Grafológia és irányultság, én beállítottság megállapítása

Grafológia és irányultság, én beállítottság megállapítása egy módszer, mely sok esetben biztosabb lehet a szokványos teszteknél. A grafológia páratlan segítség az önmegismerésben. Számos ember nem tudja milyen irányba induljon el az életben, mert nincsen tisztában irányultságával, beállítottságával.

Rendkívül hasznos információkat adhat e téren a grafológus, mivel az egyes írásjellemzők olyan jellegzetességeket is kimutathatnak, amelyek a különféle pszichológiai tesztekből sem derülnek ki. Abban kívánok segíteni, hogy néhány alapdolgot megtudjál magadról, a kézírásod szemrevételezésével.

A 90-es évek végén, a grafológiai szakdolgozatom elkészítése előtt, számos elemzési rendszert alakítottam ki a hajlamok és pályairányultság szempontjából. Végül mégsem ebből, hanem egy speciális témából készült a szakdolgozat, de a kidolgozott rendszerek megmaradtak. A téma örökké aktuális, ezért azóta is foglalkoztat.


Ezúttal nem egy rendszert, csak egy alapirányultságot megállapító módot mutatok be. Annak érdekében, hogy akkor is érthető legyen számodra, ha nem vagy járatos a grafológiában, leszűkítettem a jellemzőket és csak a könnyebben érthető fogalmakat használtam.
Grafológia és irányultság jelentése

A tér szimbolikája szerint

Ez azt jelenti, hogy az egész írásnak (az oldal írástömbjének) és az egyes betűknek, a felső része a szellemi, az alsó az anyagi, a bal oldal önmagunkkal, a jobb oldal pedig a külvilággal, másokkal kapcsolatos jellemzőinket mutatja meg. Természetesen sokkal többről is szó van, de az egyszerűség kedvéért most maradjunk csak ezeknél. Ez a megfigyelés csupán arra elegendő, hogy megállapítsuk, alapvető irányultságunk merre hajlik.

Grafológia és irányultság - A tér szimbolikája

Mit jelent ez a gyakorlatban? Senki sem tartozik száz százalékosan egyik csoporthoz, de mindenkiben valamelyik domináns. Tehát vízszintesen vagy az én vagy a közösség, függőlegesen a szellemi vagy az anyagi beállítottság erősebb. Attól függően, hogy melyik két pár a dominánsabb (én-szellem, én-anyag, szellem-közösség, anyag-közösség) adott egyén más-más életpályára alkalmasabb, ám ez majd a további fejtegetés részét képezi.

Én irányultság

Akinél az alább felsorolt írásjellemzők vannak túlsúlyban, azokra a következő jellemző (a lista nem teljes, mert egyes tulajdonságok csak több grafológiai személyiségjegy figyelembevételével értelmezhetők):

én dominancia, énközpontúság
– visszafogottság, introverzió
– a múlt fontossága, anyai dominancia
– óvatosság, biztonságra törekvés

Az írásjellemzők (csak a mélyebb szaktudást nem igénylő jellemzők szerepelnek itt):

– a teljes írás tömbje inkább a baloldal felé esik
– keskeny bal margó, széles jobb
– keskeny betűk
– aláírás balra helyezkedik el
– árkádos formák, a vonalvezetés inkább formahangsúlyos, lassabb

Grafológia és irányultság – Közösség irányultság

Akinél az alább felsorolt írásjellemzők vannak túlsúlyban, azokra a következő jellemző (a lista nem teljes mert egyes tulajdonságok csak több grafológiai személyiségjegy figyelembevételével értelmezhetők):

orientálódás a közösség és a társas kapcsolatok felé
– elengedettség, extraverzió
– haladás a jövő felé, apai dominancia
– magabiztosság és/vagy kockáztatás, türelmetlenség

Az írásjellemzők (csak a mélyebb szaktudást nem igénylő jellemzők szerepelnek itt):

a teljes írás tömbje inkább a jobboldal felé esik
– széles bal margó, keskeny jobb
– kisebb sor és szóközök
– aláírás jobbra
– girlandos formák, a vonalvezetés inkább mozgáshangsúlyos, gyorsabb
– középzóna dominancia (a középzóna függőlegesen a betűk közepe, az a tér amelyet o és a betűk általában elfoglalnak)

Szellem irányultság

Akinél az alább felsorolt írásjellemzők vannak túlsúlyban, azokra a következő jellemző (a lista nem teljes mert egyes tulajdonságok csak több grafológiai személyiségjegy figyelembevételével értelmezhetők):

szellemi irányultság
– tudatosság, tervezés
– kreativitás, fantázia, intuíció
– elméletiség, elrugaszkodás a realitásoktól

Az írásjellemzők (csak a mélyebb szaktudást nem igénylő jellemzők szerepelnek itt):

a teljes írás tömbje inkább felülre esik
– felső zóna dominancia (felső hurkok hosszúak)
– az ékezetek és áthúzások magasan helyezkednek el
– telt felső hurkok
– nyomáshangsúly a felső zónában (a felső hurkoknál erősebben nyomta az íróeszközt)

Grafológia és irányultság – Anyag dominancia

Akinél az alább felsorolt írásjellemzők vannak túlsúlyban, azokra a következő jellemző (a lista nem teljes mert egyes tulajdonságok csak több grafológiai személyiségjegy figyelembevételével értelmezhetők):

anyagi, fizikai irányultság
– ösztönösség, gyakorlatiasság
– korlátozott fantázia
– gyakorlati logika, praktikusság

Az írásjellemzők (csak a mélyebb szaktudást nem igénylő jellemzők szerepelnek itt):

a teljes írás tömbje inkább alulra esik
– alsó zóna dominancia (hosszú alsó hurkok)
– alacsonyan kitett ékezetek
– szabályos írás
– nyomáshangsúly az alsó zónában (a felső hurkoknál erősebben nyomta az íróeszközt)

Grafológia és irányultság – Összegzés

Ha megfigyeled a saját kézírásod, vagy másokét, a fentebb említett jellemzőkből kiderül, mely irányokba húz a természeted. Előfordulhat, hogy azt mondod, ezt már eddig is tudtad, ez nagyon jó, ez esetben így megerősítheted a megfigyelésed.
Lehetséges az is, hogy az én és a közösség, vagy a szellem és az anyag egyensúlyban van nálad.

Önmagában azzal, hogy tudod, inkább magadnak való vagy, vagy közösségi típus, szellemi beállítottságú, vagy gyakorlati, még nem jutottunk igazán messzire, de ad egy alapot az elinduláshoz. Hogy ezt a tudást hogyan bővítjük egy gyakorlatibb besorolással, az alábbiakban mutatom be.

Én beállítottság megállapítása, írás fajták beállítódás szerint

Az én beállítottság megállapítása, az én variációk irányultság szerint. Fentebb megvizsgáltuk, hogy a négy szimbolikus irányból (én, anyag, közösség, szellem), a grafológiai jellemzők megtekintésével, melyik a domináns az író személyiségében. Ezúttal továbbmegyünk és négy fő tevékenységi területhez kapcsolódó hajlam alapján teszünk megfigyeléseket. A kéz mozgásához kapcsolódó írás fajták a mozgás irányultsága szerint más-más beállítódást vetítenek elő.

Így fest a térszimbolikus táblázat, kiegészítve az új információkkal:

Én beállítottság a tér szimbolikája szerint

Ha a fentebbiek alapján két fő domináns irányt állapítottál meg, akkor valószínűleg a két domináns közötti terület a legjellemzőbb. De hogy a vizsgálódást kiegészítsük és megerősítsük, újbóli megfigyeléseket érdemes végeznünk. Az én variációk négy alaptípusa, amit megállapítottam, négy különböző tevékenységi területet jelez, amelyekre hajlam és alkalmasság utal.

Ezúttal sem térek ki minden grafológiai jelre, csak azon jellemzőket említem, amelyek felismerése különösebb képzettség nélkül is lehetséges. Attól függően, kinél melyik jelek vannak túlsúlyban, sorolható valamelyik típushoz. A grafológia és irányultság ez esetben további segítséget nyújt a hajlamok és beállítottságok meghatározásához.

Szellemi én

Beállítottság:

Minden, ami egyéni szellemi dolog, tevékenység.
Például:

minden művészet és alkotási folyamat, amely egyedül zajlik
– minden tervezési folyamat, amely egyedül zajlik
– vallásgyakorlás, filozófia, meditáció

Grafológiai jelek:

a teljes írás tömbje inkább baloldalra és felülre esik, ebből eredően:
– keskeny bal és felső margó, nagyobb jobb és alsó margó
– felső zóna dominancia (hosszú felső szárak)

Ezen belül

a művészi-alkotó egyéniségjelek:

formahangsúlyos írás, egyéni, egyedi betűformálás, díszítések
– változatos írás
– magasan kitett ékezetek

a tervező típusjegyek:

arányos és tagolt írás
– lassú vagy közepes írássebesség
– hosszabb kezdővonalak
– egyszerűsítések

Gyakorlati én

Beállítottság:

Minden, egyedül végezhető fizikai tevékenység.
Például:

valami elkészítése (kézművesség, termékek)
– valami megváltoztatása, javítása, átalakítása fizikailag
– egyedül végezhető mozgásfajták, sportok

Grafológiai jelek:

alsó zóna hangsúly (hosszabb alsó hurkok)
– keskeny bal margó, széles jobb margó
– alacsonyan kitett ékezetek

Gyakorlati – közösségi én

Beállítottság:

Minden közösségben végezhető fizikai tevékenység.
Például:

turizmus, vendéglátás, emberek szállítása
– kereskedelem, üzlet
– csapatsportok

Grafológiai jelek:

alsó zóna hangsúly (hosszabb alsó hurkok)
– széles bal margó, keskeny jobb margó
– kis szóközök
– inkább mozgáshangsúlyos, egyszerűsített írásmód
– előrefutó ékezetek, inkább alacsonyan
– girlandos írásmód
– rövid végvonalak

Szellemi – közösségi én

Beállítottság:

Minden közösségben végezhető szellemi tevékenység.
Például:

tanítás, oktatás
– média, marketing
– irányítás, vezetés

Grafológiai jelek:

felső és középzónahangsúly
– széles bal margó, keskeny jobb
– magasan elhelyezett ékezetek
– kis szóközök
– girlandos és/vagy fonalas írásmód

Én variációk grafológia és irányultság jelentése szerint

Ez a megfigyelés arra alkalmas, hogy megállapítsunk egy irányt, amely a legjellemzőbb ránk, vagy arra az egyénre, akinek az írását vizsgáltuk. Előfordulhat, hogy az általam megadott jellemzők nem fordulnak elő elég mértékben ahhoz az írásban, hogy egyértelműen meghatározható legyen egy irány. Ez esetben az ellenkezőjét kell megvizsgálnunk, mert általában valamelyik domináns.

Természetesen ez nem pótol egy komolyabb grafológiai elemzést pályairányultság szempontjából, de ez nem is célja ezen rövid ismertetőnek. Ahhoz ad segítséget, hogy az említett jellemzők segítségével legalább egy hozzávetőleges hajlamot és beállítottságot megállapíthassunk, amely a legjellemzőbb. Tapasztalataim szerint a grafológia és irányultság az életcélok meghatározásában, pálya és munka választásban ad egyfajta tájékozódási pontot.

Ha tetszett, oszd meg másokkal is!

0 hozzászólás

Hagyjon egy választ!

Szeretne csatlakozni a beszélgetéshez?
Nyugodtan járulj hozzá az alábbiakban!

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük