Szereptípusok, 4 csoport, 12 szereptípus életben, munkában

Szereptípusok, 4 csoport, 12 szereptípus életben, munkában, irányultság alapján határozza meg az embereket. Mindenki egy adott típus alapján működik, ami mozgatja. Hajlam és beállítottság által mindenki valamelyik csoporthoz, s azon belül egy adott típushoz vonzódik, mely alapján éli az életét és dolgozik.

Szereptípusok – a 4 csoport

Képen ábrázolva – a térszimbolikát is figyelembe véve – a bal oldali két csoport inkább a belső világ, a jobb oldali pedig a külvilág felé forduló. A bal felső az Alkotók csoportja. Ők mindig valamit, valamilyen módon kifejeznek a bensőjükből. Náluk nagy a szerepe a képzelőerőnek, a szellemi-lelki síkokat jelenítik meg valamilyen módon.

A szereptípusok közül a három alkotó típus más-más módon teszi ezt. A művészek amit létrehoznak és kifejeznek, nem mindig kapcsolódik közvetlenül a gyakorlati élethez. Az előadók a legkülönfélébb dolgokat és módon adhatják elő. A tervezők viszont azért működnek, hogy valaki ezeket megvalósítsa a gyakorlatban.

Felül jobbra a Kapcsolódók csoportja található, mely nem mást jelent, mint hogy az ő életük központi eleme valamilyen szintű kapcsolódás másokhoz. Számukra a természetes lét az, hogy másokkal rendszeresen kommunikálnak és hatnak rájuk. Három típusuk közül a vezetők irányítanak, utat mutatnak, az értékesítők a kereskedésben vesznek részt, a szociálisok pedig másokat támogatnak, segítenek, vagy gyógyítanak.

Baloldalt alul a Megfigyelők csoportja van, akik folyamatosan valamilyen szinten figyelik és tanulják a világot. A megfigyelő szereptípusok közül az elemzők általában adatgyűjtők és gondolkodók, a tanítók a tudásukat valamilyen módon megosztják, a bölcsek pedig a szellemi-lelki felemelkedésükhöz, vagy tudatosságuk növeléséhez használják fel.

Jobboldalt alul található az Átalakítók csoportja. Míg a megfigyelők többnyire a passzív aspektusban vannak, az átalakítók aktívan formálják a környezetüket. A környezet formáló típus elsősorban átalakít, épít, vagy éppen rombol. A javítók mindig valamin jobbítanak, számos dolgot helyrehoznak, ami elromlott. Az önfejlesztők saját maguk szellemi, lelki, vagy testi fejlesztésén munkálkodnak, hogy ezáltal hassanak a külvilágra.

Szereptípusok teszt

Szereptípusok teszt bélyegkép

(A teszt csak Egyéniségépítés Rendszer Tagok számára elérhető, bejelentkezés után.)

Szereptípusok – a 12 szereptípus életben, munkában

Művész típus

Ide tartozik mindenki, akinek fő, vagy kedvenc foglalatosságai, szenvedélye közé tartozik az alkotás, mely valamilyen művészethez kapcsolódik. Lehet, hogy nem ez a munkája, de hajlama, vágyai, vagy képességei ide húzzák. Példák:

 • író (ha történeteket ír, szakmai könyv író nem), költő
 • festő
 • zenész
 • szobrász
 • fotóművész
 • egyéb alkotási formák

Ezek a művészek sokfélék lehetnek, de többnyire szeretnek elvonulni, magukban dolgozni, sokszor különcök is.

Előadó szereptípus

Abban különböznek az előző típustól, hogy ők kifele közvetítik a témát, a történetet, az üzenetet. Legfőbb kifejezésformájuk az előadás – számukra az az alkotás – amit egész művészi fokra fejleszthetnek. Példák rá:

 • színész
 • humorista
 • zenei előadóművész
 • cirkuszi előadó
 • táncos
 • szónok

Bár úgy tűnhet, az előadó inkább a jobb térfélhez tűnne közelibbnek, mégis, alapvetően itt az alkotóművészet személyes megjelenítéséről van szó. Ezek az előadók vagy maguk készítik a produkciójukat, vagy másokét adják elő, de mindkettő komoly belső munkát igényel a részükről.

Az előadó típus

Szereptípusok – Tervező

A tervező lehet művész és gyakorlati szakember is abba a tekintetben, hogy a műveit miképpen valósítják meg. Ő olyan, aki szeret valamit létrehozni, átlag feletti képzelőerő és zseniális találékonyság jellemzi. Példák rá:

 • építőművészet, építész
 • feltaláló
 • programozó

A tervező abban különbözik a művész típustól, hogy amit kitalál annak az esetek többségében gyakorlati célja is van.

Elemző szereptípus

Ő az az ember, aki alaposan megfigyel, adatokat gyűjt, statisztikát készít, belemerül a részletekbe, és élvezi ezt. Lehet teljesen hétköznapi ember, aki imádja az adatokkal való foglalkozást és olyan szakember is, aki az elemzésből él. Példák:

 • elemzők (üzleti, pénzügyi, informatikai, stb.)
 • könyvelő
 • statisztikus
 • adatrögzítő
 • közgazdász

Hajlamos apróságokban elveszni, de nagyon alapos, és mindenre odafigyel.

Tanító típus

Abból a szempontból hasonlít az alkotói csoport közepén levő előadóra, hogy a tudás, amit összeszed, nála valamilyen módon továbbadásra kerül. Ő élvezi azt a folyamatot, ahogyan átadja mindazt, amit tud, de a tanulás folyamata is kedves a számára. Maga a tanítás számtalan módon történhet. Lehet, hogy valódi tanár, de az is lehet, hogy könyveken, cikkeken keresztül oktat. Példák a tanító típusra:

 • bárki, akinek a szakterülete, vagy ismeretei továbbadása legalább olyan örömöt okoz számára, mint maga amit végez, amihez ért
 • pedagógus
 • oktató
 • edző
 • tanácsadó
 • instruktor

A tanító szereptípus életének egyik legfontosabb tényezője a tudás, amit szeret fejleszteni. Nem mindenki tartozik ide, aki valamit tanít. Akik jobban szeretik az élő kommunikációt, és a folyamatos kapcsolatot másokkal, a vezető, vagy értékesítő típusokhoz tartoznak.

Szereptípusok – a bölcs

Bár több tekintetben hasonlít a Jung -féle archetípusok bölcs karakterére, itt nem pontosan azt értjük alatta. A bölcs az, aki megfigyel, tudást szerez, de a tudást nem gyűjti, mint az előző két típus, hanem a tudatossága növelésére használja. Neki az a célja, mozgatórugója, hogy minél mélyebben megértse a világot és a mögötte húzódó erőket. Irányultsága lehet filozófiai, spirituális, vallásos, vagy meditatív jellegű is. Példák a bölcs szereptípusra:

 • spirituális vezető
 • egyes vallási elöljárók
 • filozófus
 • olyanok, akik mély lelki-szellemi élményeket élet át

Aki a bölcs típushoz tartozik, nem azt jelenti, hogy szó szerint az, hanem erős hajlama van ahhoz, hogy ezen irányban keressen, és ez határozza meg élete fő irányvonalát, önazonosságát. Közben számos dolgot végezhet, melynek látszólag nincsen köze ehhez.

Szereptípusok – önfejlesztő

Bár a legtöbb típus részben önképző lehet, itt most arról van szó, akinek ez a fő motivációja. Tehát olyanok, akik a lehető legjobbak akarnak lenni, mint személy, és szeretik, ha ezt a külvilág is elismeri. Az önfejlesztő módszerek tapasztalati létrehozói ide sorolandók. Akik testedzéssel fejlesztik magukat, azok közül a testépítők éppen ide illő. Példák:

 • Egyéni sportok, melyek rendszeres önfejlesztést követelnek
 • motivációs tréner
 • memóriabajnok

A spirituális jellegű önfejlesztők egy része is ide tartozik, amennyiben nem a tudatosság áll a középpontban, hanem képességeket fejlesztenek.

Javító típus

Neki a vérében van a szerelés, buherálás, vagy valami megoldása. Ez lehet valamilyen gép és berendezés szerelése, de lehet bármilyen olyan dolog megoldása, mely a külvilággal kapcsolatos. Míg a szociális típus inkább embereken segít, a javító szereptípus tárgyakat, építményeket, berendezéseket hoz helyre. Példák:

 • bármilyen berendezés, vagy készülékszerelő
 • rendszergazda
 • ezermester

Jellemző rá, hogy az eszközökkel kapcsolatos problémákat gyorsan átlátja, és ami másnak sok időt, nehézséget jelent, számára könnyebb.

A környezet átalakító szereptípus

Ő igazi cselekvő, aki folyton azon agyal, mit lehetne jobbá tenni, átformálni, vagy mi újat hozhatna létre, építhetne. Gyakran átalakítja a régit, vagy megszabadul tőle, szereti, ha a környezete úgy alakul, ahogyan ő elképzelte. A tervezőtől abban különbözik, hogy nála az elgondolás és a cselekvés egy. Ha nem maga csinálja a dolgokat, akkor másokat bíz meg vele, de csak nagyon ritkán marad tétlen. Példák ezen típusra:

 • lakberendező
 • kertépítő
 • mindenféle építéssel kapcsolatos foglalatosságok (pl. asztalos, kőműves, stb.)

A szereptípusok közül az átalakító ez egyik legaktívabb, őt leginkább az érdekli, hogyan cselekedjen, kevésbé az elmélet és elvont gondolatok.

Szereptípusok – Szociális

A szociális szereptípus olyan ember, akit tevékenyen foglalkoztat a másik ember. A kapcsolatépítés, mások támogatása, meghallgatása hozzátartozik a mindennapjaihoz. Többségük jól épít emberi kapcsolatokat, de többféle okból teszik ezt. Példák:

 • szociális munkás
 • diplomata
 • gyógyító
 • ápoló
 • társalgó
 • pszichológus

Míg az értékesítőknek fontos az üzlet, a szociális típusokat önmagában a kapcsolati, vagy kommunikációs energiacsere is feltölti. Olyan a lelki beállítottságuk, hogy érdekli őket a mások sorsa.

Értékesítő szereptípus

A szereptípusok közül az értékesítő olyan, aki tevékenyen részt vesz a kereskedelemben, ért hozzá, és szereti is azt. Általában jól kommunikálnak, és élvezik az eladás folyamatát. Megtalálható közülük a piaci árustól, a legmagasabb szintű értékesítőig többféle személy, de a marketingesek egy része is ide sorolható. Példák:

 • eladó
 • kereskedő
 • üzletkötő, értékesítő
 • direkt marketinggel foglalkozó személy

Ez a típus jól értékesíti önmagát, számára az eladás-vétel a mindennapjai része.

Vezető szereptípus

A vezető olyan személy, aki erős karakter jellemzői révén képes mások irányítására. Szellem, lelki tulajdonságai erőssé teszik, gyorsan dönt és kisugárzásával hamar magával ragad másokat. Példák:

 • bármilyen munkaterületen vezető
 • rendvédelmi szervek parancsnokai, vezetői
 • sport vezetők
 • rendező

A vezető az élre áll, vállalja a felelősséget, a jobbak jól ismerik az emberi személyiségeket és ügyesen irányítják őket.

Miért ne összpontosíts sokfelé?

Hogyan teszteld le, hogy ez (amit választottál), neked működni fog?

(Ez a hanganyag csak tagsági rendszer tagok számára elérhető, bejelentkezés után.)

A 12 szereptípus működése az életben

Ugyanúgy, ahogyan eddig, az ábra szerint az óramutató járásával ellentétesen fogunk haladni. A művész típus erősen hajlamos „elszállni” a hétköznapi világból, belemerülni az ábrándjaiba, képzeletébe. Őt úgy kell lehozni a földre, ellenben lelkileg-szellemileg magasan tud szárnyalni, és csodás alkotásokra képes.

Az előadó típusnak szüksége van másokra ahhoz, hogy mindazt amit szeretne kifejezni, vagy átadni, bemutathassa. Képes egészen azonosulni a szerepével, s miközben mások felé közvetít, önmagában belemerül egy másik világba, mely rajta keresztül nyilvánul meg. Nem mindig tudja, hogyan szeresse önmagát, ehhez mások figyelmét igényli.

A tervező típus igazi elméleti szakember, a családban is ő az, aki mindent előre megtervez. Ez mellett kiváló ötletei vannak, sok minden jár a fejében, de nem mindent tud, vagy akar a gyakorlatban is megvalósítani. Az elemző típus egy végtelenül megfontolt ember, neki rengeteg információra van szüksége, hogy döntésre jusson.

Ha az elemző dominál a családban, ott sosincs túlköltekezés, és semmi bizonytalanba nem vágnak. A tanító típus olyan, hogy issza a tudást, s gyakran már gyermekkorától fogva ezt másoknak is megmutatja. Jó érzéke van az információk továbbítására, az ő életében a műveltség és az intelligencia fontos szerepet tölt be.

A bölcs típus mindig tovább akar jutni szellemben az átlagnál. Nem elégszik megy a dolgok hagyományos magyarázatával, az okok gyökeréhez akar jutni. A korunk változásai mögött rejlő spirituális-energetikai eredetek mélyen foglalkoztatják. Az önfejlesztő típus egész élete valamilyen magával kapcsolatos építésen alapul.

Bár érdeklik az önfejlesztő művek, nem áll meg az elméletnél, a gyakorlatban akar a legjobb lenni. Nála ez hobbi, szenvedély, életforma, így kell elfogadni. Fontos, hogy elismerjék, vagy valaki rajongjon érte, mert magával szemben perfekcionista. A javító típus az az ember, aki szinte mindent meg tud csinálni a ház körül.

Szereptípusok

Alváltozata az, amikor nem annyira a fizikai eszközökben otthonos, hanem például szoftverekben. Ő élvezi amikor valamit meg kell oldania, neki kihívás, nem gond. Az átalakító típus egy olyan ember, aki szinte sosem elégszik meg azzal ami van, és ahogyan kinéz.

Ha ilyen emberrel élsz, készülj fel rá, hogy mindig lesznek változások a környezetedben. Vagy valami újat épít, vagy a meglévőt rendezi át, de folyton igyekszik újítani valamilyen okból. A szociális típus a szereptípusok közül a leghumánusabb. Előfordul, hogy saját igényeit háttérbe szorítja mások érdekében. Az állatfajokhoz hasonlított embertípusok közül leginkább delfinszerű.

Erősen ragaszkodó és melletted áll jóban-rosszban. Intenzíven érdeklődő, de nem saját érdekei miatt, hanem mert jót akar másoknak, vagy mindig szüksége van valakire. Az értékesítő típus többnyire remek kommunikációs képességgel rendelkezik, vagy a gyakorlatban tanulta meg.

Pontosan kideríti, mire van szükséged, s a legtöbb dologban meg tud győzni. A vezető típus alapból olyan karakter, aki tudja, hogy mit akar, és céltudatossága miatt könnyű követni, mert erőt sugároz. Az utóbbi két típus között a fő különbség, hogy az értékesítőt főként a nyereség motiválja, a vezetőt pedig az irányítás, és hogy előrejusson.

Szereptípusok a munkában – Hogyan használd fel?

Kapcsolódó típusok munka szempontjából.

Szereptípusok munka kapcsolatokban.

Szereptípusok kapcsolata az életben, lehetséges párosítások.

(A tudásanyag ezen része csak tagok számára megtekinthető, bejelentkezés után, a pályafutással kapcsolatos modulon belül, a Szereptípusok almodulban. Ha még nem vagy tag, alább csatlakozhatsz.)

Ha tetszett, oszd meg másokkal is!

0 hozzászólás

Hagyjon egy választ!

Szeretne csatlakozni a beszélgetéshez?
Nyugodtan járulj hozzá az alábbiakban!

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük