A jedi ereje, a hősök vonzása

A jedi ereje az Erőből fakad. Az erő mindennél nagyobb, mégsem látod, mindenkié, mégis senkié. Ha használod, kimeríthetetlen, nincsen alakja, sem formája, senki meg nem érintheti, de mindenki érezheti.

Aki „lát” tudja, hogy a Csillagok háborúja a „benső valóság” története, mesének álcázva. Maga a történet mese, de amiről szól, az igaz. Az Erő valóságos, de nem csak egyes egyedek által irányítható és uralható. Az Erő ott van mindenkiben, de nagyon kevesen vannak, akik saját személyiségük fölé emelkedve, akár csak egy pillanatra képesek megérezni valódi erejét.

Ha lebontod a fikciót és a „varázslatot”, ráébredsz, hogy a Csillagok háborúja történetek az általunk is tapasztalt lét megjelenítése álruhában. A jedik a tudatosság képviselői. Teljesen mindegy, hogy mit gondolsz az egészről, az számít, a rád gyakorolt hatása miben nyilvánul meg életedben.

A mai időkben rendkívüli módon megnőtt az érdeklődés a fantázia műfaj iránt, mert az emberek igénylik a transzcendens élményt nyújtó műveket. A technokrata űrkrimik ideje lejárt, s a fantáziára ma olyan szükség van, mint a kenyérre és a vízre. A fantasy irodalom feladata, hogy megmutassa az individualizáció, az átlényegülés útját s rávezessen arra, hogy az értékeket saját magunkban, saját kis kozmoszunkban keressük, hiszen az a legapróbb részleteiben is analóg a Világegyetemmel. Az analógia ékes példája a termeszboly és az emberi szervezet működése közötti párhuzam. Tudnunk kell emlékezni a Kozmosz és az Ember kapcsolatára. Csak a megvilágosodott, individualizált egyén válhat közösségi lénnyé. A másikban meg kell látnunk önmagunkat. Ne legyenek fenntartásaink e kiátkozott fantasy műfajjal szemben: amelyik ember nem hisz a csodákban, az nem realista.”

Szepes Mária (Atlantisz magazin, 1990)

A jedi erő

A jedi erő sok szempontból kapcsolódik ahhoz az általános erőhöz, mely minden emberben megvan, misztikumtól függetlenül. Ha jól figyelsz a rejtett harcos idézeteket is tartalmazó Star Wars idézetek (Pl.: „A fegyverek nem nyernek csatákat. Az elméd, erőteljes, ő.”) szintén gyakran utalnak erre.

Bár a jedi erő – a történetekben – a nagy Erő -ben gyökerezik, a valóságban ez az energiamező mindenki számára hozzáférhető. Az, hogy ki milyen mértékben tuja hasznosítani, teljesen a személyes energiái fejlettségének a függvénye (Lásd: A személyes energia mesterei)

A történetekben használt jedi erő egy olyan ideált testesít meg, mely az emberek álma, ami segít jóvá, igazságossá és boldoggá tenni az életet. Ehhez, ennek a jó használatához a jediknek is számtalan gyakorlaton, próbán, nehézségen kell átesniük, mire megtanulják mi a helyes, mi az ami előre vezeti őket.

A hősök vonzása

A hősök már-már természetfeletti képességekkel bíró, rendíthetetlen akarattal rendelkező, csodálatos lények. A tudatosságukból eredő világosság, a szívükből eredő fény, és a belső erejükből áradó hatás meghipnotizál, elragad, felemel bennünket. Kiemelnek a hétköznapokból, s ha rövid időre is, de érezzük, hogy többre vagyunk rendeltetve. Többre vagyunk képesek, elképesztő energiával bírunk, és nagy dolgokat vihetünk véghez.

A jedi ereje, a hősök vonzása egyetlen pillanat alatt képes megsemmisíteni a kétség szikráit és égi magasságokba emelni a tudatot. Abba a dimenzióba, ahol nem érdemes gondolkodni, ahol már olyan szintre kerülünk, hogy tudunk. Tudunk, s a gondolkodást csak mint eszközt használjuk.

Mace Windu mondása

A jedi tanítások nem csupán mítoszok, hanem a világmindenség mély ismeretén alapuló képzés. A jedi ereje nem a testében van, hanem a tudatában, amely a látható világon át kifejtve mutatkozik meg. A jedi ereje olyan, ami benned is megvan, ha jól figyelsz. Valószínűleg nem tudsz tárgyakat mozgatni, sem fénykarddal hadakozni, de a lelki-szellemi képességek benned is ott szunnyadnak, amelyek egy ego feletti tudathoz vezetnek el.

a Jedik egyik legfőbb ellentmondása: az ösztönök, amiket használunk, egyáltalán nem ösztönök. A felkészítés termékei, amelyek pont a rendkívül intenzív felkészítés hatására átveszik a természetes ösztönök helyét. Ezért kell a felkészítésnek már kisgyerekkorban elkezdődnie. Hogy kicserélődjenek a természetes ösztöneink a mások feletti uralomra való törekvés, az önzés, a harag, a félelem, és hasonlók a nevezzük úgy: Jedi-ösztönökre, vagyis a mások szolgálatára, a mértéktartásra, az önzetlenségre és az együttérzésre.

Ha valaki Jedi, az azt jelenti, hogy fegyelmezett rendet kényszerít rá a természetére, ahogyan alapjában véve a civilizáció is egy fegyelmezett rend, amit rákényszerítenek az értelmes lények természetes ösztöneire. Mert a béke természetellenes állapot. A béke a civilizáció terméke. A Jedik nem a békéért harcolnak. Ez csak egy jelmondat, és félrevezető, mint a jelmondatok általában. A Jedik a civilizációért harcolnak, mert csak a civilizáció teremt békét. Azért harcolunk az igazságért, mert a civilizáció sziklakemény alapja az igazság.”

Mace Windu (Matthew Stower: Töréspont)

Ha megfigyeled a jedi erő tanulása miképpen történik, sok hasznos dolgot átemelhetsz belőle a mindennapi életedbe. De vigyázz, nem az a legfontosabb, hogyan tanuljál gyorsan, hanem azt sajátítsad el, ami valóban fontos neked. Sokkal lényegesebb, hogyan találd meg igazi önmagad, mintsem mások bámulatát kiváltó képességeket megszerezz.

A világos és sötét oldal

Amikor a jedi mesterek arról beszélnek, mi módon óvjuk meg magunkat a sötét oldal csábításától, akkor nem valami fantáziavilágról van szó, hanem a mi világunkról. Az életben pontosan megfigyelhető, azok az emberek, akik negatív érzéseiknek engednek, hogyan válnak fokozatosan azok rabszolgáivá.

Mert a világos és sötét oldal nemcsak szimbólumok, hanem létezési mód is. A sötét oldal követői, a sithek nem képesek ellenállni a hatalom csábításának, szenvedélyeiknek engedve, hagyják, hogy negatív érzéseik elragadják őket. Valójában nem urak, hanem saját negatív érzéseik szolgái. De még a sötét oldalnak is van más útja.

Szeme fekete volt, mint az űr és még csecsemőként se mutatott soha semmilyen érzelmet, egyáltalán nem sírt. Még az állatok is elkerülték őt és a hangja az éveit meghaladó súlyt és erőt hordozott.”

Vitiate, a sith császár (Yavin előtt 5113 – 3641)

Amit a jedik tanítanak a világos és sötét oldal tulajdonságairól, s az odavezető utakról, mindennapi életünkben is megfontolandó.

A félelem a sötét oldal kapuja! A félelem dühöt szül, a düh gyűlöletet, a gyűlölet kínt és szenvedést.”

Yoda

Mai világunkban a hősök vonzása már másképpen nyilvánul meg. A sith -eket sokan jobban „bírják” mint a jediket. Aminek részben oka, hogy az eredeti Csillagok háborúja trilógia után feldolgozott előzménytörténetekben már a jedik hibáira, figyelmetlenségére, vakságára is nagyban ráirányították a figyelmet.

Az viszont túlzás, hogy a jedik elnyomják az érzelmeiket. Inkább felismerik, megfigyelik és nem engedik magukat elragadtatni, hanem felhasználják egy magasabb cél érdekében. A jedi erő része, hogy magasabb szinten képesek áttranszformálni ösztönös rezgéseiket tudatos energiává.

Azok, akik fennen hirdetik, hogy szeretik a sitheket és inkább sithek lennének – már ha nem viccelnek – elgondolkodhatnának azon, hogy Hitler, Sztálin, s a történelem egyéb nevezetes zsarnokai mit hoztak az emberiségre hataloméhségük által. A jedi erő a valóságban a figyelmi fókusz tudatos fejlesztése. Az válik a legnagyobbá életedben, amire a legerősebb figyelmet fordítod.

A jedi ereje – A hősök hatása

Számomra mindmáig az egyik legjelentősebb pillanat a Csillagok háborúja történetben, amikor Luke Skywalker inkább hagyja magát szétperzselni a császár villámaitól, de nem adja át magát a sötét oldalnak. Ez az igazi Erő, mert könnyű engedni a gyűlöletnek, a félelem, a bosszú, a harag érzéseinek, de a jedi ereje a békében van. Inkább pusztuljon el a test, mintsem vesszen el a lélek.

Az a csodálatos kis lény, akit Yodának neveztek, nagyon mély tudást hordott magában az Erőről. Ő nem csak tudta, hanem megélte, s személyes példája volt annak, hogy a jedi ereje a belső békéből származik.

Yoda és az Erő

Amikor Yoda Luke Skywalkert beküldte a barlangba, amelyben a sötét oldal volt jelen, s Luke megkérdezte, mi van ott bent, mestere azt mondta: „Csak amit magaddal viszel”.

Pontosan ez az ami az életünkre vonatkozik. Minden, amivel szembetalálkozunk az életünkben, már bennünk megvolt előbb. Akik csak értelmükre hagyatkoznak, ezt nem fogadják el. De akik mélyebben hatoltak a szellemi valóságokba, egy ponton megélik, mekkora igazság van ebben.

A hősök hatása nem csupán a cselekedeteikben nyilvánul meg, hanem abban, hogy bennünk is képesek felkelteni a hőst. Minden a képzelettel kezdődik, de aztán egy napon ráébredsz, hogy amit elképzeltél, már réges-régen valóság.

Te vagy az a hős, aki ezt a kivételes életet végigcsinálja és olyan színt visz a világba, amely előtte nem volt ott. Az egyéniséged – ha képes vagy az ego fölé emelkedni – olyan magasságokba emelkedhet, ahonnét átlátja a lét igazságait.

A legfőbb igazság pedig az, hogy benned az Erő – nevezd bárhogyan – a jedik ereje, ott rejtőzik a szellemedben, ha képes vagy túllátni a mesén, és megpillantani a magasabb valóságot.

0 hozzászólás

Hagyjon egy választ!

Szeretne csatlakozni a beszélgetéshez?
Nyugodtan járulj hozzá az alábbiakban!

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük