Győzelem művészete 12 pontja

Győzelem művészete 12 pontja. Hogyan győzzünk harc nélkül? De honnan ered ez a kérdés? Lásd mit mondott évezredekkel ezelőtt a híres kínai hadvezér.

„Nem az az igazán ügyes, aki száz csatában győz, hanem az, aki harc nélkül vesz erőt az ellenségen.” Szun Ce

Az átlagember számára a győzelem mások legyőzése, vagy valami megnyerése. Az igazi győztesek messze túllátnak ezen, a külső győzelmeket csak belső útjuk melléktermékének tekintik. A győzelem művészete az önmagunk és a világ megismerésének, az önmegvalósításnak és egyéni képességeinknek a világ javára fordításának a művészete.

A győzelem művészete bemutatásához két nagy kínai egyéniség, a hadvezér Szun Ce idézetek legjobbjait, és a Taoizmus bölcs megteremtője, Lao Ce mondásait használtam fel. A Szun Ce idézetek A harc művészete című nagyszerű műből származnak.
A győzelem művészete 12 pontja, a háború művészete idézetek zsenialitása

1.A megismerés művészete

…ha ismerjük az ellenséget és ismerjük magunkat is, akkor száz csatában sem jutunk veszedelembe; ha azonban nem ismerjük az ellenséget, csak magunkat ismerjük, akkor egyszer győzünk, másszor vereséget szenvedünk; és ha sem az ellenséget, sem magunkat nem ismerjük, akkor minden egyes csatában feltétlenül végveszély fenyeget bennünket.”

Szun-Ce

Ahhoz, hogy bármiben eredményt érjünk el, ismernünk kell saját tulajdonságainkat, adottságainkat és céljainkat. Ez azonban nem elegendő, a győzelem művészetéhez hozzátartozik a lehetőségek, akadályok és a szükséges eszközök ismerete. A megismerés egy véget nem érő folyamat, soha nem mondhatod, hogy teljesen kész vagy. Mindig légy résen!

2.Az önbizalom művészete Szun Ce idézet jelentése

Általában annak, aki már a csata előtt a templomban biztosra veszi győzelmét, több lehetősége van a sikerre; annak pedig, aki már a csata előtt a templomban is azt fontolgatja, hogy nem fog győzelmet aratni, kevés lehetősége van a sikerre.”

Szun Ce

Akinek elméje és képzelete a siker gondolataival és képeivel telített, nagy valószínűséggel eléri amit akar, akinek ellenben kételyek gyengítik a hitét, kevés az esélye a sikerre. Az önbizalom és a pozitív hozzáállás kéz a kézben jár. Önbizalom fejlesztő könyvek olvasása segíthet, de mindig az számít mit képzelsz legbelül.

Bár a háború művészete idézetek, s az egész tartalom rendkívül gyakorlati, nem feledkezik meg a helyes beállítottságról sem. Még a legjobb taktika sem ér semmit, ha a használója nem bízik magában, sem a sikerben. A hitet, jó elvárásokat lehet tekinteni egyfajta pozitív pszichológiának, ez azonban alapvető az eredmények eléréséhez.

3.A győzelem művészete egyben az információ művészete

… a bölcs fejedelem és a kiváló hadvezér úgy indít háborút és úgy arat győzelmet az ellenség felett, úgy szerez tehát érdemdús tetteket, amelyek révén kiemelkedik a sokaságból, hogy mindent igyekszik előre tudni.

Szun Ce

A hasznos és megfelelő információk felkutatása, megszerzése és felhasználása a győzelem művészetének egyik legfőbb megalapozása. Ez előzetes munkával jár, amely azonban idővel minden rá fordított perce megtérül. Ha például bármilyen vállalkozásba fogsz, az előzetes ismereteid nagyban meghatározzák, hogyan boldogulsz vele.

A Szun Ce idézetek közül ez minden vállalkozásra érvényes. Leginkább abban van a siker kulcsa, hogy a lényeges információk kerüljenek a birtokunkba. Számos módszer áll ehhez rendelkezésre, és bár korunkban jókora előnyben lehetnek, akik a mesterséges intelligencia gyakorlati használatának ismeretével rendelkeznek, még fontosabb, hogy ki tudják választani a lényeget, s ami helytálló.

4.A felkészültség művészete a háború művészete idézetek bölcsessége

Amiért pedig a megvilágosult fejedelem és a bölcs hadvezér mindig legyőzi ellenségét és teljesítménye túlszárnyalja a hétköznapi emberekét, az nem más, mint az előzetes tudás.”

Szun Ce

A győzelem művészetének mesterei mindig is előrelátóak voltak, igyekeztek minden lehetséges szempontból felkészülni, és minden eshetőségre tervvel rendelkezni. Sokan azt gondolják, ők annyira jók, hogy nincsen szükségük semmiféle felkészülésre. Ők buknak a legnagyobbat. A jó felkészüléssel nem vesztünk semmit, de a győzelem esélye jócskán megnövekszik.

5.A teremtés művészete Szun Ce idézet alapján

Lehet az ellenségnek bármily sok katonája, mégis el lehet érni, hogy még csak ne is kerüljön sor küzdelemre.

Szun Ce

A legjobbak közös tulajdonsága, hogy nemcsak reagálnak az eseményekre, hanem megteremtik azokat. Eleve olyan helyzetekbe hozzák magukat, ahonnét csak nyertesként kerülhetnek ki. Érdemes megtekintened a tagsági rendszerben a Teremtés gyorsító című oktatóanyagot.

6.A lépések művészete a győzelem művészete útja

A nehéz legyőzése könnyűvel indul. A nagy megtevése kicsinnyel indul. A nehézség az ég alatt a könnyűn alapszik, s a nagyság az ég alatt a kicsinyből gyarapszik.

Lao Ce

A legnagyobb cselekedet is egy lépéssel indul, a nagy dolgok is apróbbakból tevődnek össze. A győzelem művészetének útján járó tudja, hogy egyszerre mindig csak egy lépést tehet, de ezek a lépések összeadódnak és idővel egy nagy utat tesz meg. A teknősbéka lassan lépdel, de nagyon hosszú életet él.

Hogyan győzzünk harc nélkül

7.A tér és az idő művészete

Az erősek és a gyengék egyaránt győzni tudnak, csak figyelembe kell venni a terep törvényeit.”

Szun Ce

A harc művészete könyv roppant gyakorlatias. A győzelem művészetének mesterei pontosan ismerik a környezetet, amelyen át kell haladniuk az útjukon, ezért mindig a megfelelő időben tudnak a megfelelő helyen lenni. Bár jól jön az önbizalmad és hozzáállásod fejlesztése, akkor vagy igazán ügyes, ha a cselekvéshez megtalálod az optimális helyet és időpontot.

8.Az alkalmazkodás művészete

Aki azáltal szerzi meg a győzelmet, hogy az ellenséghez igazodva mindig képes változtatásokat és átalakításokat hajtani végre, azt méltán nevezhetnénk varázserővel rendelkezőnek.

Szun Ce

A legjobbak kellő rugalmassággal rendelkeznek ahhoz, hogy mindig az eseményekhez és a lehetőségekhez mérten alakítsák taktikájukat. Nem kötik őket előítéletek, sem szokások, a világgal együtt rezegnek és elérik a céljukat. Ha ismered mások karakterét, pontosan tudni fogod, hogyan kezeld őket. Úgy hatsz rájuk, hogy ők szabadok maradnak, és azt érzik az ő döntésük.
9.Az erő művészete a háború művészete idézetek alapján

Aki másokat győz le hatalmas, aki önmagát győzi le erős. Erős csak az lehet, aki mások erejét hasznosítja, de mások erejét csak az hasznosíthatja, aki megnyeri azok szívét.

Lao-Ce

Ez a Lao-Ce mondás akár a Szun-Ce idézetek között is szerepelhetne. A legnagyobbak képesek felülkerekedni saját gyengeségeiken és uralni személyiségüket. Egyéniségük ereje mágnesként vonzza az erőre vágyókat, egyetemes szeretetben gyökerező szellemük, a tömegek belső erejét bírja. Nem abban van az erőd, hogy jobb vagy mint más, hanem ismered szívük vágyát, s az utat hozzá.

A győzelem művészete, önmagunk legyőzése

10.A győzelem művészete

Ezért a győzelem megismerésének öt alapelve van:

Aki megérti, mikor szabad harcba bocsátkozni és mikor nem, az győz.

Aki nagy és kicsiny sereget egyaránt jól tud vezetni, az győz.

Akinél a felettesek és alárendeltek ugyanazt akarják, az győz.

Aki maga elővigyázatos, és ki tudja várni (az ellenség) elővigyázatlanságát, az győz.

Amelyik hadvezér tehetséges, és fejedelme nem tartja pórázon, az győz.

Szun Ce

Jelentése:

Aki tudja, mikor kell cselekednie és mikor nem szabad, eléri célját.

Aki álmait és gondolatait egyaránt tudja irányítani, bármit megtehet.

Akinek tudata és tudatalattija összhangban van, bármit elérhet.

Aki óvatos és türelmes, várakozása gyümölcsöt terem.

Aki nagy célokkal rendelkezik és nem hagyja, hogy egója visszafogja, megvalósítja, amit akar.

11.A harc nélküli győzelem művészete

Ezért száz harcot vívni és százszor győzni nem a legjobb a jók között. Nem is harcolni, mégis alávetni az ellenséges sereget: ez a legjobb a jók között.

Szun Ce

Ez a mondat mintegy a Szun Ce idézetek esszenciája, és a háború művészete idézetek egyik legjobbja. Akik a legmagasabb szintre jutottak, nincsen szükségük erőfeszítésre ahhoz, hogy felülemelkedjenek saját korlátaikon. Túlléptek egyéni létükön és mindig a belső béke és teljesség rezgései veszik körül őket. Tudásuk megelőzi a problémák kialakulását. Úgy kommunikálnak gondolati, cselekvési és szavak szintjén, hogy mások megértik, mi számukra a legjobb.
Magában a folyamatban számos dolog megelőlegezheti ezt; a jó helyen és időben alkalmazott megfelelő tudás, a gyakorlati tapasztalat, mentális világosság. Elme technikákat érintve pedig az agykontrolltól egészen a fehér mágiáig a lehetőségek korlátlanok.

12.A személytelenség művészete

Az Út kivételével minden elpusztítható; az Út örök győztes. Azért nem győzhető le, mert nincs állandó formája és természete. Vég nélküli forgása olyan, mint a Nap és a Hold mozgása, mint az évszakok váltakozása, mint nappal és éjszaka találkozása. Fénybe árad, majd sötétségbe bújik újra; formátlan, de ő a formák ura. így munkálkodása mindig sikeres. A dolgok miatta dolgok, az élők miatta élők, de ő maga nem dolog és nem élő.

Lao-Ce

Aki túllépett a személyiségén, s vele együtt minden gyengéjén és hiányosságain, olyanná válik, mint a természet erői. Igénybe lehet venni az erejét, de kisajátítani nem lehet. Érzékelhetjük cselekvését, de őt (valódi önmagát) nem látjuk soha. Bárkivé és bármivé válhat, de senkivel és semmivel sem azonos. Jelenlétével a mindenek mögött levő okot képezi le.

Érdekes módon ez bizonyos fokig hasonlít egy fejlett programra, tehát amikor valaki tisztán a magasabb cél, vagy tiszta logika alapján működik. Ennek szemléletes példája az eredeti Star Trek sorozatban megismert vulkáni nép gondolkodásmódja. Azzal az egy különbséggel, hogy az érzelmeket nem mellőzzük, csupán az önző, vagy állatias ösztönök felett állunk (már).

Hogyan győzzünk harc nélkül?

Mint látható, minden valódi győzelem belülről ered, mert legyőzhetsz bárkit, ha önmagad nem lettél jobb, bölcsebb, okosabb általa, csak vesztegetted az idődet. A győzelem sokkal inkább felülemelkedés valamin, mint bármi legyűrése. A győzelem a cél elérése.

Bár a győzelem művészete 12 törvényének egyes elemei sokak számára misztikusnak tűnhetnek, nagyon is gyakorlati jelentéssel bírnak. Hasonló, csak sokkal több tulajdonságra és képességre kiterjedő úton járhatnak végig, akik elolvassák A személyes energia mesterei címet viselő, a titkos tanításokat párbeszédekkel és gyakorlatokkal bemutató e-könyvet.

Ha tetszett, oszd meg, hogy minél többen láthassák!

0 hozzászólás

Hagyjon egy választ!

Szeretne csatlakozni a beszélgetéshez?
Nyugodtan járulj hozzá az alábbiakban!

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük