fejleszti, mivel nem kényszerből összpontosít.

A jó tanítóról szóló cikkemben már említettem a Waldorf pedagógiát. Itt nagy hangsúlyt fektetnek a különböző művészetekre, mivel inden emberben létezik valamiféle művészet iránti fogékonyság. Nem annyira sablonos módon, hanem sokkal természetesebben, kapcsolódva a természethez, az élőhöz, úgy, ahogyan az a gyermek életkorának éppen megfelel.

A kreativitás fejlesztése iskoláskorban – jó esetben – tovább folytatja azt, ami már a kora gyermekkorban elkezdődött. Gyermekkorban a mesék hatása a hallgatásuk által egy olyan belső képalkotási folyamatot indít el, mely a későbbi kreativitás alapja. A gyermek alkotó és megoldóképessége akkor fejlődik a leginkább, ha ez életszerű és örömteli tevékenységekhez társul. A játékos tanulás és kreativitás is kiváló párosítás.

Kreativitás fejlesztése felnőttkorban

A kreativitás fejlesztése felnőttkorban még több lehetőséget ad az érettség, tapasztalatok és gondolkodás fejlettsége miatt. Jó kreativitás fejlesztő módszerek az alábbiak:

Képzőművészetek: A rajzolás, festés, szobrászat, és más képzőművészeti tevékenységek igencsak hatékony módszerek lehetnek a kreativitás fejlesztésére. Ezek a tevékenységek segíthetnek az önkifejezésben, valamint abban is, hogy mély érzelmeinket és érzéseinket felismerjük, kifejezzük és megéljük.

Írás: Ennek számtalan formája van. Az Eyn oldalán már írtam arról, mi a legfontosabb az írásban. Az írásban az a jó – amennyiben saját kútfőből meríted, – hogy előhoz belőled olyan tartalmakat, melyek messze túlmutatnak a hétköznapi gondolatokon. Az olyan írás, amely nem más írások összegzése, hanem saját gondolatokból áll, a kreativitás fejlesztő gyakorlatok közül az egyik legjobb.

Külső inspiráció: Az új ötletek és perspektívák széles skálája adható át külső forrásokból, mint például a könyvek, filmek, vagy akár a természet. Az inspiráció ereje új kihívásokat teremthet és az emberi képzelőerőt serkentheti. Néha egy egyszerű helyzet, bárhol, ahol éppen járunk, egy sor új gondolatot, ötletet indíthat el.

Hogyan legyél kreatív

Kognitív kihívások: Az olyan kognitív kihívások, mint például a rejtvények, a játékok, vagy az agytorna, szintén segíthetnek a kreativitás fejlesztésében, mivel ösztönzik az agyunkat a kreatív gondolkodásra és az új megoldások keresésére. A kreatív jelentése értelmében itt el sem kerülhető a fejlődés, még akkor is, ha csupán játék valaki számára.

Tervezés: A kreativitás fejlesztése felnőttkorban egészen hétköznapi tevékenységeknél is jól működhet. Például amikor eltervezed a következő utad, vagy kirándulásod. Lehet, hogy az időt és a helyeket nem könnyű megoldanod, vagy valami újra vágysz, így igénybe kell venned a leleményességed. De bármi más tervezésénél ugyanúgy előkerül ez.

Az alkotóképesség növelése, fejlesztése

Az alkotóképesség növelése során fejlesztjük az egyéni képességeket és készségeket az új ötletek és megoldások létrehozására. Az alkotóképesség összetett képesség, amely magában foglalja a kreativitást, az innovációt, a problémamegoldást és a rugalmasságot. Az alkotóképesség növeléséhez a folyamatos tanulás is hozzájárul.

De nem annyira a szükséges tanulás, mint inkább az örömtelibb kreatív tanulás. Az új ismeretek és tapasztalatok felfedezése, a különböző kultúrák, gondolkodásmódok és művészeti stílusok megismerése, valamint az új technológiák és módszerek elsajátítása segíthetnek a kreativitásunk fejlesztésében.
Az időnkénti kreatív tevékenységek, mint például a rajzolás, festés, írás, zenei alkotás, vagy bármilyen más kreatív hobbi, lehetőséget adnak az agyunknak arra, hogy azonosítsák és kifejezzék a kreatív ötleteket. Ezek mind-mind növelik az alkotóképességet, és egyre ügyesebbé válunk.

Mai korunkban számos egyedi lehetőség van arra, hogy a kreativitás fejlesztése felnőttkorban és idős korban is könnyen megtörténhessen. Még jobb, hogy ezek a lehetőségek frissen tartják az elmét. Az sem baj, ha valaki a mesterséges intelligencia eszközöket használja. Mivel az is leleményességet igényelhet, hogy ezeket jól irányítsuk. Például ha valaki a Bing -féle képgenerátort használja, bámulatos alkotásokra képes, de hogy mit készít, nagyban függ a jól kigondolt utasítástól.

Kreativitás fejlesztő gyakorlatok

Kihívások és problémák: Az alkotóképesség növelése érdekében olyan kihívásokkal és problémákkal kell szembenézni, amelyekkel még nem találkoztunk, vagy amelyeket korábban nem tudtunk megoldani. Az ilyen helyzetekben a kreativitás és az új megoldások keresése segít a problémák hatékonyabb megoldásában.

Társas kapcsolatok és együttműködés: Az alkotóképesség növelésének másik hatékony módja az együttműködés és az ötletmegosztás másokkal. Az együttműködési projektek, a közös alkotások és az innovatív csapatokban való munka segít a gondolkodásunk divergenciájának és kreativitásának növelésében.

Ötletelés: Hozz létre egy ötletelő listát egy adott témában, amely érdekel vagy érint téged. Írj le minden ötletet, ami eszedbe jut, anélkül hogy megállnál vagy cenzúráznád az ötleteidet. Ha elég sokat írsz, a felmerülő ötletek között lesznek olyanok is, amelyek később hasznosnak, megvalósíthatónak bizonyulnak.

Nézőpont váltások: A Térj magadhoz, és láss! című könyvemben nagy fontosságot tulajdonítottam a különböző nézőpontok megfigyelésének a tudatossághoz. Próbáld meg ugyanazt a helyzetet más-más szemszögből megvizsgálni. Gondolj arra, hogy mit tenne egy másik ember a helyedben, és próbáld meg megérteni, miért cselekedne így.

Megfigyelőképesség fejlesztése: Állj fel, és sétálj körbe-körbe a szobában vagy a helyiségben, amelyben tartózkodsz. Próbálj meg olyan dolgokra koncentrálni, amelyeket korábban nem vettél észre. Találd meg azokat a kis részleteket, amelyekre korábban nem figyeltél fel. Ugyanezt megteheted a szabadban is.

Alkotóképesség növelése, fejlesztése

Kilépés a keretekből: Gondolkodj határok és klisék nélkül. Gondolj olyan dolgokra, amelyek nem korlátozódnak semmihez, és tervezd meg, hogy hogyan lehetne ezeket a dolgokat megvalósítani. Próbáld meg megálmodni a lehető legkreatívabb megoldást! Bármit elérhetsz, ha figyelembe veszel olyan megoldásokat, amik „kívülről” működnek.

Az alkotó és teremtőképesség, produktivitás lényege

Az alkotó és teremtőképesség a személyiségjegyek közül az, ami lehetővé teszi, hogy új és eredeti dolgokat hozz létre vagy találj kreatív megoldást egy problémára. Az alkotó és teremtőképesség, produktivitás lényege az egyének és szervezetek képessége arra, hogy hatékonyan végezzenek munkát, vagy hozzanak létre valamit. Ez magában foglalja a kreatív gondolkodást, az új ötletek kifejlesztését, az erőforrások hatékony felhasználását és a hatékony időmenedzsmentet.

Azok az egyének és szervezetek, akik képesek új ötletek kifejlesztésére és alkalmazására, nagyobb valószínűséggel érik el céljaikat és érnek el sikereket a munkájukban. A fentebb említett kreativitás fejlesztő gyakorlatok rengeteget segítenek abban, hogy ügyesebbé váljunk egyénenként és csapatként is. A kreatív jelentése nem merül ki abban, hogy valaki újszerű, a rugalmasság szintén szükséges.

De ha már itt tartunk, a hatékony időmenedzsment, a prioritások beállítása, a célok kitűzése és a szervezett munkavégzés szintén a kreativitás fejlesztése által lesz eredményesebb. De a személyes motiváció, az érdeklődés és a szenvedély is fontos szerepet játszik ebben a folyamatban.

Ha tetszett, oszd meg másokkal is!

0 hozzászólás

Hagyjon egy választ!

Szeretne csatlakozni a beszélgetéshez?
Nyugodtan járulj hozzá az alábbiakban!

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük